avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 555 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Securitate şi Sănătate în ... Pasi de urmat in cazul unui control ITM
Discuție deschisă în Securitate şi Sănătate în Muncă (fost Protecţia Muncii)

Pasi de urmat in cazul unui control ITM

Nu impiedicati organul de control al ITM . Impiedicarea, in orice mod, de catre un angajator - persoana fizica sau juridica - a inspectorilor de munca in a-si exercita controlul in limitele prevazute la art. 6 si 19 din Legea nr. 108/1999, republicata. constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4.500 de lei la 9.000 de lei.In concluzie, incepeti prin a pune intr-un singur loc toate documentele care va pot fi solicitate si asigurati-va ca angajatul responsabil cu protectia muncii va fi la sediu:
autorizatia de functionare privind protectia muncii(actul constitutiv)
CUI
copie dupa actul dvs. de identitate;
copie dupa documentul din care rezulta ca aveti calitatea de administrator al societatii;
copie dupa contractul de munca al angajatului desemnat sau contract
copie dupa actele privind pregatirea profesionala a lucratorului desemnat cu SSM.
documente specific in functie de tipul si motivul controlului
Trebuie sa stiti scopul controlului- de rutina/ in urma unei sesizari / determinat de abateri grave la un sediu secundar al societatii etc
Prezentati documentele si lamuririle necesare.
Organele de control vor emite cel mai probabil un plan de masuri, cu termene precise, pentru remedierea deficientelor constatate.
Puneti planul in practica si nu uitati ca aveti o data-limita pana la care sa comunicati in scris Inspectoratului Teritorial de Munca luarea masurilor respective.
Exista si posibilitatea sa fiti sanctionat pentru nerespectarea anumitor prevederi legale si va recomandam sa platiti intr-un termen de 48 de ore, intrucat veti achita doar jumatate din minimul amenzii! De exemplu, o amenda de 10.000 de lei se reduce la 1.500 de lei in termen de 48 ore (jumatate din minimul de 3.000 de lei). Puteti desigur sa si contestati amenda, in termen de 15 zile, la institutia indicata in procesul-verbal de constatare intocmit de catre organul de control .
Cel mai recent răspuns: POPA GHEORGHE , Specialist in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca 18:11, 23 August 2013
Inspectorii de munca pe relatia ssm va pot solicita oricare din documentele mentionate in legislatia de profil (Legea nr. 319/ 2006, normele de aplicare ale legii, aprobate prin HG nr. 1425/ 2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru lucratori, standardele care vizeaza ssm, codul muncii).
Daca vreti sa fiti in regula, cititi cu atentie legislatia si conformati-va acesteia.
Un inventar al documentelor necesare se poate intocmi pentru fiecare firma in parte, de catre serviciul de prevenire si protectie, intern/ extern si/ sau lucratorul desemnat cu activitati de prevenire si protectie in cadrul firmei, dupa profilul de activitate, activitatile desfasurate la locurile de munca/ posturile de lucru, meseriile lucratorilor, echipamentele tehnice utilizate la locurile de munca/ posturile de lucru.
In cadrul cursului de perfectionare ssm pe care trebuie sa il urmeze, obligatoriu, lucratorul desemnat cu activitati de prevenire si protectie, se prelucreaza si acest aspect.
Am unele observatii la cele scrise de rolandmindrila@

1. "Impiedicarea, in orice mod, de catre un angajator - persoana fizica sau juridica - a inspectorilor de munca in a-si exercita controlul in limitele prevazute la art. 6 si 19 din Legea nr. 108/1999, republicata. constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4.500 de lei la 9.000 de lei.In concluzie,"
Prin modificarile facute de Legea 51/20012

Art. 20
(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei:

a) împiedicarea în orice mod a inspectorilor de muncă să exercite, total sau parţial, controlul ori să
efectueze cercetarea evenimentelor potrivit prevederilor legale prin orice acţiune sau inacţiune a
conducătorului unităţii, a reprezentantului legal, a unui angajat, prepus ori a altei persoane aflate în
locaţiile supuse controlului, inclusiv refuzul persoanei găsite la locul de muncă de a completa fişa de
identificare sau de a da informaţii despre evenimentul cercetat;
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială de către entitatea controlată a măsurilor dispuse de
inspectorul de muncă, la termenele stabilite de acesta;
c) nerespectarea de către conducătorul unităţii, reprezentantul legal al acestuia, angajaţi, prepuşi sau
alte persoane aflate în locaţiile supuse controlului a obligaţiei de a pune la dispoziţia inspectorilor de
muncă, în termenul stabilit de aceştia, documentele şi informaţiile solicitate, necesare controlului ori
cercetării evenimentelor.
(2) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către inspectorii de
muncă.
modificat de
Lege nr. 51/2012 - privind modificarea şi completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi
organizarea Inspecţiei Muncii din 19 martie 2012, M. Of. 182/2012 ;2. "autorizatia de functionare privind protectia muncii(actul constitutiv)"
In primul rand se numeste autorizatie de funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă (odata cu intrarea in vigoare a L319/2006 a disparut notiunea de protectie a muncii) si nu este reprezentata de actul constitutiv. Autorizarea funcţionării, inclusiv din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, se efectuează în temeiul Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, si este reprezentata de certificatul constatator emis de biroul unic de pe langa registrul comertului

3. Trebuie sa stiti scopul controlului- de rutina/ in urma unei sesizari / determinat de abateri grave la un sediu secundar al societatii etc
Nu veti stii niciodata daca controlul este efectuat ca urmare a unei sesizari, pentru ca inspectorul care divulga acest aspect poate sa-si piarda serviciul. Deobicei cand e vorba de o sesizare se mai controleaza 2-3 unitati din zona tocmai ca angajatorul sa nu-si poata da seama ca la baza controlului sta o sesizare.
Art.18 din legea 108/1999 cu modificari si completari ulterioare prevede
Inspectorii de muncă sunt obligaţi:
c) să păstreze confidenţialitatea asupra identităţii persoanei care semnalează nerespectarea
prevederilor legale în domeniul reglementat de prezenta lege şi să nu dezvăluie angajatorului,
prepuşilor săi sau altor persoane faptul că efectuează controlul ca urmare a unei sesizări.

In ceea ce priveste sanctiunile contraventionale sfatul meu este sa achitati jumatate din minim si abia dupa aceea sa contestati sanctiunea daca considerati ca este nedreapta sau aplicata cu prea mult zel. In felul acesta nu riscati sa platiti amenda intreaga daca nu reusiti in instanta sa o anulati sau sa o transformati in avertisment.
Ultima modificare: Miercuri, 2 Mai 2012
inspectorSSM, utilizator
O problema mare se refera la persoanele care pot fi amendate de catre ITM .. art.20 alin.1 lit.a din Legea nr.108/1999 se refera la : conducătorului unităţii, a reprezentantului legal, a unui angajat, prepus ori a altei persoane aflate în locaţiile supuse controlului, inclusiv refuzul persoanei găsite la locul de muncă.
Referitor la persoanele care pot fi sanctionate, pentru nereguli constatate, in Legea ssm nr. 319/ 2006 se stabileste:
-art. 41 Sancţiunile contravenţionale prevăzute la art. 39 alin. (2)-(9) şi art. 40 se aplică angajatorilor.
-art. 42 al.(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la art. 39 alin. (2)-(9) şi art. 40 se fac de către inspectorii de muncă.
al.(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la art. 39 alin. (6) lit. b) şi alin. (8) lit. b) se fac şi de către inspectorii sanitari din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi al unităţilor subordonate.
al.(3) În caz de constatare a unei situaţii care se încadrează în prevederile art. 37 şi art. 38, inspectorii prevăzuţi la alin. (1) şi (2) vor sesiza de îndată organele de urmărire penală competente, potrivit legii.
-art. 43 al.(1) Prevederile art. 39 alin. (2)-(9) şi ale art. 40 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
al.(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzut de lege, corespunzător faptei pentru care a fost sancţionat, inspectorul de munca făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.
-art. 44 Angajatorii răspund patrimonial, potrivit legii civile, pentru prejudiciile cauzate victimelor accidentelor de muncă sau bolilor profesionale, în măsura în care daunele nu sunt acoperite integral prin prestaţiile asigurărilor sociale de stat.
o microintreprindere fara angajati risca un control pentru verificarea indeplinirii conditiilor de protectia muncii si PSI? cine anume realizeaza aceste controale cei de la ITM?

Alte discuții în legătură

Amenda itm conf art. 23(1) l 108/1999 ayenergymold ayenergymold buna seara,sunt directorul unei societati comerciale,am fost amendat de itm cu suma de 5000 lei,pt netransmiterea prin fax a anexei 3 cu raspunsul la masurile ... (vezi toată discuția)
Poti incalca o lege si sa fii amendat pe alta lege? 123adi 123adi Am avut un accident de munca si s-a constatat ca as fi incalcat Lg.319/2006, motiv pentru care am fost sanctionata cu mustrare scrisa cf. art.73 din ... (vezi toată discuția)
Buna ziua, care sunt motivele/ situatiile in care itm-ul initiaza ... HRBP HRBP Buna ziua, Care sunt motivele/ situatiile in care ITM-ul initiaza un control? Exista specificat in lege? ( de ex. sesizari/ reclamatii, autosesizari, campanii ... (vezi toată discuția)