avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 756 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Funcţionarii publici şi ... Formatul standard al adeverintei care atesta vechimea ...
Discuție deschisă în Funcţionarii publici şi problemele lor juridice

Formatul standard al adeverintei care atesta vechimea in munca si vechimea in specialitatea studiilor

Ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 192 din 17 ianuarie 2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverintei care atesta vechimea in munca si vechimea in specialitatea studiilor, publicat in Monitorul Oficial nr. 49 din 22 ianuarie 2013

Adeverintele eliberate conform formatului standard aprobat prin prezentul ordin pot atesta vechimea in munca si vechimea in specialitatea studiilor dobandite dupa data de 1 ianuarie 2011.

NEXA:

Denumirea angajatorului
Datele de identificare ale angajatorului (adresa completa, CUI)
Datele de contact ale angajatorului (telefon, fax)

Nr. de inregistrare…………………….
Data inregistrarii …………………….

ADEVERINTA

Prin prezenta se atesta faptul ca dl/dna ..........., posesor/posesoare al B.I./C.I. ......, seria ......, nr. ......., CNP ......., a fost/este angajatul/angajata ..........., in baza actului administrativ de numire nr. ...../contractului individual de munca, cu norma intreaga/cu timp partial de ....... ore/zi, incheiat pe durata determinata/nedeterminata, inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor cu nr. ..../........., in functia/meseria/ocupatia de1 ........... .

Pentru exercitarea atributiilor stabilite in fisa postului aferenta contractului individual de munca/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel2 .........., in specialitatea ........... .

Pe durata executarii contractului individual de munca/raporturilor de serviciu, dl/dna ........... a dobandit:
- vechime in munca: ........... ani ......... luni ........ zile;
- vechime in specialitatea studiilor: .......... ani ......... luni ......... zile.

Pe durata executarii contractului individual de munca/raporturilor de serviciu au intervenit urmatoarele mutatii (modificarea, suspendarea, incetarea contractului individual de munca/raporturilor de serviciu):

Nr. crt. Mutatia intervenita Data Meseria/Functia/Ocupatia cu indicarea clasei/gradatiei profesionale Nr. si data actului pe baza caruia se face inscrierea si temeiul legal

In perioada lucrata a avut ........... zile de concediu medical si ........... concediu fara plata.
In perioada lucrata, dlui/dnei ........... nu i s-a aplicat nicio sanctiune disciplinara/i s-a aplicat sanctiunea disciplinara ........... .
Cunoscand normele penale incidente in materia falsului in declaratii, certificam ca datele cuprinse in prezenta adeverinta sunt reale, exacte si complete.

Data
....................

Numele si prenumele reprezentantului legal al angajatorului3
....................

Semnatura reprezentantului legal al angajatorului
....................

Stampila angajatorului

....................
1Prin raportare la Clasificarea Ocupatiilor din Romania si la actele normative care stabilesc functii.
2Se va indica nivelul de studii (mediu/superior).
3Persoana care potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale reprezinta angajatorul in relatiile cu tertii.

Vechimea in munca si vechimea in specialitatea studiilor, dobandite pana la data de 31 decembrie 2010, se probeaza cu carnetul de munca, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege.

Adeverintele eliberate potrivit formatului standard aprobat prin prezentul ordin sunt aplicabile pentru concursurile/examenele organizate pentru ocuparea functiilor publice care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, dupa intrarea in vigoare a prezentului ordin.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

[ link extern ]
Ultima modificare: Miercuri, 30 Ianuarie 2013
Cornel Vasile, Consilier juridic
Cel mai recent răspuns: Florinm31 , utilizator 15:32, 15 Mai 2022
Daca angajatoru nu elibereaza acest model de document (adeverinta) si elibereaza adeverinta din formatul REVISAL, se poate sa fie respinsa de comisia de concurs care verifica dosarul? Multumesc!
Ultima modificare: Duminică, 15 Mai 2022
Florinm31, utilizator

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Adeverinta care atesta vechimea in munca si vechimea in specialitatea studiilor lee_vue lee_vue contract de munca in derulare inainte si dupa 01.01.2011. (in cartea de munca este inregistrata perioada pana in 30.12.2010) cum (pe ce perioada) se ... (vezi toată discuția)
Incetare de drept raport serviciu functionar public pentru la implinirea conditiilor cumulative de pensioare limita varsta ciancu ciancu Buna ziua, Aş dori să-mi spuneţi cum trebuie procedat în cazul incetării de drept a raportului de serviciu al funcţionarului public care implineşte ... (vezi toată discuția)
Respins selectie dosare concurs administratie Ioanasergiu1985 Ioanasergiu1985 Respins la selectie dosare Consilier superior. Se poate actiona in contencios administrativ? Buna seara, M-am inscris la un concurs organizat de catre o ... (vezi toată discuția)