avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 638 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Impozite, taxe şi timbrul de ... Taxa pentru obtinerea certificatului de urbanism
Discuție deschisă în Impozite, taxe şi timbrul de mediu 2013. Legalitate şi interpretare juridică

Taxa pentru obtinerea certificatului de urbanism

Sunt proprietara a unui teren de 450mp si as dori sa stiu care este taxa pentru obtinerea certificatului de urbanism si celorlalte acte necesare pentru a putea construi o locuinta. Terenul are numar si strada, iar pe langa el sunt construite vile si este situat in Magurele, Ilfov.
Cel mai recent răspuns: vas1955 , utilizator 16:53, 22 Februarie 2012
Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - Republicare*) (*Ia data 13-sep-2005 actul a fost reglementata de Norme Metodologice din 2005)
Art.7
(Ia data 15-sep-2006 Capitol 1, art. 7 a fost atacat de (exceptie respinsa) Decizia 142/2007 ) (Ia data 15-sep-2006 Capitol 1, art. 7 a fost atacat de (exceptie respinsa) Decizia 142/2007 ) (Ia data 11-apr-2005 Capitol 1, art. 7 a fost atacat de (exceptie respinsa) Decizia 409/2005 ) (Ia data 13-aug-2004 Capitol 1, art. 7 a fost atacat de (exceptie respinsa) Decizia 4/2005 )
(1) Autorizaţia de construire se emite În cel mult 30 de zile de la data Înregistrării cererii, pe baza documentaţiei depuse la autorităţile prevăzute la art. 4, care va cuprinde:
....... dovada privind achitarea taxelor legale.
(18) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire se calculează potrivit legii.
(19) Taxa pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire se calculează la 30 % din valoarea iniţială a taxei de autorizare.
Art.8
(Ia data 11-apr-2005 Capitol 1, art. 8 a fost atacat de (exceptie respinsa) Decizia 409/2005 )
(1) Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parţială sau totală, a construcţiilor şi instalaţiilor aferente construcţiilor, a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de construcţii de susţinere a acestora, inchiderea de cariere şi exploatări de suprafaţă şi subterane, precum şi a oricăror amenajări se fac numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare obţinute in prealabil de la autorităţile prevăzute la art. 4.
(2) Autorizaţia de desfiinţare se emite in aceleaşi condiţii ca şi autorizaţia de construire, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora, potrivi: legii, cu excepţiile prevăzute la art. 11.
(Ia data 13-aug-2004 Capitol 1, art. 8, alin. (2) a fost atacat de (exceptie respinsa) Decizia 4/2005 )
Art.30
(1) Cheltuielile pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii se suportă de către investitori, in valoare echivalentă cu o cotă de 0,1 % din valoarea lucrărilor autorizate, cu excepţia celor prevăzute la art. 3 lit. b) şi a Iăcaşurilor de cult.
(2) Virarea sumelor stabilite conform dispoziţiilor alin. (1) se face În contul inspectoratelor teritoriale În construcţii, judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, o dată cu transmiterea Înştiinţării privind data Începerii lucrărilor, astfel cum se prevede la art. 7 alin. (8). Întârzierea la plată a cotei prevăzute la alin. (1) se penalizează cu 0,15 % pe zi de Întârziere, fără a se depăşi suma datorată. Disponibilităţile la finele anului din veniturile extrabugetare se reportează in anul următor şi au aceeaşi destinaţie.
(3) Cota stabilită la alin. (1) se aplică şi diferenţelor rezultate din actualizarea valorii lucrărilor autorizate, care se face o dată cu recepţia la terminarea lucrărilor.

Totodata argumentez si cu prevederile
Codului Fiscal (articolul 267 - Capitolul V Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor).
Nivelurile aplicabile taxei pentru emiterea certificatului de urbanism pentru mediul urban, se stabilesc in functie de suprafata pentru care se elibereaza certificatul, astfel:
a) Pana la 150 m2, inclusiv - 3-4 lei;
b) Intre 151 si 250 m2, inclusiv - 4-5 lei;
c) Intre 251 si 500 m2, inclusiv - 5-7 lei;
d) Intre 501 si 750 m2, inclusiv - 7-8 lei;
e) Intre 751 si 1.000 m2, inclusiv - 8-10 lei;
f) Peste 1.000 m2 - 10 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depaseste 1.000 m2.
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala este egala cu 50% din taxa stabilita pentru mediul urban, conform Codului fiscal.
Taxa pentru eliberarea unei Autorizatii de Construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii, conform Codului fiscal.
Baza de calcul pentru determinarea valorii autorizate a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora este cea evidentiata la capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza, subcapitolul 4.1. - Constructii si instalatii, in conformitate cu Structura devizului general, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.179/2002, care cuprinde cheltuielile aferente executiei tuturor obiectelor cuprinse in obiectivul de investitie:
- cladiri
- constructii speciale
- instalatii aferente constructiilor, precum: instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, telefonie, PSI, radio-tv, intranet si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului.
Cheltuielile se desfasoara pe obiecte, iar delimitarea obiectelor se va face de catre proiectant.

Deasemenea, nu trebuie omisa in argumentare nici:
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, prevederile se aplica oricarei categorii de constructii, precum si instalatiilor aferente acestora - indiferent de forma de proprietate sau destinatie precum si lucrarilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare si de reparatii ale acestora.
Conform art. 40 din Legea 10/1995, investitorii sau proprietarii trebuie sa vireze lunar catre Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC) din subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, o suma echivalenta cu o cota de 0,7% din cheltuielile pentru executarea constructiilor si a lucrarilor prevazute mai sus si pentru care au obtinut autorizatii de construire.
Sunt exceptate de la plata cotei legale cladirile pentru locuinte cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodaresti situate in mediul rural si in satele ce apartin oraselor, precum si constructiile provizorii.
Sunt exceptati de asemenea de la plata cotei proprietarii, persoane fizice, care executa lucrari de consolidare si reparatii la locuintele din proprietate.
Calculul si virarea sumelor respective se fac esalonat pe toata durata constructiei, concomitent cu plata prestatiilor, astfel incat la finalizarea lucrarii sa se poata face dovada platii a 0,7% din valoarea totala prevazuta in autorizatia de construire. La finalizarea lucrarii se va efectua o regularizare pentru diferenta dintre suma efectiva si suma prevazuta in autorizatie. Intarzierile la plata a cotei de 0,7% de catre investitor sau proprietar se penalizeaza cu 0,15% pe zi de intarziere, fara a se depasi suma datorata.~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Taxe inspectoratul de stat in constructii Florescu Madalina Florescu Madalina Buna seara Va rog un ajutor in urmatoarea problema: am obtinut o autorizatie de demolare pentru un imobil. Trebuie sa depun o instiintare la ISC cu privire ... (vezi toată discuția)
Taxa autorizatie de construire andr33apn andr33apn Buna ziua, Cum se calculeaza/interpreteaza taxa pentru autorizatia de construire in virtutea art.267, alin.(8) \" Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de ... (vezi toată discuția)
Cum interpretati dumneavoastra strict pe text de lege art 2.5.6 din legea nr 50/1991 30 LAURA 30 LAURA Buna ziua, Va rog sa ma lamuriti si pe mine intr-o problema. Locuiesc intr-un oras , unde ca si zona sunt incadrata ca si zona Rezidentiala R3-a., cu toate ... (vezi toată discuția)