Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 1231 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Intrebare legata transformarea postului de functionar ...
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Intrebare legata transformarea postului de functionar public, in post de personal contractual

Referitoare la restructurarea si reorganizarea institutiilor administratie publice, va rog a avea amabilitatea in a ne consilia asupra masurilor ce trebuie intreprinse in cazul in care prin ordin de ministru se modifica posturile unor functionari publici in posturi de personal contractual, fara insa ca prin ROF, sa se modifice atributiile de servicu ale angajatului.
Cum se poate evita, eventual ataca in instanta, schimbarea incadrarii in personal contractual?

Aceasta intrebare a fost pusa mai multor juristi ai unor confederatii sindicale, insa nu am primit raspuns.

Ultima modificare: Joi, 15 Iulie 2010
romanistanezul, utilizator
Cel mai recent răspuns: romanistanezul , utilizator 14:32, 15 Iulie 2010
Singura aparare ar fi ca cel puţin 70% din atribuţiile din fisa postului sa presupuna exercitarea prerogativelor de putere publică...

Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999
ART. 2
(1) Funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administraţia publică centrală, administraţia publică locală şi autorităţile administrative autonome.
(3) Activităţile desfăşurate de funcţionarii publici, care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, sunt următoarele:
a) punerea în executare a legilor şi a celorlalte acte normative;
b) elaborarea proiectelor de acte normative şi a altor reglementări specifice autorităţii sau instituţiei publice, precum şi asigurarea avizării acestora;
c) elaborarea proiectelor politicilor şi strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor şi statisticilor necesare realizării şi implementării politicilor publice, precum şi a documentaţiei necesare executării legilor, în vederea realizării competenţei autorităţii sau instituţiei publice;
d) consilierea, controlul şi auditul public intern;
e) gestionarea resurselor umane şi a resurselor financiare;
f) colectarea creanţelor bugetare;
g) reprezentarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din ţară şi străinătate, în limita competenţelor stabilite de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, precum şi reprezentarea în justiţie a autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;
h) realizarea de activităţi în conformitate cu strategia de informatizare a administraţiei publice.

ART. 111
(1) Autorităţile şi instituţiile publice care au prevăzute în statele de funcţii posturi de natură contractuală, care presupun exercitarea unor atribuţii dintre cele prevăzute la art. 2 alin. (3), au obligaţia de a stabili funcţii publice în condiţiile prevăzute la art. 107 dacă cel puţin 70% din atribuţiile fiecărui post presupun exercitarea prerogativelor de putere publică.
(5) În situaţia în care constată că atribuţiile posturilor aferente funcţiilor publice nu presupun exercitarea prerogativelor de putere publică în condiţiile stabilite la alin. (1), autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să le transforme în posturi de natură contractuală, în termen de maximum 45 de zile de la data constatării.
Multumesc !

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Transformarea personalului contractual in functionari publici diminuarea salariului cirus cirus transformarea personalului contractual in functionari publici- diminuarea salariului. In urma unei masuri a guvernului am inteles ca personalul contractual ... (vezi toată discuția)
Transformare post ginel958 ginel958 Este posibilă transformarea postului contractual de fochist în post de consilier juridic gradul II şi asta prin HCL? Vă mulţumesc! (vezi toată discuția)