avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 640 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Contencios administrativ sau ... Calitate procesuala
Discuție deschisă în Contencios administrativ sau probleme juridice cu autorităţile, contravenţii

Calitate procesuala

In cazul unei decizii a unui Primar , decizie de sanctionare a unui functionar public din subordine, in contestatia pe care acest functionar o depune la Tribunal, pe cine cheama in judecata ? Unitatea Administrativ Teritoriala prin primar ca reprezentant legal, Consiliul Local, Primaria ca institutie publica ? Decizia ICCJ nr.1956/5.04.2012 are ca speta un contencios dar cu alta tema, respectiv lg.10/2001.
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 19:00, 9 Septembrie 2013
Primaria ca institutie publica.
Dar primaria nu are personalitate juridica !?
Legea nr.215/2001:
ART. 20
(1) Comunele, oraşele, municipiile şi judeţele sunt unităţi administrativteritoriale în care se exercită autonomia locală şi în care se organizează şi funcţionează autorităţi ale administraţiei publice locale.

(2) Comunele pot fi formate din unul sau mai multe sate.
(3) Unele oraşe pot fi declarate municipii, în condiţiile legii.
(4) În municipii se pot crea subdiviziuni administrativ-teritoriale, ale căror delimitare şi organizare se fac potrivit legii.
(5) Autorităţile administraţiei publice locale se pot constitui şi în subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor. Aceste autorităţi exercită atribuţiile prevăzute la art. 81 şi, respectiv, la art. 83, care se aplică în mod corespunzător.
ART. 21
(1) Unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de înregistrare fiscală şi ale conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare. Unităţile administrativ-teritoriale sunt titulare ale
drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii.
(2) În justiţie, unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, după caz, de primar sau de preşedintele consiliului judeţean.
(2^1) Pentru apărarea intereselor unităţilor administrativ-teritoriale, primarul, respectiv preşedintele consiliului judeţean, stă în judecată ca reprezentant legal şi nu în nume personal.
....

Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu autorităţile publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie (art. 62 din Legea nr. 215/2001).

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, doar unitatea administrativ teritorială are calitate procesuală, având personalitate juridică, şi nu Consiliul Local sau Primaria, care nu sunt entităţi cu personalitate juridică, ci organ deliberativ, respectiv structură executivă a unităţii administrativ-teritoriale, neavând capacitate de folosinţă a drepturilor civile pentru a fi parte în judecată.
[ link extern ]

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Model cerere de chemare în judecatã a primãriei radusimionescu radusimionescu Vreau sa chem in judecata primaria municipiului in care locuiesc pentru un litigiu comercial. Va rog sa-mi spuneti daca pot gasi o astfel de cerere. Va ... (vezi toată discuția)
Consiliul local Denisa Stanca Denisa Stanca Am si eu o nelamurire, consiliul local are sau nu personalitate juridica? Imi puteti indica articol pls (vezi toată discuția)
Notificare primar sau institutia primarului??? niculaucarmen niculaucarmen sunt cadru didactic si detin o hotarare judecatoreasca prin casa mi s-a aprobat decontarea transportului transportului in mediul rural. In continutul acelei ... (vezi toată discuția)