avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 739 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice PFA, II, AF - Persoana fizica ... lichidator si executor - studii necesare
Discuție deschisă în PFA, II, AF - Persoana fizica autorizată, Întreprindere individuală, Asociaţie familială

lichidator si executor - studii necesare

ce scoala trebuie sa ai pentru a deveni lichidator si executor,va rog
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 13:39, 17 Decembrie 2011
Din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă
Art. 51. - Primirea în profesie se face pe baza unui examen organizat de Uniune, cu excepţia persoanelor care pot solicita înscrierea în profesie beneficiind de scutirea de examen şi de perioadă de stagiu, în condiţiile art. 32 alin. (2) din O.U.G.
Art. 52. - (1) Examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar se organizează în mod unitar, la nivel naţional, de către Consiliul naţional de conducere al Uniunii.
(2) Examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar se va desfăşura, de regulă, anual, dacă Consiliul naţional de conducere al Uniunii nu decide altfel.
(3) Secretariatul general al Uniunii va anunţa cu cel puţin 60 de zile înainte, într-un cotidian naţional, precum şi pe site-ul Uniunii data începerii sesiunii de examen şi data-limită pentru depunerea documentaţiei de înscriere conţinând cererea de înscriere şi documentele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor stabilite la art. 25 din O.U.G.
(4) Documentaţia de înscriere se va depune la comitetul de conducere al filialei, care va asigura analizarea îndeplinirii condiţiilor şi transmiterea acesteia la Secretariatul general al Uniunii.
(5) Documentaţia de înscriere va fi verificată prin grija Secretariatului general al Uniunii, care va afişa la sediul central şi va transmite filialelor, cu cel puţin 7 zile înaintea datei examenului, lista cuprinzând candidaţii care îndeplinesc condiţiile pentru susţinerea examenului.
(6) Consiliul naţional de conducere al Uniunii va desemna comisiile de analizare a contestaţiilor şi de supraveghere a desfăşurării examenului. Preşedintele comisiei de supraveghere a examenului este, de regulă, vicepreşedintele Consiliului naţional de conducere al Uniunii, responsabil cu organizarea. Preşedintele comisiei de analizare a contestaţiilor este, de regulă, prim-vicepreşedintele Consiliului naţional de conducere al Uniunii.
Art. 53. - (1) Documentaţia de înscriere la examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar va conţine:
a) cererea de înscriere;
b) curriculum vitae şi copie de pe cartea/buletinul de identitate;
c) copie legalizată de pe diploma de licenţă în drept sau ştiinţe economice;
d) certificatul de cazier judiciar sau declaraţie notarială pe propria răspundere că nu se află în niciuna din situaţiile de nedemnitate;
e) dovada experienţei de cel puţin 3 ani de la data obţinerii diplomei de studii superioare de lungă durată.
(2) Dovada se face, de regulă, cu: copia carnetului de muncă, adeverinţa pentru cei care au activat în instituţii care nu au întocmit carnete de muncă, convenţie civilă înregistrată la camera de muncă ori adeverinţă eliberată de Baroul de avocaţi, copii ale unor diplome sau atestate [diploma de masterat şi/sau de doctorat, atestat de expert contabil sau contabil autorizat, auditor, evaluator autorizat, membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România (ANEVAR) etc.].
(3) Adeverinţa pentru persoanele care au desfăşurat activităţi practice economice va avea obligatoriu forma agreată de Uniune


Detalii
[ link extern ]

www.avocatnet.ro/content/for...

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Avocat prcatician in insolventa herculeroco herculeroco In acest moment un avocat poate deveni practician in insolventa fara a sustine examenul respectiv? (vezi toată discuția)
Conditii de admitere ca lichidator judiciar Iulian81 Iulian81 Buna ziua! Ma gandesc si eu sa devin lichidator judiciar dar problema este ca nu am inca cei 3 ani de experienta necesari pentru a da examenul si a face ... (vezi toată discuția)
Admiterea in barou mihaelamiki99 mihaelamiki99 buna ziua ..poate cineva sa ma ajute si pe mine cu mai multe detalii despre admiterea in barou??m-am intors curand din strainatate si nu stiu nimic despre ... (vezi toată discuția)