avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 864 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Legislaţie europeană, CEDO, UE, ... Admisibilitate plangere CEDO
Discuție deschisă în Legislaţie europeană, CEDO, UE, proceduri europene

Admisibilitate plangere CEDO

Care sunt conditiile de admisibilitate a unei plangeri individuale la CEDO? De cand curge termenul de 6 luni ?
Cel mai recent răspuns: tudorioan , utilizator 00:30, 19 August 2008
Potrivit prevederilor art 26 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale ( numita in limba romana C.E.D.O. ), amendata prin Protocoalele nr. 3, 5 si 8, ratificata de Romania prin Legea nr 30 / 1994, Curtea a nu poate fi sesizata decat dupa epuizarea cailor de recurs interne, asa cum este stabilit conform principiilor de drept international general recunoscute si intr-un termen de 6 luni, incepand cu data deciziei interne definitive.
Indiferent de natura procesului ( penal, civil, comercial, contencios administrativ, etc.) care s-a finalizat, Curtea Europeana a Drepturilor Omului ( C.E.D.O. ) nu poate fi sesizata de persoana care se considera victima unei incalcari a drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului decat in termen de 6 luni, calculate de la data pronuntarii ultimei hotarari judecatoresti pronuntate de instanta nationala ( decizia instantei de recurs).Cu alte cuvinte, dupa momentul epuizarii cailor de recurs interne, persoana lezata prin hotararea pronuntata de ultima instanta de judecata, trebuie ca in termen de 6 luni sa formuleze cererea si sa sesizeze in scris C.E.D.O.
În ceea ce priveşte cererile de sesizare a Curţii, acestea trebuie să îndeplinească o serie de condiţii prevăzute de art.35 din Convenţie. Condiţiile ce trebuie îndeplinite de petiţionari se pot împărţi în două mari categorii:
• condiţii generale ce trebuie îndeplinite de toţi petiţionarii;
• condiţii speciale ce privesc o anumită categorie de petiţionari – stat sau parte individuală.

Condiţiile generale . Aceste condiţii sunt prevăzute de art 35 din Convenţie şi sunt:
1. epuizarea tuturor căilor de recurs interne . Conform articolului 32 § 1 din Convenţie, Curtea nu poate fi sesizată decât după ce au fost epuizate în prealabil căile de recurs interne şi în termen de şase luni începând cu data deciziei definitive interne. O plângere care nu respectă aceste condiţii de admisibilitate nu va putea fi examinată de către Curte.
2. scurgerea unui termen de 6 luni de la rămânerea definitivă a deciziei interne. După ce autoritatea naţională competentă cea mai înaltă a pronunţat o decizie, petiţionarul dispune de un interval de şase luni pentru a sesiza Curtea. Acest interval începe să curgă de la data la care a luat cunoştinţă personal sau prin avocatul său de decizia finală în ordinea normală a instanţelor, şi nu începând de la respingerea ulterioară a unei eventuale cereri în revizuire a procesului sau a unui alt recurs extraordinar, a unei cereri de graţiere sau amnistiere sau a oricărei alte cereri adresate unei autorităţi cu titlu de graţiere.
3. cererea să nu fie anonimă. Potrivit art.47 din Regulamentul Curţii, formularul trebuie semnat de petent personal în calitate de reclamant sau de către reprezentantul lui, întrucât formularele puse la dispoziţie de către grefa Curţii obligă reclamantul să-şi decline identitatea.
4. cererea să nu fie esenţial aceeaşi cu o cerere anterior examinată de Curte. Potrivit art.35 pct.2 lit.b , Curtea nu reţine nici o cerere individuală introdusă în aplicarea art. 34, dacă ea este în mod esenţial aceeaşi cu o cerere examinată anterior de către Curte.
5. cererea să nu fi fost supusă examinării unei alte instanţe internaţionale, dacă nu conţine fapte noi. Potrivit acestei reguli, vor fi inadmisibile cererile care au fost înaintate examinării unei alte instanţe internaţionale, deoarece nici o plângere identică sau în substanţă aceeaşi cu plângerea în faţa Curţii nu trebuie să fie supusă vreunei alte proceduri internaţionale de investigare sau de reglementare.
6. cererea să nu fie incompatibilă cu prevederile Convenţiei sau dacă este vădit nefondată sau abuzivă.
O cerere este considerată incompatibilă cu prevederile Convenţiei atunci când obiectul ei nu intră sub incidenţa dispoziţiilor acesteia. Cu alte cuvinte, cererea are ca obiect încălcări ale unor drepturi şi libertăţi neprevăzute de Convenţie.
Cererea este abuzivă atunci când se urmăreşte un scop contrar celui prevăzut de Convenţie (de exemplu, cererea este folosită în scopul de a se sustrage unei condamnări) sau când se dovedeşte că este folosită în mod şicanator.
Cererea este considerată vădit nefondată, dacă se dovedeşte absenţa unei violări a Convenţiei, astfel încât cererea va fi respinsă ca inadmisibilă.

Condiţii speciale .Condiţiile speciale ce trebuie îndeplinite de o cerere individuală sunt:
1. numele, data naşterii, naţionalitatea, sexul, profesia şi adresa petentului;
2. numele, profesia şi adresa reprezentantului, dacă este cazul;
3. partea sau părţile contractante împotriva cărora este îndreptată petiţia;
4. expunerea succintă a faptelor;
5. expunere succintă a violării normelor Convenţiei şi a argumentelor pertinente;
6. obiectul petiţiei ca şi descrierea cererii unei satisfacţii echitabile;
7. copii ale tuturor documentelor, a deciziilor ce privesc obiectul petiţiei.
Intr-un mod succint termenul de sesizare a C.E.D.O. este de 6 luni de la data pronuntarii instantei de recurs nationale.

Se poate, in mod exceptional, ca sesizarea C.E.D.O. sa aiba loc si in cazul in care petentul nu a urmat toate caile de atac interne nationale, ca urmare a faptului ca, sansele sale, datorita legislatiei nationale erau mult prea reduse pentru a exercita efectiv toate caile de atac si a achita toate costurile aferente.

avocat Claudiu Lascoschi
Condiţia epuizării căilor de recurs interne este considerată îndeplinită , potrivit doctrinei şi jurisprudenţei C.E.D.O., în următoarele situaţii:
- existenţa unui recurs care tinde să atenueze efectele unei violări a drepturilor omului prin acordarea unor despăgubiri, dar fără a înlătura cauza violării ;
- existenţa unei jurisprudenţe bine stabilite ce implică absenţa oricărei speranţe într-o soluţionare favorabilă reclamantului ;
- existenţa unor recursuri de competenţa unor autorităţi ce nu au puterea de a redresa violarea dreptului, deoarece emit doar avize consultative ;
- exercitarea căilor de recurs la instanţele superioare, inclusiv Curtea Constituţională, implică costuri exagerate pentru reclamant şi nu este prevăzută posibilitatea asistenţei judiciare ;
- existenţa unei practici stabilite a instanţelor într-o anumită direcţie nefavorabilă reclamantului ;
- existenţa unei practici administrative de încălcare a Convenţiei.
Buna ziua, eu am avut o actiune de contencios respinsa si la recurs in ianuarie anul asta. (dupa cum se stie cele de contencios sunt atacabile doar cu recurs).
Precizez ca am formulat contestatie in anulare si am termen peste o sapt., dar mai mult ca sigur o sa-mi dea alt termen ca asa vor cere paratii.
Pot formula plangere la CEDO de pe acum, fara sa mai astept rezolvarea contestatiei?
Mentionez ca pana acum nu mi-a fost redactata decizia si nu stiu exact cum s-a motivat respingerea recursului. (la fond mi-au redactat-o dupa 6 luni jumate)
Multumesc!

Alte discuții în legătură

Caz pentru cedo...lamuriti-ma va rog! ContSters124624 ContSters124624 Buna seara!Am un caz pentru care as dori un raspuns.In anul 2005 am fost arestat, am stat arestat preventiv 5 luni si 3 saptamani, dupa care tribunalul iasi ... (vezi toată discuția)
Dupa recurs urmeaza cedo??? ContSters75393 ContSters75393 Buna ziua.Sunt parte vatamata intr-un dosar in care am fost agresat de un grup de persoane iar din acest grup am ajuns in instanta doar cu unul pentru ca ... (vezi toată discuția)
Adresare catre cedo. Imparatul Imparatul Se face la CEDO dupa ce am epuizat in tara toate caile ordinare de ataca? Chiar daca se afla in revizuire, facuta oricum in afara termenului, dar care este ... (vezi toată discuția)