avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 378 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general contribuabil inactiv
Discuție deschisă în Contabilitate în general

contribuabil inactiv

Buna ziua !
Va rog sa-mi spuneti daca in conformitate cu ordinul ANAF 819/2008 , privind declararea contribuabililor inactivi , daca nu depun la doua termene consecutive nici o declaratie (100, 102, 300 ... etc) , si societatea este trecuta pe lista contribuabililor inactiv , pot sa nu mai depun niciodata nici o declaratie ?
Mentionez ca este vorba de o SRL care nu mai desfasoara activitate de 2 ani , dar pentru care s-au depus la zi toate declaratile pe 0 (zero). Va rog ca in raspuns sa faceti trimitere la un act normativ din care sa rezulte argumentele respective .

Multumesc !
Cel mai recent răspuns: ContSters42967 , utilizator 22:48, 2 Februarie 2009
● Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 575/21.07.2006.

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca contribuabilii pentru a fi declarati inactivi

Potrivit art. 1, alin. (1) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 575/21.07. 2006, contribuabilii vor fi declarati inactivi daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:
a) se sustrag de la efectuarea in-spectiei fiscale, prin declararea unor date de identificare a sediului social care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
b) organele fiscale au constatat ca nu functioneaza la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat.
Contribuabilii sunt declarati inactivi prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care se publica in Monitorul Oficial, Partea I.
Din prevederile art. 2, alin. (1) retinem ca pe perioada in care este declarat inactiv contribuabilul ii sunt aplicabile procedurile de administrare fiscala referitoare la gestionarea, controlul si colectarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat.
La alin. (2) se mentioneaza ca prin exceptie de la prevederile alin. (1), contribuabilii inscrisi in Lista contribuabililor declarati inactivi nu vor fi supusi procedurilor curente de notificare pentru nedepunerea declaratiilor.

Suspendarea unor drepturi pe perioada in care contribuabilii sunt declarati inactivi

Asa cum se desprinde din prevederile art. 3, alin. (1) – (2) din Ordinul presedintelui ANAF nr. 575/21.07.2006, de la data declararii ca inactiv, contribuabilul nu mai are dreptul de a utiliza facturi, facturi fiscale si alte documente sau formulare tipizate cu regim special.
Documentele fiscale emise de un contribuabil declarat inactiv cu incalcarea interdictiei prevazute la alin. (1) nu produc efecte juridice din punct de vedere fiscal.
Dupa cum rezulta din prevederile art. 4, alin. (1), pe perioada starii de inactivitate toate procedurile de avizare, autorizare, certificare, licentiere sau alte proceduri similare, cat si orice operatiune si procedura vamala cu privire la contribuabilul inactiv si la activitatile acestuia, precum si oricare dintre avizele, autorizatiile, licentele, acordurile si orice alte acte in baza carora contribuabilii inactivi sunt autorizati sa functioneze sau sa desfasoare diverse activitati economice, se suspenda de drept.
In temeiul alin. (2) subliniem ca suspendarea nu determina prelungirea termenelor pentru care avizele, autorizatiile, licentele, acordurile sau alte astfel de acte sunt acordate si nici amanarea in vreun fel ori exonerarea de obligatiile de plata datorate pentru eliberarea, modificarea sau prelungirea acestora.

Competenta pentru constatarea indeplinirii conditiilor de declarare a starii de inactivitate

Conform prevederilor art. 5, alin. (1), competenta pentru constatarea indeplinirii conditiilor de declarare a starii de inactivitate revine organelor de inspectie fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al unitatilor subordonate.
Tot pe aceasta filiera, alineatul (2) subliniaza ca in cazul in care organele de inspectie fiscala constata ca un contribuabil indeplineste conditiile de declarare ca inactiv, vor completa un dosar cuprinzand documentele prevazute la pct. 13, din Anexa nr. 1.
Dosarele, se mentioneaza la alin. (3), impreuna cu referatele privind propunerea echipei de control de includere pe Lista contribuabililor inactivi, avizate de conducatorul ierarhic superior, vor sta la baza intocmirii listei contribuabililor propusi a fi declarati inactivi, conform Anexei nr. 2 la ordinul mentionat.
In conformitate cu prevederile alin. (4) al art. 5, dosarele intocmite pentru declararea contribuabililor inactivi vor fi pastrate, ca parte componenta a dosarului fiscal, la fiecare directie generala a finantelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, sau la Directia generala de administrare a marilor contribuabili, dupa caz
Firma poate fi reactivata la cerere.
Contribuabilii declaraţi inactivi se reactivează dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
- li s-a aprobat, la cerere, trecerea în regimul derogatoriu de declarare;
- şi-au îndeplinit toate obligaţiile declarative.
În prima zi a fiecărei luni, organul fiscal competent verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile de reactivare pentru fiecare contribuabil declarat inactiv, întocmeşte lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile de reactivare şi, după parcurgerea etapelor de aprobare la nivelul ANAF, în MO, se publică OPANAF pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivaţi.
Reactivarea contribuabililor declaraţi inactivi se face începând cu data publicării OPANAF pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivaţi în MO.
La data reactivării unui contribuabil se reactivează toate sediile secundare care aparţin respectivului contribuabil.
Important! Prevederile referitoare la anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA a contribuabililor inactivi şi a reînregistrării în cazul reactivării prezentate la punctul 1 este valabilă şi în cazul contribuabililor declaraţi inactivi potrivit OPANAF nr. 819/2008.
*
Baza legală: Ordinele preşedintelui ANAF nr. 575/2006 privind stabilirea condiţiilor şi declararea contribuabililor inactivi; nr. 819/2006 pentru aprobarea procedurii privind declararea contribuabililor inactivi; nr. 605/2008 privind aprobarea Procedurii de anulare din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care figurează în lista contribuabililor inactivi; Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, art. 78 (5) privind Codul de Procedură Fiscală
davideg a scris:

Firma poate fi reactivata la cerere.
Contribuabilii declaraţi inactivi se reactivează dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
- li s-a aprobat, la cerere, trecerea în regimul derogatoriu de declarare;
- şi-au îndeplinit toate obligaţiile declarative.
În prima zi a fiecărei luni, organul fiscal competent verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile de reactivare pentru fiecare contribuabil declarat inactiv, întocmeşte lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile de reactivare şi, după parcurgerea etapelor de aprobare la nivelul ANAF, în MO, se publică OPANAF pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivaţi.
Reactivarea contribuabililor declaraţi inactivi se face începând cu data publicării OPANAF pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivaţi în MO.
La data reactivării unui contribuabil se reactivează toate sediile secundare care aparţin respectivului contribuabil.
Important! Prevederile referitoare la anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA a contribuabililor inactivi şi a reînregistrării în cazul reactivării prezentate la punctul 1 este valabilă şi în cazul contribuabililor declaraţi inactivi potrivit OPANAF nr. 819/2008.
*
Baza legală: Ordinele preşedintelui ANAF nr. 575/2006 privind stabilirea condiţiilor şi declararea contribuabililor inactivi; nr. 819/2006 pentru aprobarea procedurii privind declararea contribuabililor inactivi; nr. 605/2008 privind aprobarea Procedurii de anulare din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care figurează în lista contribuabililor inactivi; Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, art. 78 (5) privind Codul de Procedură Fiscală


Multumesc pentru raspuns , dar eu ma refeream in special la Ordinul ANAF 819/2006 care am inteles din articolele de pe avocat.ro ca urmeraza sa se modifice , intrebarea mea este daca nu depun la doua termene consecutive Declaratia 100, 102, 300 etc (prevazute de Ord 819/2006) ma declara inactiv , CORECT , si mai depun in continuare aceste declaratii ?

Multumesc !
ghola a scris:

● Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 575/21.07.2006.

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca contribuabilii pentru a fi declarati inactivi

Potrivit art. 1, alin. (1) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 575/21.07. 2006, contribuabilii vor fi declarati inactivi daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:
a) se sustrag de la efectuarea in-spectiei fiscale, prin declararea unor date de identificare a sediului social care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
b) organele fiscale au constatat ca nu functioneaza la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat.
Contribuabilii sunt declarati inactivi prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care se publica in Monitorul Oficial, Partea I.
Din prevederile art. 2, alin. (1) retinem ca pe perioada in care este declarat inactiv contribuabilul ii sunt aplicabile procedurile de administrare fiscala referitoare la gestionarea, controlul si colectarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat.
La alin. (2) se mentioneaza ca prin exceptie de la prevederile alin. (1), contribuabilii inscrisi in Lista contribuabililor declarati inactivi nu vor fi supusi procedurilor curente de notificare pentru nedepunerea declaratiilor.

Suspendarea unor drepturi pe perioada in care contribuabilii sunt declarati inactivi

Asa cum se desprinde din prevederile art. 3, alin. (1) – (2) din Ordinul presedintelui ANAF nr. 575/21.07.2006, de la data declararii ca inactiv, contribuabilul nu mai are dreptul de a utiliza facturi, facturi fiscale si alte documente sau formulare tipizate cu regim special.
Documentele fiscale emise de un contribuabil declarat inactiv cu incalcarea interdictiei prevazute la alin. (1) nu produc efecte juridice din punct de vedere fiscal.
Dupa cum rezulta din prevederile art. 4, alin. (1), pe perioada starii de inactivitate toate procedurile de avizare, autorizare, certificare, licentiere sau alte proceduri similare, cat si orice operatiune si procedura vamala cu privire la contribuabilul inactiv si la activitatile acestuia, precum si oricare dintre avizele, autorizatiile, licentele, acordurile si orice alte acte in baza carora contribuabilii inactivi sunt autorizati sa functioneze sau sa desfasoare diverse activitati economice, se suspenda de drept.
In temeiul alin. (2) subliniem ca suspendarea nu determina prelungirea termenelor pentru care avizele, autorizatiile, licentele, acordurile sau alte astfel de acte sunt acordate si nici amanarea in vreun fel ori exonerarea de obligatiile de plata datorate pentru eliberarea, modificarea sau prelungirea acestora.

Competenta pentru constatarea indeplinirii conditiilor de declarare a starii de inactivitate

Conform prevederilor art. 5, alin. (1), competenta pentru constatarea indeplinirii conditiilor de declarare a starii de inactivitate revine organelor de inspectie fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al unitatilor subordonate.
Tot pe aceasta filiera, alineatul (2) subliniaza ca in cazul in care organele de inspectie fiscala constata ca un contribuabil indeplineste conditiile de declarare ca inactiv, vor completa un dosar cuprinzand documentele prevazute la pct. 13, din Anexa nr. 1.
Dosarele, se mentioneaza la alin. (3), impreuna cu referatele privind propunerea echipei de control de includere pe Lista contribuabililor inactivi, avizate de conducatorul ierarhic superior, vor sta la baza intocmirii listei contribuabililor propusi a fi declarati inactivi, conform Anexei nr. 2 la ordinul mentionat.
In conformitate cu prevederile alin. (4) al art. 5, dosarele intocmite pentru declararea contribuabililor inactivi vor fi pastrate, ca parte componenta a dosarului fiscal, la fiecare directie generala a finantelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, sau la Directia generala de administrare a marilor contribuabili, dupa caz


Multumesc pentru raspuns , dar eu ma refeream in special la Ordinul ANAF 819/2006 care am inteles din articolele de pe avocat.ro ca urmeraza sa se modifice , intrebarea mea este daca nu depun la doua termene consecutive Declaratia 100, 102, 300 etc (prevazute de Ord 819/2006) ma declara inactiv , CORECT , si mai depun in continuare aceste declaratii ?

Multumesc
Declararea unui contribuabil ca inactiv este foarte importanta, intrucat art. 11 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal permite autoritatilor fiscale sa nu ia in considerare o tranzactie efectuata fie cu un contribuabil inactiv, fie de catre un contribuabil inactiv.

Alte discuții în legătură

Disolvare asociatie bianca27 bianca27 Buna seara, Exista posibilitatea ca o asociatie sa fie dizolvata de drept, ca urmare a nedepunerii bilantului timp de 2 ani? Am citit Ordonanta 26/2000, dar ... (vezi toată discuția)
Procedura de reactivare a unei firme declarata inactiva eliasav eliasav Care este procedura de reactivare a unei firme declarata inactiva? Dupa ce o firma declarata inactiva conform Ordinului ANAf nr 819/2008 mai trebuie sa ... (vezi toată discuția)
Firma inactiva CLAUDYA_OZ CLAUDYA_OZ Am o probleme foarte grava la care as dori daca se poate un ajutor. Societatea mea, a fost declarata inactiva in anul 2006 ( mai precis in decembrie 2006) fara ... (vezi toată discuția)