Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 425 soluții astăzi

Webinar Premium LIVE: Riscuri și obligații privind combaterea spălării banilor. Joi, 1 Iulie, de la ora 11:00. Rezervă loc și participă → 

Sinteza zilei avocatnet.ro: 10 lucruri de știut astăzi! Înscrie-te gratuit →

Forum Discuţii contabile şi ... Fiscalitate - Impozit pe profit anexã la actul normativ privind impozitul forfetar
Discuție deschisă în Fiscalitate - Impozit pe profit

anexã la actul normativ privind impozitul forfetar

Am intalnit acest document pe net, poate sa imi spuna cineva cat de autentic este si daca are o data de aplicare?

1. Titlul IV va avea următorul cuprins:

„Titlul IV
Impozitul forfetar

Art. 103
Contribuabili
(1) Sunt obligate la plata impozitului forfetar, în conformitate cu prevederile prezentului titlu, persoanele juridice române care, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent celui pentru care se datorează şi se plăteşte impozitul, îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) au înscrisă în actele de constituire ca activitate principală, potrivit legii, una din activităţile cu codurile CAEN prevăzute în anexă;
b) venituri totale anuale realizate nu depăşesc 35000 (100000) euro.
(2) Persoanele juridice române care se înfiinţează în cursul anului şi au înscrisă în actele constitutive ca activitate principală, potrivit legii, una dintre activităţile prevăzute în anexa la prezentul titlu, sunt obligate la plata impozitului forfetar începând cu data înregistrării la registrul comerţului, potrivit legii.
(3) Persoanele juridice române care ies din inactivitate temporară în cursul anului şi au înscrisă în actele constitutive ca activitate principală, potrivit legii, una dintre activităţile prevăzute în anexa la prezentul titlu, sunt considerate contribuabili, conform prezentului titlu şi obligate la plata impozitului forfetar de la data ieşirii din inactivitate temporară, potrivit legii.
(4) În înţelesul prezentului titlu, codurile CAEN sunt cele prevăzute în Clasificaţia activităţilor din economia naţională – CAEN, aprobată prin hotărâre de Guvern.

Art. 104
Contribuabili exceptaţi de la plata impozitului forfetar
Nu sunt obligaţi la plata impozitului forfetar potrivit prevederilor prezentului titlu:
a) persoanele juridice române prevăzute la art. 15 şi art. 38;
b) contribuabilii care se află în procedura insolvenţei, de la data deschiderii acestei proceduri, potrivit legii;
c) contribuabilii care se află în dizolvare, de la data înregistrării acestei menţiuni în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii. Pentru contribuabilii care se dizolvă de plin drept ca urmare a expirării duratei de existenţă prevăzută în actul constitutiv, sau, după caz, în actul modificator, scutirea de la plata impozitului forfetar operează de la data dizolvării prevăzută în aceste acte. Nu intră sub incidenţa acestor prevederi contribuabilii care se află în dizolvare fără lichidare.
d) contribuabilii care se află în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, conform legii, de la data înregistrării acestei menţiuni.

Art. 105
Modificarea obiectului principal de activitate în cursul anului
(1) Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care, pe parcursul anului, înregistrează modificarea actelor constitutive, potrivit legii, în sensul înscrierii ca activitate principală a uneia din activităţile prevăzute în anexa la prezentul titlu, iar veniturile totale anuale realizate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent nu depăşesc 35000 (100000) euro, sunt obligaţi la plata impozitului forfetar, reglementat de prezentul titlu, începând cu anul următor celui în care a fost înregistrată modificarea respectivă.
(2) Contribuabilii plătitori de impozit forfetar nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul următor celui în care se înregistrează modificarea actelor constitutive în sensul eliminării activităţii principale prevăzută în anexa la prezentul titlu.

Art. 106
Anul fiscal/ perioada impozabilă
(1) Anul fiscal este anul calendaristic.
(2) În cazul unei persoane juridice române care se înfiinţează în cursul anului şi îndeplineşte, la data înfiinţării, condiţia prevăzută la art.103 alin.(1) lit.a), respectiv încetează să existe în cursul anului, perioada impozabilă este perioada din an în care persoana juridică a existat.
(3) Pentru contribuabilii care în cursul anului intră/ies din inactivitate temporară, conform legii, perioada impozabilă este perioada cuprinsă între începutul anului şi data când societatea înregistrează la registrul comerţului cererea de înscriere de menţiuni, respectiv perioada din an rămasă de la data încetării inactivităţii temporare până la 31 decembrie.

Art. 107
Calculul impozitul forfetar anual
(1) Impozitul forfetar se stabileşte după cum urmează:
a) Impozitul forfetar pentru categoria “Restaurante, baruri, cafenele” (cod CAEN 5610,5621, 5629 şi 5630)
Valoare impozit forfetar = K* (0,3*x + 0,7*y), unde:
k = 2000
x = este o variabilă a cărei valoare diferă în funcţie de rangul localităţii, astfel: x = 1 pentru sat
x = 1,5 pentru comună;
x = 2 pentru oraş;
x = 4 pentru municipiu zona D;
x = 8 pentru municipiu zona C;
x = 10 pentru municipiu zona B;
x = 12,5 pentru municipiu zona A;

y este variabilă ce poate lua valori diferite în funcţie de suprafaţa utilă, astfel:
y= 1 pentru o suprafaţă de până la 10m2 inclusiv;
y= 2 pentru o suprafaţă cuprinsă peste11 m2 până la 20m2 inclusiv;
y= 3 pentru o suprafaţă cuprinsă peste 21 m2 până la 30m2 inclusiv;
y= 4 pentru o suprafaţă cuprinsă peste 31 m2 până la 40m2 inclusiv;.
y = 5 pentru o suprafaţă cuprinsă peste 41 m2 până la 50m2 inclusiv;
y = 6 pentru o suprafaţă cuprinsă peste 51 m2 până la 60m2 inclusiv;
y = 7 pentru o suprafaţă cuprinsă peste 61 m2 până la 70m2 inclusiv;
y = 8 pentru o suprafaţă cuprinsă peste 71 m2 până la 80m2 inclusiv;
y = 9 pentru o suprafaţă cuprinsă peste 81 m2 până la 90m2 inclusiv;
y = 10 pentru o suprafaţă cuprinsă peste 91 m2 până la 100m2 inclusiv;
y = 12 pentru o suprafaţă cuprinsă peste 101 m2 până la 120m2 inclusiv;
y = 14 pentru o suprafaţă cuprinsă peste 121 m2 până la 140m2 inclusiv;
y = 16 pentru o suprafaţă cuprinsă peste 141 m2 până la 160m2 inclusiv;
y = 18 pentru o suprafaţă cuprinsă peste 161 m2 până la 180m2 inclusiv;
y = 20 pentru o suprafaţă cuprinsă peste 181 m2 până la 200m2 inclusiv;
y = 22 pentru o suprafaţă cuprinsă peste 201 m2 până la 220m2 inclusiv;
y = 24 pentru o suprafaţă cuprinsă peste 221 m2 până la 240m2 inclusiv.

b) Impozitul forfetar pentru categoria „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare” (cod CAEN 5510, 5520, 5530 şi 5590)
Valoare impozit forfetar = k*x*y, unde:
k = 1226
x = este variabilă ce poate lua valori diferite, în funcţie de numărul de stele/margarete, conform tabelului următor:

Categorie hotel Categorie pensiune Variabilă „x”
5 stele 5 margarete 1,50
4 stele 4 margarete 1,25
3 stele 3 margarete 1
2 stele 2 margarete 0,75
1 stea 1 margaretă 0,50

y = reprezintă numărul de camere autorizate.

(2) Pentru contribuabilii prevăzuţi la art.103 alin.(2) şi (3), art.104 lit. b) , c) şi d), precum şi pentru contribuabilii care încetează să existe în cursul anului fiscal, impozitul forfetar se recalculează în mod corespunzător, prin împărţirea impozitului forfetar anual la 365 zile calendaristice şi se înmulţeşte cu numărul de zile aferent perioadei fiscale corespunzătoare a fiecărui contribuabil.

Art. 108
Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale
(1) Impozitul se declară şi se plăteşte trimestrial, în sumă de o pătrime din impozitul forfetar anual, stabilit potrivit art. 107, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează impozitul.
(2) Prin excepţie de la alin.(1), contribuabilii care încetează să existe în cursul anului prin dizolvare urmată de lichidare, potrivit legii, au obligaţia de a declara şi plăti impozitul forfetar anual până la data depunerii situaţiilor financiare la registrul comerţului.
(3) Prin excepţie de la alin.(1), contribuabilii care încetează să existe în cursul anului prin dizolvare fără lichidare, potrivit legii, au obligaţia de a declara şi plăti impozitul forfetar anual până la data radierii persoanei juridice din registrul comerţului, potrivit legii .
(4) Obligaţiile fiscale reglementate de prezentul titlu sunt venituri ale bugetului de stat.

Art. 109
Prevederi fiscale referitoare la amortizare
Persoanele juridice plătitoare de impozit forfetar sunt obligate să evidenţieze contabil cheltuielile de amortizare, confom art. 24 al Titlului II, aplicabil plătitorilor de impozit pe profit.
Anexă
Cod CAEN Denumire CAEN
4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor( spălătorii auto, vulcanizări)
4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători
4932 Transporturi cu taxiuri
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a
5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
5590 Alte servicii de cazare
5610 Restaurante
5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
5629 Alte activităţi de alimentaţie n.c.a.
5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
7990 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
8130 Activităţi de întreţinere peisagistică
9001 Activităţi de interpretare artistică(spectacole)
9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică(spectacole)
9003 Activităţi de creaţie artistică
9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină
9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor
9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
9603 Activităţi de pompe funebre şi similare
9604 Activităţi de întreţinere corporală
9609 Alte activităţi de servicii n.c.a

Cel mai recent răspuns: Monica Miron , Consultant fiscal 12:58, 2 Septembrie 2010
nu este autentic si nici nu are o data de aplicare din moment ce nu este publicat !

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Firma fara activitate de la infiintare platesc impozit? danb1 danb1 Am o firma infiintata in 1994 dar pe care nu am reusit sa o pornesc din diverse motive. Am depus semestrial declaratie pe proprie raspundere ca nu am avut ... (vezi toată discuția)
Impozit forfetar turism, aplicabil de la 1 ianuarie 2017 Daniela Belingher Daniela Belingher Buna ziua, V-as ruga sa-mi spuneti in ce masura aceasta noua reglementare ma afecteaza si daca acest impozit va trebui platit si in urmatoarea situatie: - ... (vezi toată discuția)
Impozit forfetar pentru service auto din ianuarie 2014? Ileana567 Ileana567 Cum se calculeaza impozitul forfetar pentru un service auto ? (vezi toată discuția)