avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 291 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general Procedura obtinerii certificatului de atestare fiscala ...
Discuție deschisă în Contabilitate în general

Procedura obtinerii certificatului de atestare fiscala incepand cu 1 iulie 2011

Pe cine intereseaza o sa dau cateva detalii despre Procedura obtinerii certificatului de atestare fiscala incepand cu 1 iulie 2011 .

link: [ link extern ]
sau: [ link extern ] !/

Descriere Program:
Incepand cu 1 iulie 2011, se modifica procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, precum si modelul si continutul acestuia.

Generalitati, eliberare
Certificatul de atestare fiscala este documentul care reflecta modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului.

Certificatul de atestare fiscala se elibereaza la solicitarea contribuabililor, la solicitarea altor autoritati publice sau din oficiu, in situatia in care se schimba competenta de administrare a creantelor fiscale, ca urmare a schimbarii domiciliului fiscal sau a altor situatii prevazute de lege.

Eliberarea certificatului de atestare fiscala la solicitarea contribuabililor sau la solicitarea unor autoritati publice se face pe baza de cerere/adresa de eliberare care se depune la organul fiscal competent.

Cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscala se depune la registratura organului fiscal competent, se comunica prin posta cu confirmare de primire sau se poate transmite prin mijloace de transmitere la distanta.

In cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, cererea se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal, respectiv unde isi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu.

In cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscala contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere trebuie sa mentioneze si sediul activitatii sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala.

Atentie! Eliberarea certificatului de atestare fiscala este supusa taxelor extrajudiciare de timbru. Fac exceptie certificatele de atestare fiscala eliberate la solicitarea autoritatilor publice sau din oficiu, de organul fiscal.

Verificarea documentelor
Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala organul fiscal competent verifica: dosarul fiscal al contribuabilului, fisa pentru evidenta analitica pe platitori a contribuabilului, existenta sumelor de restituit/rambursat pentru care nu au fost emise decizii de restituire/rambursare pana la data depunerii cererii de eliberare a certificatului, precum si existenta deciziilor de rambursare sau a documentatiei aprobate pentru solutionarea cererii de restituire pentru care nu au fost emise si inregistrate in evidenta fiscala note de compensare/restituire.

In situatia in care organul fiscal constata ca nu au fost depuse de catre contribuabil declaratiile fiscale, termenul de eliberare a certificatului de atestare fiscala se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data transmiterii instiintarii si data depunerii declaratiilor fiscale sau data comunicarii deciziei de impunere din oficiu.

Important! Certificatul de atestare fiscala cuprinde, obligatoriu, numarul de inregistrare, data eliberarii, perioada de utilizare, numele si prenumele si semnatura conducatorului organului fiscal emitent.

Alte precizari
Certificatul de atestare fiscala se intocmeste in doua exemplare originale, din care:
- un exemplar se comunica solicitantului sau noului organ fiscal competent;
- un exemplar se pastreaza la organul fiscal emitent si se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

In situatia in care contribuabilul doreste sa obtina mai multe exemplare ale certificatului de atestare fiscala trebuie sa mentioneze in cerere numarul de exemplare solicitate. In acest caz, taxa extrajudiciara de timbru se plateste o singura data, indiferent de numarul de exemplare solicitate.

In cazul contribuabililor mari si mijlocii care solicita eliberarea certificatului de atestare fiscala prin mijloace electronice de transmitere la distanta, organul fiscal competent emite certificatul si il comunica contribuabilului in aceeasi modalitate. In acest caz, contribuabilul imprima certificatul de atestare fiscala pe hartie si il prezinta administratiei finantelor publice in a carei raza teritoriala acesta isi are domiciliul fiscal, in vederea certificarii pentru conformitate cu originalul, prin semnarea de catre conducatorul administratiei finantelor publice si aplicarea stampilei.
*
Baza legala: Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 2.014/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 396/06.06.2011. Actualizat:

Sursa: [ link extern ]

Alte discuții în legătură

Neplata impozitului la casa cu teren 1300 mp GABYBABY GABYBABY TATAL MEU NU A MAI PLATIT IMPOZITUL DE 6 ANI LA CASA SI CURTE 1300 MP,ACUM EU FIICA LUI VREAU SA VAND ACEA CASA CU TEREN SI M-AM TREZIT CU UN IMPOZIT DE 36 MIL ... (vezi toată discuția)
Eliberare certificat fiscal altei persoane decat proprietarului FLORIANMATEI FLORIANMATEI Certificatul fiscal privind impozitele si taxele locale se poate elibera si altei persoane care nu este proprietar? In speta unei persoane cu care se afla ... (vezi toată discuția)
Cerere de eliberare certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice - model nou 2011 Valentin_buzau Valentin_buzau [b]Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscala (OMFP 2014/2011) [/b] Pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala, contribuabilii ... (vezi toată discuția)