avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 399 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Fiscalitate - impozit pe venitul ... Venituri declarate in declaratia 201
Discuție deschisă în Fiscalitate - impozit pe venitul nerezidenţilor şi reprezentanţelor

Venituri declarate in declaratia 201

Buna ziua,

As dori sa stiu ca la acest tip de declaratie este nevoie sa dovedesti cu acte venitul pe care il declari, sau se merge pe semnatura si cat declari?

Va multumesc.
Cel mai recent răspuns: colormyth , utilizator 16:53, 28 Ianuarie 2012
Declaratia 201 privind veniturile realizate din strainatate se depune pana la data de 25 mai a anului urmator celui de realizare a venitului. S-a modificat termenul de depunereal acesteia prin OG 30/2011.
Declaratia 201 se completeaza si se depune de catre persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania si persoanele fizice care indeplinesc conditia prevazuta la art.40 alin.(2) din Codul fiscal, care realizeaza venituri din strainatate, impozabile in Romania, ca urmare a desfasurarii unor activitati in strainatate, cum ar fi: venituri din profesii libere, venituri din activitati comerciale, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, venituri sub forma de dividende, venituri sub forma de dobanzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, castiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract si alte operatiuni similare, alte venituri din investitii, venituri din pensii, precum si alte venituri impozabile potrivit Titlului III din Codul fiscal.

Atentie! Prin acest formular nu se declara veniturile din salariile obtinute in strainatate.

Declarația se completează şi se depune de către persoanele fizice rezidente române, cu
domiciliul în România şi persoanele fizice care îndeplinesc condiția prevăzută la art.40 alin.(2)
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care
realizează venituri din străinătate, impozabile în România, ca urmare a desfăşurării unor
activități în străinătate, cum ar fi: venituri din profesii libere, venituri din activități comerciale,
venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinței
bunurilor, venituri din activități agricole, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de
dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietăților
imobiliare din patrimoniul personal, câştiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri sub
forma câştigurilor din operațiuni de vânzare‐cumpărare de valută la termen, pe bază de
contract şi alte operațiuni similare, alte venituri din investiții, venituri din pensii, precum şi alte
venituri impozabile potrivit Titlului III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare.
Veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice în anul fiscal de raportare, precum şi impozitul aferent plătit în străinătate, exprimate în unități monetare proprii fiecărui
stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual al pieței valutare, comunicat de
Banca Națională a României, din anul de realizare a venitului.
Veniturile din străinătate, precum şi impozitul aferent, exprimate în unități monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Națională a României, se vor transforma astfel:
a) din moneda statului de sursă într‐o valută de circulație internațională, cum ar fi dolari
S.U.A. sau euro, folosindu‐se cursul de schimb din țara de sursă;
b) din valuta de circulație internațională în lei, folosindu‐se cursul de schimb mediu anual al
acesteia, comunicat de Banca Națională a României, din anul de realizare a venitului respectiv.
Declarația se depune şi de persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România
şi de persoanele fizice care îndeplinesc condiția prevăzută la art.40 alin.(2) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară
activitate salarială în străinătate şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în
străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un
sediu permanent în România (veniturile salariale reprezintă cheltuială deductibilă a unui sediu
permanent în România), în cazul în care acelaşi venit din salarii a fost supus impunerii atât în
România, cât şi în străinătate.
În cazul în care acelaşi venit din salarii este supus impunerii, atât în România, cât şi în
străinătate, statului străin revenindu‐i dreptul de impunere potrivit convenției de evitare a
dublei impuneri încheiate de România cu respectivul stat, regularizarea impozitului datorat de
rezidentul român se realizează de organul fiscal competent din România, pe baza cererii
depuse de contribuabil.
În această situație, declarația reprezintă şi cerere de restituire a impozitului pe
veniturile din salarii plătite pentru activitatea desfăşurată în străinătate de un angajator sau în
numele unui angajator rezident în România sau de un sediu permanent în România.
În vederea regularizării impozitului, contribuabilii care au fost impuşi pentru aceleaşi
venituri obținute din salarii, atât în România, cât şi în alt stat cu care România are încheiată o
convenție de evitare a dublei impuneri, vor depune împreună cu declarația, certificatul de
atestare a impozitului plătit în străinătate de contribuabil, eliberat de autoritatea competentă a
statului străin, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat şi impozitul plătit în
celălalt stat, eliberat de autoritatea competentă din țara în care s‐a obținut venitul, precum şi
următoarele documente justificative, potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr.44/2004:
‐ fişa fiscală întocmită de angajatorul rezident în România sau de către un sediu permanent în
România care efectuează plăți de natură salarială;
‐ contractul de detaşare;
‐ orice alte documente ce pot sta la baza determinării sumei impozitului plătit în străinătate
pentru veniturile plătite de angajatorul rezident în România sau de către un sediu permanent în România.
Veniturile din activități dependente desfăşurate în străinătate şi plătite de un angajator
nerezident nu sunt impozabile în România, potrivit prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, nu se declară şi nu fac obiectul creditului fiscal extern.
Veniturile se declară pentru fiecare țară ‐ sursă a veniturilor şi pentru fiecare categorie
de venit realizat.
Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit
asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcție de natura acestuia, potrivit Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Termen de depunere:
‐ anual, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 mai, inclusiv, a anului următor celui
de realizare a venitului;
‐ ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația depusă anterior, prin
completarea unei declarații rectificative, situație în care se va înscrie "X" în căsuța special
prevăzută în formular în acest scop.
Declarația se completează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia,
potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeț şi corect,
toate datele prevăzute de formular, în două exemplare:
‐ originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are
domiciliul fiscal;
‐ copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul acestuia.
Declarația se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul
poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.
Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data
depunerii la poştă, după caz.


[ link extern ]
Ultima modificare: Luni, 23 Ianuarie 2012
Gabriela Monica Ionescu, Consultant fiscal
Prima parte a textului o gaseisem si eu pe acest site. Deci din cate inteleg eu, doar completezi venitul in lei, nefiind nevoie de niciun act aditional ca sa ateste ca tu ai avut acel venit.

Gresesc?
Buna dimineata,

Nu gresiti, declaratia se completeaza in lei, indeplinind criteriile mentionate in Instructiunile de completare si enumerate in mesajul postat anterior.

Este o declaratie pe propria raspundere. Aveti in declaratie un alineat in care se mentioneaza:

"Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar ca datele înscrise în acest formular sunt corecte si complete."

Documente justificative se anexeaza doar in situatia in care veniturile au fost obtinute intr-o tara cu care Romania are incheiata conventie pentru evitarea dublei impuneri.
Ultima modificare: Sâmbătă, 28 Ianuarie 2012
Gabriela Monica Ionescu, Consultant fiscal
Am inteles, va multumesc foarte mult pentru ajutor.
Weekend placut, Gabrielle!

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Declaratia 200 sau declaratia 201? FlorinDP FlorinDP Buna ziua, Sunt pfa ( sistem real) si am contract de prestari servicii pentru o firma din UE ( singurele venituri fiind din acel contract). Eu locuiesc si ... (vezi toată discuția)
Declaratie 201 - dividende? helgalupan helgalupan Trebuie depusa declaratia 201 in situatia in care am obtinut in 2009 venituri din dividende din strainatate? Mentionez ca aceste venituri au fost impozitate la ... (vezi toată discuția)
Ajutati-ma, vreau sa paltesc impozit dar guvernul nu vrea banii mei Elena Baleanu Elena Baleanu Am lucrat pentru o companie din strainatate in perioada 2005-2007 calatorind intre Spania si Romania, niciodata depasind 183 de zile in Spania. Cunosteam ... (vezi toată discuția)