avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 246 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Funcţionarii publici şi ... manager public
Discuție deschisă în Funcţionarii publici şi problemele lor juridice

manager public

Unde si cum pot avea acces la informatiile despre concursul de ocupare a posturilor de manageri la companiile de stat care la care urmeaza sa se sustina examene?
Cel mai recent răspuns: Tanjiani , utilizator 22:14, 12 Septembrie 2011
pe site-urile fiecarei unitati in parte
gasiti date de examen
bibliografii
etc
Daca sunt functionari publici...pe site-ul ANFP. Daca nu, ar trebui sa le publice pe site-ul institutiilor respective, pe portaluri de specialitate, in ziare. etc.
Cred ca faceti confuzie intre managerii publici si managerii "privati" (directori/conducatori de unitati) care se tot trimbiteaza ca vor fi angajati sa conduca societatile de stat, ca sa se arunce praf in ochi unora :)

Aceasta parte din forum se ocupa de functionari publici...

Din cate stiu managerii publici nu se angajeaza prin concurs, ci au o formare profesionala speciala de 2 ani parca, iar la sfarsit aleg institutia unde vor sa fie repartizati...

OUG nr. 92/2008 privind statutul functionarului public devenit manager public
Art. 3. — (1) Pot ocupa o functie publica specifica de manager public, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, absolventii urmatoarelor programe:
a) programul de formare specializata in administratia publica, cu durata de 2 ani, organizat pentru obtinerea statutului de manager public;
b) programul de formare specializata in administratia publica, cu durata de un an, organizat pentru obtinerea statutului de manager public;
c) programul Bursa speciala „Guvernul României”,
organizat pentru formarea managerilor din sectorul public, cu conditia ca acesta sa fie urmat de un program intensiv de formare specializata in administratia publica, in România, ca o completare a cursurilor prevazute la art. 32 din Hotarârea Guvernului nr. 1.516/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale „Guvernul României” pentru formarea managerilor din sectorul public, cu modificarile si completarile ulterioare, care sa permita evaluarea absolventilor acestei burse in aceleasi conditii si respectând aceleasi criterii utilizate in cazul absolventilor programelor prevazute la lit. a) si b). Decizia privind echivalarea si modulele necesar a fi urmate se ia de catre Institutul National de Administratie, in calitate de organizator al programelor de formare specializata prevazute la lit. a) si b).
(2) Prin programele de formare prevazute la alin. (1) lit. a), b) si, respectiv, prin programul intensiv prevazut la alin. (1) lit. c), organizate de catre Institutul National de Administratie, denumite in continuare programe de formare, se intelege: activitati de formare in tara si, dupa caz, in strainatate, stagii practice in tara si, dupa caz, in strainatate, inclusiv perioada vacantelor si perioada de la absolvirea programelor respective pâna la numirea, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, in functia publica specifica de manager public.
Art. 15. — (1) In vederea repartizarii absolventilor programelor de formare prevazute la art. 3 alin. (1), Agentia Nationala a Functionarilor Publici intocmeste, pe baza propunerilor inaintate de autoritatile si institutiile publice, planul de repartizare a managerilor publici, pe care il supune aprobarii Guvernului cu cel putin 3 luni inainte de data absolvirii programelor.
(2) Participantii la programele de formare comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici optiunile individuale, in vederea repartizarii acestora in functiile publice specifice de manageri publici, in limita posturilor aprobate in planul de repartizare prevazut la alin. (1).
(3) Repartizarea absolventilor programelor de formare se face, in limita numarului de posturi prevazute in planul de repartizare a managerilor publici, in functie de urmatoarele criterii, a caror aplicare se face in mod succesiv:
a) clasamentul final;
b) optiunile absolventilor.

(4) Institutiile si autoritatile administratiei publice asigura posturile necesare repartizarii managerilor publici.
(5) Agentia Nationala a Functionarilor Publici transmite autoritatilor si institutiilor publice prevazute la alin. (4), in termen de 10 zile de la data aducerii la cunostinta publica a clasamentului final in conditiile art. 14 alin. (5), propunerile de numire a absolventilor programelor de formare in functii publice specifice de manager public.
(6) In vederea emiterii actului administrativ de numire in functia publica specifica de manager public, fiecare absolvent al programelor de formare are obligatia sa se prezinte la autoritatea sau institutia publica unde a fost repartizat, in termen de 5 zile de la data primirii comunicarii transmise in termenul prevazut la alin. (5) de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici.
(7) Instructiunile pentru intocmirea Planului de repartizare a managerilor publici se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Ascensiunea in cariera a functionarului public Justitiarul711 Justitiarul711 Gradatiile se acorda din 3 in 3 ani. Exista vreo posibilitate ca functionarul sa poata primi gradatie la un interval mai mic? sa zicem 2 ani cu aprobarea ... (vezi toată discuția)
Functionari publici- dispozitie de incadrare Filip Alexandru Filip Alexandru Imi puteti spune va rog, in ce act normativ se specifica ca functionarii publici sunt incadrati doar prin dispozitie si nu si prin contract de munca? Am auzit ... (vezi toată discuția)