avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 643 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Expertize judiciare şi ... Expertiza tehnica judiciara in Noul Cod de Procedura ...
Discuție deschisă în Expertize judiciare şi extrajudiciare

Expertiza tehnica judiciara in Noul Cod de Procedura Civila

Cred ca este util, sa fie cunoscute de catre utilizatori, prevederile legale privind expertiza tehnica judiciara.
Este de asteptat ca si OG nr. 2/ 2000 cu modificarile si completarile ulterioare, privind expertiza tehnica judiciara, sa fie adaptata cat mai curand, la cerintele noii reglementari.
Proiectul de modificare si completare a OG nr. 2/ 2000 care a fost postat pentru dezbatere publica pe site-ul MJ si multiplele observatiile la acesta, depuse de catre diverse asociatii profesionale ale expertilor si specialistilor tehnici judiciari, precum si de catre persoane fizice, ar trebui sa fie un pas important pentru reglementarea expertizei tehnice judiciare, in pas cu realitatile existente in domeniu.
Expertiza tehnica judiciara trebuie sa devina o profesie, practicata de catre profesionisti adevarati, bine pregatiti profesional in specialitatea de expertiza a fiecaruia, a caror preocupare pentru perfectionarea continua sa fie sustinuta corespunzator de catre MJ, prin organizarea periodica de cursuri, seminarii, dar si prin simpozioane pentru schimb de experienta cu profesionisti in domeniu, din alte tari, in care activitatea respectiva este mult mai bine organizata si practicata, dar nu in ultimul rand si remunerata.

§ 5. Expertiza
Incuviintarea expertizei
Art. 330. - (1) Cand, pentru lamurirea unor imprejurari de fapt, instanta considera necesar sa cunoasca parerea unor specialisti, va numi, la cererea partilor ori din oficiu, unul sau 3 experti. Termenul va fi stabilit astfel incat depunerea raportului de expertiza la instanta sa aiba loc conform dispozitiilor art. 336.
(2) Cand este necesar, instanta va solicita efectuarea expertizei unui laborator sau unui institut de specialitate.
(3) In domeniile strict specializate, in care nu exista experti autorizati, din oficiu sau la cererea oricareia dintre parti, judecatorul poate solicita punctul de vedere al uneia sau mai multor personalitati ori specialisti din domeniul respectiv.
(4) Dispozitiile referitoare la expertiza, cu exceptia celor privind aducerea cu mandat, sanctionarea cu amenda judiciara si obligarea la plata de despagubiri, sunt aplicabile in mod corespunzator in cazurile prevazute la alin. (2) si (3).
(5) La efectuarea expertizei in conditiile prevazute la alin. (1) si (2) pot participa experti alesi de parti si incuviintati de instanta, avand calitatea de consilieri ai partilor, daca prin lege nu se dispune altfel. In acest caz, ei pot sa dea relatii, sa formuleze intrebari si observatii si, daca este cazul, sa intocmeasca un raport separat cu privire la obiectivele expertizei.
Numirea expertului
Art. 331. - (1) Daca partile nu se invoiesc asupra numirii expertilor, ei se vor numi de catre instanta, prin tragere la sorti, de pe lista intocmita si comunicata de catre biroul local de expertiza, cuprinzand persoanele inscrise in evidenta sa si autorizate, potrivit legii, sa efectueze expertize judiciare.
(2) Incheierea de numire a expertului va stabili obiectivele asupra carora acesta urmeaza sa se pronunte, termenul in care trebuie sa efectueze expertiza, onorariul provizoriu al expertului si, daca este cazul, avansul pentru cheltuielile de deplasare. In acest scop, instanta poate fixa o audiere in camera de consiliu, in cadrul careia va solicita expertului sa estimeze costul lucrarii ce urmeaza a fi efectuata, cat si termenul necesar efectuarii expertizei. Tot astfel, instanta poate fixa un termen scurt pentru cand va solicita expertului sa estimeze in scris costul lucrarii ce urmeaza a fi efectuata, cat si termenul necesar efectuarii expertizei. Pozitia partilor va fi consemnata in incheiere. In functie de pozitia expertului si a partilor, instanta va fixa termenul de depunere a raportului de expertiza si conditiile de plata a costurilor necesare efectuarii expertizei.
(3) Dovada platii onorariului se depune la grefa instantei de partea care a fost obligata prin incheiere, in termen de 5 zile de la numire sau in termenul stabilit de instanta potrivit alin. (2). Onorariul poate fi majorat, in conditiile prevazute la art. 339 alin. (2).
Recuzarea expertului
Art. 332. - (1) Expertii pot fi recuzati pentru aceleasi motive ca si judecatorii.
(2) Recuzarea trebuie sa fie ceruta in termen de 5 zile de la numirea expertului, daca motivul ei exista la
aceasta data; in celelalte cazuri termenul va curge de la data cand s-a ivit motivul de recuzare.
(3) Recuzarile se judeca cu citarea partilor si a expertului.
Instiintarea si inlocuirea expertului
Art. 333. - (1) Dispozitiile privitoare la citare, aducerea cu mandat si sanctionarea martorilor care lipsesc sunt deopotriva aplicabile expertilor.
(2) Daca expertul nu se infatiseaza, instanta poate dispune inlocuirea lui.
Ascultarea expertului
Art. 334. - Daca expertii pot sa-si exprime de indata opinia, acestia vor fi ascultati chiar in sedinta, iar parerea lor se va consemna intr-un proces-verbal, dispozitiile art. 323 aplicandu-se in mod corespunzator.
Efectuarea expertizei la fata locului
Art. 335. - (1) Daca pentru expertiza este nevoie de o lucrare la fata locului sau sunt necesare explicatiile partilor, ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin scrisoare recomandata cu continut declarat si confirmare de primire, in care li se vor indica ziua, ora si locul unde se va face lucrarea. Citatia, sub sanctiunea nulitatii, trebuie comunicata partii cu cel putin 5 zile inaintea termenului de efectuare a lucrarii. Confirmarea de primire va fi alaturata raportului de expertiza.
(2) Partile sunt obligate sa dea expertului orice lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii.
(3) In cazul in care una dintre parti opune rezistenta sau impiedica in orice alt mod efectuarea lucrarii, instanta va putea socoti ca dovedite afirmatiile facute de partea adversa cu privire la imprejurarea de fapt ce face obiectul lucrarii, in contextul administrarii tuturor celorlalte probe.
(4) Cheltuielile efectuate cu expertiza pana la data refuzului vor fi suportate de partea care s-a opus efectuarii expertizei.
(5) In mod exceptional, cand aflarea adevarului in cauza este indisolubil legata de efectuarea probei cu expertiza tehnica, instanta va autoriza folosirea fortei publice in scopul efectuarii expertizei, prin incheiere executorie pronuntata in camera de consiliu, dupa ascultarea partilor.
Raportul de expertiza
Art. 336. - (1) Constatarile si concluziile motivate ale expertului sau ale laboratorului ori ale institutului specializat caruia i s-a cerut efectuarea expertizei vor fi consemnate intr-un raport scris, care va fi depus cu cel putin 10 zile inainte de termenul fixat pentru judecata. In cazuri urgente termenul pentru depunerea raportului de expertiza poate fi micsorat.
(2) Cand sunt mai multi experti cu pareri deosebite lucrarea trebuie sa cuprinda parerea motivata a fiecaruia.
(3) In cazurile anume prevazute de lege, depunerea raportului se va face numai dupa obtinerea avizelor tehnice necesare ce se elibereaza numai de organismele de specialitate competente.
Lamurirea sau completarea raportului
Art. 337. - Daca este nevoie de lamurirea sau completarea raportului de expertiza ori daca exista o contradictie intre parerile expertilor, instanta, din oficiu sau la cererea partilor, poate solicita expertilor, la primul termen dupa depunerea raportului, sa il lamureasca sau sa il completeze.
Efectuarea unei noi expertize
Art. 338. - (1) Pentru motive temeinice, instanta poate dispune, la cerere sau din oficiu, efectuarea unei noi expertize de catre alt expert.
(2) O noua expertiza va trebui ceruta motivat, sub sanctiunea decaderii, la primul termen dupa depunerea raportului, iar daca s-au formulat obiectiuni, la termenul imediat urmator depunerii raspunsului la obiectiuni ori, dupa caz, a raportului suplimentar.
Drepturi banesti ale expertului
Art. 339. - (1) Fapta expertilor de a cere sau de a primi o suma mai mare decat onorariul fixat de instanta se pedepseste potrivit legii penale.
(2) La cererea motivata a expertilor, tinandu-se seama de lucrarea efectuata, instanta va putea majora onorariul cuvenit acestora, prin incheiere executorie, data cu citarea partilor, insa numai dupa depunerea raportului, a raspunsului la eventualele obiectiuni sau a raportului suplimentar, dupa caz.
(3) Expertul are aceleasi drepturi ca si martorul in ceea ce priveste cheltuielile de transport, cazare si masa.
Comisie rogatorie
Art. 340. - Daca expertiza se face la o alta instanta, prin comisie rogatorie, numirea expertilor si stabilirea sumelor cuvenite vor fi lasate in sarcina acestei din urma instante.
Cel mai recent răspuns: POPA GHEORGHE , Specialist in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca 12:19, 19 Iunie 2015
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
Se poate cere în Instanţă de către pârât Expertiza tehnica judiciara dacă vrea să clarifice faptul că un consum de căldură, gaze, apă rece sau caldă, curent electric, etc. nu e posibil să existe din punct de vedere tehnic (au fost facturate total greşit) ?
Dacă da, cât ar costa aceasta, să zicem, o Expertiză Tehnică pentru gaze şi căldură, pentru un an întreg ?
Şi unde găsim un asemenea expert dacă nu avem unul în localitatea de domiciliu ?
Dacă nu, pierdem posibilitatea de a cere unul în Instanţă ?
@280366
Trebuia sa deschideti o discutie separata.
Puteti solicita instantei sa aprobe o expertiza tehnica judiciara. Instanta se va pronunta asupra oportunitatii expertizei si asupra obiectivelor expertizei pe care le propuneti dvs. si eventual partea adversa in proces. Se va mentiona in incheierea de sedinta.
Instanta va desemna un expert din lista celor autorizati de catre MJ si va stabili un onorariu provizoriu plus cheltuieli, dupa caz. O data cu depunerea raportului de expertiza, expertul va depune si un decont de chletuieli plus onorariul definitiv, care este in functie de activitatea desfasurata de catre expert.
Pentru evaluarea costurilor expertizei se are in vedere numarul de obiective stabilite de catre instanta pentru expertiza, timpul acordat de expert pentru documentare, intalnire cu partile in proces, depalasari, intocmire raport, grad de specializare expert/ specialist tehnic judiciar, etc.
Nu este obligatoriu sa existe un expert specializat pentru genul de expertiza solicitat, in judetul dvs. Instanta va desemna unul din lista MJ.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Taxe expertize florescu58 florescu58 Doresc sa aflu , daca taxele pentru expertize ( contabila , auto , imobiliara , valoarea unui teren ) in cazul partajului sunt fixe sau difera in functie de ... (vezi toată discuția)
Termen expertiza judiciara topografica andadeleanu andadeleanu Va rog sa-mi spuneti, indicand temeiul legal, care este termenul maxim in care expertul judiciar topograf, numit de instanta de judecata, trebuie sa depuna ... (vezi toată discuția)
Raspuns la obiectiuni expertiza judiciar contabila valentin6768 valentin6768 Expertul nu vrea sa depuna raspunsul la obiectiunile expertizei pana nu i se achita avansul achitat la cec si intreg onorariul ce se poate face? a fost termen ... (vezi toată discuția)