avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 183 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Problemele profesionale ale ... cum devii consilier juridic?
Discuție deschisă în Problemele profesionale ale consilierilor juridici

cum devii consilier juridic?

cum devii jurist dupa ce esti licentiat in drept?
Cel mai recent răspuns: Jurist TM , utilizator 13:24, 7 Septembrie 2010
Legea nr. 514/2003

Art. 8.
Poate fi consilier juridic acela care indeplineste urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman si are domiciliul in Romania;
b) are exercitiul drepturilor civile si politice;
c) este licentiat al unei facultati de drept;
d) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii;
e) nu se afla in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de prezenta lege.

Art. 9.
Este nedemn de a fi consilier juridic:
a) cel care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni de natura a aduce atingere profesiei de consilier juridic;
b) cel care, in exercitarea profesiei de consilier juridic, a savarsit abuzuri prin care au fost incalcate drepturi si libertati fundamentale ale omului, stabilite prin hotarare judecatoreasca irevocabila;
c) cel care este declarat nedemn pentru alte cauze de lege.

Art. 10.
Exercitarea profesiei de consilier juridic este incompatibila cu:
a) calitatea de avocat;
b) activitatile care lezeaza demnitatea si independenta profesiei de consilier juridic sau bunele moravuri;
c) orice alta profesie autorizata sau salarizata in tara sau in strainatate;
d) functia si activitatea de administrator sau lichidator in cadrul procedurilor de reorganizare si lichidare judiciara;
e) activitatea publicistica salarizata;
f) alte incompatibilitati prevazute de lege sau rezultate din conflict de interese, in conditiile legii.

Art. 11.
Exercitarea profesiei de consilier juridic este compatibila cu:
a) activitatea didactica universitara si de cercetare juridica, activitatea literara, culturala si publicistica nesalarizata;
b) functia de arbitru, mediator sau expert, in conditiile legii si cu respectarea prevederilor legale privind conflictul de interese;
c) participarea la comisii de studii, de intocmire a proiectelor de reglementari juridice.

Art. 12.
(1) La debutul exercitarii profesiei, consilierul juridic efectueaza obligatoriu un stagiu de pregatire profesionala cu durata de 2 ani, perioada in care are calitatea de consilier juridic stagiar.
(2) Conditiile efectuarii stagiului, asigurarea consilierului juridic indrumator, definitivarea si celelalte conditii din perioada stagiului sunt cele prevazute in legea pentru exercitarea profesiei de avocat si statutul profesional al acesteia, care se aplica in mod corespunzator.
(3) De asemenea, in ceea ce priveste definitivarea in functia de consilier juridic, pe baza vechimii in celelalte profesii juridice, se aplica in mod corespunzator prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.
(4) Drepturile si obligatiile consilierului juridic stagiar sunt cele prevazute in actul de numire sau in contractul de munca, inclusiv toate celelalte drepturi ale functiei, pe perioada stagiului.

Art. 13.
(1) Consilierul juridic stagiar poate pune concluzii la judecatorie si la tribunale ca instanta de fond, la organele de urmarire penala, precum si la celelalte organe administrative cu atributii jurisdictionale.
(2) Consilierul juridic definitiv poate pune concluzii la instantele judecatoresti de toate gradele, la organele de urmarire penala, precum si la toate autoritatile si organele administrative cu atributii jurisdictionale.

Art. 14.
Consilierul juridic este obligat ca, in concluziile orale sau scrise, sa sustina cu demnitate si competenta drepturile si interesele legitime ale autoritatii sau persoanei juridice pe care o reprezinta si sa respecte normele de deontologie profesionala prevazute in legea pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si statutul acestei profesii.

Art. 15.
Evidentele activitatii consilierului juridic, actele si documentele sunt tinute de acesta, potrivit reglementarilor privind activitatea persoanei juridice in slujba careia se afla.

Art. 16.
Consilierul juridic este obligat sa respecte dispozitiile legale privitoare la interesele contrare in aceeasi cauza sau in cauze conexe ori la conflictul de interese pe care persoana juridica ce o reprezinta le poate avea; el este, de asemenea, obligat sa respecte secretul si confidentialitatea activitatii sale, in conditiile legii.

Art. 17.
Consilierul juridic raspunde juridic pentru incalcarea obligatiilor profesionale, potrivit legii si reglementarilor specifice ale domeniului activitatii persoanei juridice in slujba careia se afla.

Art. 18.
Autoritatile si persoanele juridice de drept public sau privat, care incadreaza consilieri juridici debutanti, beneficiaza de reglementarile financiare favorabile prevazute de lege.

Art. 19.
Consilierii juridici din structurile administratiei publice judetene si locale sunt obligati sa acorde consultanta si asistenta juridica, la cerere, consiliilor comunale si primariilor, iar reprezentarea acestora se poate face pe baza delegatiei emise de primar.

avocat Radu Stan
Ultima modificare: Vineri, 9 Iulie 2010
Cabinet de Avocat "Stan Petru Radu", Avocat
~ Conținut șters la cerere ~
Angajati-va pe un post de consilier juridic intr-o societate privata sau intr-o institutie de stat.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Incompatibilitate consilier juridic - administrator al unei sc? Gheorgheni Alina G Gheorgheni Alina G Este incompatibila functia de consilier juridic cea de administrator al unei societati comerciale? Potrivit legii ar fi incompatibilitate, dar conform ... (vezi toată discuția)
Consilier juridic - cumul cu alta functie iancu123 iancu123 functia de consilier juridic , se poate cumula si cu o alta functie in cadrul aceleasi companii? (vezi toată discuția)
Consilier juridic versus jurisconsult ContSters98540 ContSters98540 este vreo diferenta intr cele doua denumiri? Te numesti consilier juridic numai daca esti inscris in UCCJR si ai dat examenul pentru consilier juridic ... (vezi toată discuția)