avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 221 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice PFA, II, AF - Persoana fizica ... Plata unor dobanzi si penalitati nejustificate
Discuție deschisă în PFA, II, AF - Persoana fizica autorizată, Întreprindere individuală, Asociaţie familială

Plata unor dobanzi si penalitati nejustificate

Sunt P.F.A. din 2008, am platit pana la sfarsitul lui 2010 integral contributia la CAS, dupa cum m-am obligat prin declaratia de asigurare.

Acum cateva zile mi-a venit o somatie de plata pentru suma de aproape 27 de milioane vechi pentru tot anul 2011, din care aproximativ 2394 lei noi contributia efectiva pentru 12 luni, 121 lei noi dobanzi si 249 lei noi penalitati.

1. Avand in vedere ca in anul 2011 nu am avut niciun venit mai sunt obligat sa platesc?
2. Sunt obligat sa platesc si dobanzile si penalitatile? Nu inteleg cum le-au calculat cei de la Casa de Pensii si nu sunt de acord cu ele, avand in vedere ca nu am realizat un venit de peste 8800 lei ref la art.6 din legea nr.263/2010. Eu platesc pentru ca vreau eu nu ca ma obliga legea, de ce trebuie sa platesc si dobanzi si penalitati?
Cel mai recent răspuns: CostinFC , utilizator 13:52, 21 Decembrie 2011
Pentru a nu ajunge la situatia prezentata trebuia sa va conformati prevederilor HG nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care prevede:
ART. 17 (1) În situaţia în care pe parcursul derulării asigurării în baza declaraţiei individuale de asigurare se face dovada că într-un an calendaristic nu se realizează venituri la nivelul prevăzut de lege, declaraţia se suspendă la cererea asiguratului sau din iniţiativa casei teritoriale de pensii.
(2) În situaţia în care declaraţia individuală de asigurare se suspendă din iniţiativa casei teritoriale de pensii, aceasta va notifica asiguratul, cu indicarea perioadei pentru care s-a produs suspendarea.
(3) Constatarea nerealizării veniturilor se face pe baza documentelor fiscale prevăzute de legislaţia în materie, a adeverinţelor eliberate de organele fiscale competente sau, după caz, pe baza datelor furnizate caselor teritoriale de pensii de către organele fiscale.
(4) În perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) nu se datorează contribuţia de asigurări sociale şi perioada respectivă nu constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii.
(5) În situaţia în care în perioada de suspendare s-au achitat contribuţii de asigurări sociale, acestea nu se restituie, fiind luate în calcul la determinarea stagiului de cotizare şi a punctajului lunar pentru stabilirea drepturilor de pensie.
dar legea nu spune ca in cazul in care intr-un an calendaristic realizarile sunt sub 4 salarii medii (cca 8800 lei brut )nu se datoreaza contributie la pensii daca esti PFA .
mie mi s-a spus ca pot dovedii valoarea realizarilor cu decizia primita de la finante pt 2011
normal trebuia depusa lunar o declaratie din care sa reiasa cum ca nu ati realizat venituri in luna respectiva , mie asa mi-au spus sa fac !!!
Am gasit si Ordinul CNPP Nr. 1.252/2011 - aplicarea prevederilor art. XI din OG Nr. 30/2011 - modificarea si completarea Legii Nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care spune:
Art. 2. - 1 Pentru obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor de plata principale restante la data de 31 august 2011 se acorda urmatoarele facilitati:
a anularea penalitatilor de intarziere, precum si anularea unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente acestor obligatii de plata principale, daca obligatiile de plata principale si dobanzile aferente acestora sunt stinse prin plata pana la data de 31 decembrie 2011, cu exceptia obligatiilor prevazute la alin. 2;
b reducerea cu 50% a penalitatilor de intarziere, precum si reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente acestor obligatii de plata principale, daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora sunt stinse prin plata pana la data de 30 iunie 2012, cu exceptia obligatiilor prevazute la alin. 2
2 Pentru dobanzile datorate pana la data stingerii si stabilite prin decizii comunicate dupa aceasta data, conditia se considera indeplinita daca dobanzile se sting pana la termenul de plata prevazut la art. 111 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala.

In conditiile acestea eu inteleg ca nu mai trebuie sa platesc penalitati si jumatate din dobazi intrucat au fost anulate prin acest ordin, daca achit pala la sfarsitul lui 2011.

Nu-i asa?
Procedura anularii penalitatilor este:
Actul normativ (Ord 1252/2011) stipuleaza ca, pentru acordarea facilitatilor fiscale stabilite de art. XI din OG 30/2011, contribuabilii pot depune o cerere la casa teritoriala de pensii prin care solicita o situatie a obligatiilor de plata exigibile, precum si a celor care intra sub incidenta facilitatilor.( Procedura este asemanatoare cu cea aplicata in cazul contributiilor restante la sanatate)
Apoi, casa judeteana de pensii sau cea a Municipiului Bucuresti trebuie ca, in termen de cinci zile de la depunerea cererii, sa comunice contribuabilului situatia solicitata si sa intocmeasca un borderou provizoriu de scadere din evidenta fiscala a obligatiilor fiscale pentru care se pot acorda reduceri sau anulari ale penalitatilor de intarziere.
In urmatoarele 10 zile de la data comunicarii situatiei obligatiilor fiscale, contribuabilul trebuie sa achite prin plata sau compensare obligatiile principale si dobanzile aferente acestora. Daca acest lucru se intampla, organul competent va valida borderoul provizoriu de scadere a penalitatilor si in termen de trei zile de la data stingerii va emite decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, adica dobanzi de intarziere calculate si neinstituite datorita timpului trecut de la data depunerii cererii si pana la stingerea prin plata sau compensare. Asa cum precizam anterior, acestea trebuie achitate conform art. 111. alin. 2 din Codul de procedura fiscala.
Daca se sting si aceste obligatii fiscale accesorii in termenul prevazut, organul competent emite, in functie de data pana la care au fost platite restantele, decizia de anulare a penalitatilor de intarziere (daca debitele s-au platit pana la 31 decembrie 2011) sau de reducere a lor (daca restantele s-au achitat pana la 30 iunie 2012).
Acest document se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza la organul competent.
In situatia in care contribuabilul nu isi plateste datoriile in termenele stabilite de procedura (10 zile de la data comunicarii situatiei pentru obligatii principale sau termenul prevazut la art. 111 alin (2), in cazul accesoriilor) se opereaza in evidenta fiscala repunerea obligatiilor fiscale ce au facut obiectul borderoului provizoriu de scadere.
In acest caz, contribuabilul poate depune o noua cerere ori de cate ori apreciaza ca are posibilitatea de a indeplini conditiile necesare pentru a beneficia de reducerea sau anularea penalitatilor de intarziere.
De asemenea, contribuabilii care nu au depus cererea prin care solicita situatia obligatiilor de plata exigibile, dar si-au achitat toate datoriile (deci indeplinesc conditiile pentru a beneficia de facilitatile prevazute la art. XI din OG 30/2011), pot solicita, printr-o cerere, reducerea sau anularea penalitatilor de intarziere. In acest caz, sumele care care formeaza obiectul facilitatilor amintite vor ramane in evidenta casei teritoriale de pensii spre a fi compensate cu datorii viitoare, mai se precizeaza actul normativ.


Alte discuții în legătură

Og.30/2011-si pt.if. ? mymymymy mymymymy Buna ziua, am un IF. din 2006,nu am platit cas,cass ,in urama unei citatii m-au informat suma datorata ( baza =dobanda ) este o nebunie sa platesc atatea ... (vezi toată discuția)
Stergere penalitati sidor sidor Am avut datorii la buget, TVA. Am achitat toate datoriile pana in 2009. Au ramas majorari si penalizari de la plata tarzie a TVA. In anul 2010 am cerut ... (vezi toată discuția)
Opcnas 894/2011 – aplicarea art. xi din og 30/2011 (anulare penalitati de intarziere) si reglementarea unor masuri financiar-fiscale  Gabriela Monica Ionescu Gabriela Monica Ionescu [b]In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 787/07.11.2011, a fost publicat Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 894/2011 privind ... (vezi toată discuția)