avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 567 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Societăţi comerciale procedura inscriere in AEGRM
Discuție deschisă în Societăţi comerciale

procedura inscriere in AEGRM

Obiectul de activitate al societatii mele este comercializare de scule,echipamente si utilaje de constructii. Pentru vanzarile mai mari de 5000euro am vrea sa inscriem creanta in AEGRM. Va rog sa-mi spuneti care este procedura de inscriere in AEGRM si care sunt documentele de care am nevoie.
Exista un plafon minim al unei creante pt a o inscrie in AEGRM?
Daca vindem pe o factuta 5 echipamente de cate 1000 euro fiecare, se poate realiza inscrierea pe acelasi aviz de garantie initial al tututor celor 5 echipamente sau nu mai este necesara inscrierea in arhiva?
Cel mai recent răspuns: ContSters59477 , utilizator 18:14, 5 Iulie 2008
Orice creditor garantat care, în scopul obţinerii unui rang de prioritate, doreşte să facă publică existenţa unei garanţii reale asupra unui bun, potrivit dispoziţiilor Titlului VI din Legea nr.99/1999, trebuie să completeze un formular de aviz de garanţie pe suport de hârtie, ori în format electronic (document TED), şi să-l depună, respectiv să-l transmită, unui operator/agent autorizat al Arhivei, cu plata taxei stabilite de lege şi a tarifului corespunzător stabilit de acel operator.

Pe scurt, înregistrarea unei garanţii reale mobiliare în Arhiva Electronică presupune următoarea procedură:
Creditorul sau reprezentantul său completează un formular tip cu datele corespunzătoare cuprinse în contractul de garanţie reală mobiliară.
Operatorul de arhivă procedează la înscrierea fidelă în Arhivă a datelor cuprinse în formularul completat de solicitant, fără să exercite controlul de legalitate asupra acestora; prin control de legalitate se înţelege o verificare a concordanţei dintre datele înscrise în formularul de aviz de garanţie completat şi cele cuprinse în contract şi totodată o verificare a valabilităţii înseşi a actului juridic. Potrivit legii, înscrierea formularelor de avize de garanţie în Arhivă este o obligaţie, iar „personalul arhivei (operatorii de arhivă) nu are dreptul şi nici nu poate fi ţinut să ia măsuri cu privire la corectitudinea informaţiilor introduse în arhivă”, întreaga răspundere pentru datele trecute în formular revenind persoanei care solicită efectuarea înregistrării.
Pe de altă parte, potrivit art.29 alin.1 din Titlul VI al Legii nr.99/1999 „înscrierea la arhivă nu conferă validitate unei garanţii reale lovite de nulitate”, astfel încât, dacă în realitate nu există un contract de garanţie ori conţinutul avizelor de garanţie nu are acoperire în clauzele contractului de garanţie, înscrierea respectivă nu va produce nici un efect.
Înregistrarea efectuată în Arhivă de către operatori/agenţi autorizaţi, prin redarea fidelă a conţinutului formularului tip completat de solicitantul înscrierii se numeşte aviz de garanţie.

Formularele de avize de garanţie în baza cărora se efectuează înregistrările în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare sunt cuprinse în anexele 1-9 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1290/C/2004 pentru aprobarea formularelor de avize de garanţie privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi a instrucţiunilor de completare a acestor formulare.
Pentru fiecare aviz de garanţie este stabilit un formular distinct, excepţie făcând avizul de înscriere a intenţiei de constituire a unei garanţii reale mobiliare pentru a cărei înregistrare se foloseşte formularul de aviz de garanţie iniţial.

Detalii gasiti aici [ link extern ]
In contractul de garantie ar trebui prevazuta o clauza cu privire la intentia inscrierii in AEGRM sau este suficient ca datele din contractul de garantie privind debitorul, creditorul si articolele ce fac obiectul garantiei sa corespunda cu cele din avizul de garantie pt a nu fi considerata nula aceasta garantie?
Daca eu ca si creditor hotarasc inscrierea creantei in AEGRM trebuie sa aduc acest lucru la cunostina debitorului printr-un document semnat de el?
Firma la care lucrez este un punct de lucru iar sediul este intr-un alt judet. Administratorul punctului de lucru nu este angajat al firmei ci isi desfasoara activitatea de sef punct de lucru in baza unui contract de management. Seful punctului de lucru va avea nevoie de o procura autentificata pt a face aceasta inscriere?
In formularul "aviz de garantie" este prevazut un ID pt acest aviz. Acesta este ales de noi, in functie de anumite criterii, verificand inainte daca nu a mai fost ales acelasi ID sau se va repartiza de catre operator? De asemenea tot aviz se solicita nr de identificare al persoanei juridice in cazul in care acesta exista. Stiti la ce se refera acesta sau unde ar trebui sa se regaseasca? Eu nu am gasit nici o informatie cu privire la acesta.
Daca sediul firmei (specific din nou ca sediul este in alt judet) a mai colaborat cu un avocat, in cazul in care acesta este operator AEGRM, putem apela la el pt a face inscrierea sau trebuie facuta inscrierea in judetul in care are loc vanzarea?
Avizul este o simplă notificare, scopul acestuia fiind aducerea la cunoştiinţa publică a garanţiilor constituite, orice creditor putând verifica situaţia bunurilor debitorului, consultând datele înscrise in arhiva cu privire la aceste bunuri sau cu privire la debitorul respectiv. Avizul nu oferă nici o informaţie cu privire la convenţia dintre părţi (valoarea creditului, valoarea bunului afectat garanţiei, durata convenţiei si alte termene şi condiţii exprimate în convenţie), înafara datelor înscrise de părţi în formularul de aviz, asigurându-se astfel confidenţialitatea contractelor.
Tipuri de avize

Avizul de garanţie iniţial
Avizul de garanţie modificator
Avizul de garanţie de stingere a avizului de garanţie iniţial
Avizul de garanţie de nulitate a avizului de garanţie iniţial
Avizul de cesiune a creanţei
Avizul de garanţie de extindere a garanţiei asupra altor bunuri
Avizul de garanţie de reducere a garanţiei la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garanţie iniţial
Aviz de prelungire a avizului de garanţie iniţial

Formularele pentru aceste avize sunt prezentate în anexele de la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1290/C din 13 mai 2004, publicat in Monitorul Oficial nr. 428 / 28.V.2004 şi pot fi procurate de la operator.

Procedura înscrierii şi actele necesare

Cine poate solicita înscrierea avizelor de garanţie ?
CREDITORUL garantat sau reprezentantul său, împuternicit prin procura autentică, poate solicita înscrierea in arhiva a oricărui tip de aviz de garanţie
DEBITORUL sau reprezentantul său, împuternicit prin procura autentică, poate solicita înscrierea in arhiva numai a avizului de garanţie iniţial si a avizului de garanţie de extindere a garanţie asupra altor bunuri.
Ce acte sunt necesare ?
In vederea înscrierii unui aviz de garanţie în arhiva solicitantul va prezenta operatorului următoarele acte :

1. formularul de aviz completat lizibil la toate rubricile in 2 exemplare originale semnat de solicitant depus personal sau de împuternicit cu procură autentică specială

2. dovada calităţii de parte interesată care poate fi :pentru administratori, directori generali etc. - certificat constatator de la Oficiul Registrul Comerţului sau contractul de garanţie reală mobiliară semnat în această calitate

pentru delegatul persoanei juridice, alta decât administratorii, procura notarială autentică specială.
pentru reprezentanţii instituţiilor publice – delegaţie de serviciu
3. dovada plătii taxelor de înregistrare în arhivă

4. actul de identitate

Formularul de aviz de garanţie trebuie completat în limba română şi înaintat pe suport de hârtie, în dublu exemplar, semnat de solicitant, în vederea înregistrării in arhiva. Orice ştersături sau corecturi vor fi certificate de solicitanţi prin semnătura, iar rubricile necompletate vor fi barate cu linii.
Înscrierea unui formular de aviz de garanţie poate fi respinsa daca avizul este incomplet, ilizibil. În cazul unui refuz, solicitantul va fi informat asupra deciziei şi motivelor care au stat la baza ei, în termen de 5 zile lucrătoare. Arhiva va atribui un număr unic de înregistrare însoţit de cifrele anului, data, ora, minutul şi secunda când s-a efectuat înregistrarea. Numărul de înregistrare determină gradul de prioritate a drepturilor asupra bunului afectat garanţiei.


~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Contract de imprumut ramolex ramolex buna seara. ce forma trebuie sa imbrace un contract de imprumut pentru o suma de bani, imprumut gajat cu un autoturims? am imprumutat o suma de bani cuiva, ... (vezi toată discuția)
Procedura inscriere in aegrm a unui contract de imprumut sub semnatura privata geid geid Buna ziua, Doresc sa aflu procedura propriu-zisa de urmat pentru a inscrie in registrul AEGRM a unui contract de imprumut (de consumatie) sub semnatura ... (vezi toată discuția)
Act aditional banca cris-cris cris-cris Va supun atentiei un act aditional pe care banca la care am credit imi solicita sa il semnez in urma efectuarii partajului. Ceea ce ma ingrijoreaza este tot ... (vezi toată discuția)