avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 337 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Drept civil - moşteniri, drept de ... Contructie in padure (extravilan)?
Discuție deschisă în Drept civil - moşteniri, drept de proprietate şi altele

Contructie in padure (extravilan)?

Buna ziua,

Am o nelamurire... As dori sa construiesc o cabana mica de vacanta, din lemn, fara fundatie permanenta (pe piloni din lemn) in padure (extravilan). Este posibil asa ceva? Am nevoie de vreo aprobare sau proiect?

Va multumesc.
Cel mai recent răspuns: george.79 , utilizator 17:27, 7 Mai 2010
da.. ca si constructie temporara
Conform dispoz. art. 3 lit. h din Legea nr. 50/1991 aveti nevoie de obtinerea autorizatiei de construire pentru a nu risca o amenda si demolarea constructiei. ;)
Dar as putea obtine autorizatie de construire chiar daca este vorba de extravilan (padure)?

Multumesc pentru raspuns.
O.G. nr. 96/2006 prevede:
Art. 5. - Titularii dreptului de proprietate asupra fondului forestier, proprietate publică sau privată, îşi exercită dreptul de proprietate în limitele şi în condiţiile legii, urmărind conservarea şi gospodărirea durabilă a pădurilor.
...........................
Art. 9. - (1) În vederea gospodăririi durabile a pădurilor se interzic:
a) defrişarea vegetaţiei forestiere, respectiv înlăturarea acesteia şi schimbarea folosinţei ori destinaţiei terenului, fără aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
b) desfăşurarea de activităţi care produc degradarea solului şi a malurilor apelor, distrugerea seminţişului utilizabil şi a arborilor nedestinaţi exploatării, potrivit prevederilor art. 45 din Codul silvic.
....................................
Art. 15. - (1) Pădurile proprietate privată aparţinând persoanelor fizice sunt supuse regimului silvic. Proprietarii au obligaţia să asigure paza pădurilor şi să execute lucrările necesare impuse de regimul silvic, prin mijloace proprii.
(2) În vederea respectării obligaţiei prevăzute la alin. (1), proprietarii de păduri individuali sau constituiţi în asociaţii pot administra pădurile pe bază contractuală prin structuri silvice autorizate.
(3) Supravegherea tehnică, serviciile publice silvice şi aplicarea amenajamentelor silvice, a studiilor sumare de amenajare vor fi asigurate de structurile silvice autorizate din zonă, pe principiul teritorialităţii, pe bază contractuală.
..................................
Art. 25. - (1) Pentru ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier naţional, persoanele fizice sau juridice beneficiare de folosirea terenului au obligaţia să achite:
a) o garanţie în sumă egală cu cheltuielile necesare pentru aducerea în condiţii apte de împădurire a terenului ocupat temporar; suma prevăzută se depune într-un cont special, purtător de dobândă, la Fondul de ameliorare a fondului funciar, aflat la dispoziţia autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, prevăzut în Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare;
b) chiria anuală pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier, care se achită proprietarului terenului pentru terenurile proprietate privată şi administratorului terenului pentru terenurile proprietate publică a statului, în Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere;
c) contravaloarea pierderii de creştere determinată de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii, care se achită proprietarului terenului pentru terenurile proprietate privată şi administratorului terenului pentru terenurile proprietate publică a statului, în Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere;
d) cheltuielile de reinstalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia, până la realizarea stării de masiv, pentru terenurile ocupate, proprietate publică sau privată, care se achită anticipat administratorului acestora;
e) valoarea obiectivelor dezafectate de pe terenurile ocupate proprietate publică a statului, care se achită administratorului acestora.
(2) În situaţia în care ocuparea temporară a terenului nu implică defrişarea vegetaţiei forestiere lemnoase, beneficiarul nu plăteşte proprietarului sau administratorului terenului sumele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d).
(3) În cazul în care titularul aprobării de scoatere temporară din circuitul forestier îşi îndeplineşte obligaţiile cu privire la redarea terenurilor în fondul forestier, acestuia îi sunt restituite garanţia şi dobânda aferentă.
(4) Preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, care se foloseşte pentru calculul obligaţiilor băneşti aferente ocupării terenurilor din fondul forestier naţional, prevăzute la art. 24 şi în prezentul articol, se stabileşte prin ordin al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, ţinând seama de preţurile de piaţă.
...................................
Art. 32. - (1) Tăierea, distrugerea sau scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieţi sau lăstari din fondul forestier naţional sau din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate, de către proprietari, deţinători sau de către oricare altă persoană [....] constituie infractiune.
..............................
Art. 33. - Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unor suprafeţe de păduri de către proprietari, deţinători sau de oricare altă persoană, precum şi incendierea acestora constituie infracţiunea de distrugere şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 4 ani.

Codul silvic prevede:
Art. 54. - Reducerea suprafeţei fondului forestier proprietate publică este interzisă.
Art. 3 lit. h din Legea nr. 50/1991 se aplica terenurilor agricole din extravilan, nu padurilor:
Art. 3. - Autorizatia de construire se elibereaza pentru:
...............................
h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan;
;)
mai simplu si citind printre randurile raspunsului foarte documentat de mai sus, va trebie aprobarea ocolului silvic care gestioneaza padurea pentru ocuparea temporara a suprafetei si construirea unei "anexe" ;)

Alte discuții în legătură

Expoatare...? elevan elevan pot exploata o padure pentru care am titlu de proprietate obtinut in urma unei hotarari judecatoresti, fara sa o intabulez? (vezi toată discuția)
Romsilva ignora noul cod silvic. ce e de facut?! padureamea padureamea Buna ziua. As avea nevoie de un sfat, o indrumare pentru rezolvarea unei probleme si multumesc oricui imi va da o mana de ajutor. Familia mea detine 3 ha de ... (vezi toată discuția)
Cioata, colet - definitii legale dorians dorians Ma poate ajuta cineva cu definitia acestor termeni? In sensul in care sunt definiti in vreo lege, decizie etc. E vorba despre inf la reg silvic si nu gasesesc ... (vezi toată discuția)