Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 1008 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate - partida dublă şi ... Inregistrare diferenta negativa din reevaluare cladire
Discuție deschisă în Contabilitate - partida dublă şi obligaţii fiscale declarative pentru societăţile comerciale

Inregistrare diferenta negativa din reevaluare cladire

buna ziua! am o nelamurire:
care este monografia contabila in cazul inregistrariidiferentelor din reevaluare daca aceasta este negativa
concret: am o cladire de 87000 la momentul achizitiei acum 3 ani .la reevaluare valoarea noua este 51000. cum inregistrez aceasta diferenta?
si inca ceva:
daca vine inspectia si vede ca din 2 cladiri evaluatorul a realizat evaluare doar la una pentru ca la cealalta nu s-au facut 3 ani de la achizitie poate sa nu recunoasca reevaluarea?
multumesc
Cel mai recent răspuns: yssas , utilizator 08:14, 5 Februarie 2014
Ordin 3055/2009:

8.2.5.1. Reevaluarea imobilizărilor corporale
121 - (1) Entităţile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârşitul exerciţiului financiar, astfel încât acestea să fie prezentate în contabilitate la valoarea justă, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluări în situaţiile financiare întocmite pentru acel exerciţiu.
....
123 - (2) Elementele dintr-o grupă de imobilizări corporale se reevaluează simultan pentru a se evita reevaluarea selectivă şi raportarea în situaţiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinaţie de costuri şi valori calculate la date diferite.
(3) Dacă un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate.
(4) O grupă de imobilizări corporale cuprinde active de aceeaşi natură şi utilizări similare, aflate în exploatarea unei entităţi.
(5) Exemple de grupe de imobilizări corporale sunt: terenuri; clădiri; maşini şi echipamente; nave; aeronave etc.
...
(7) Dacă un activ dintr-o grupă de active nu poate fi reevaluat, de exemplu, din cauză că nu există o piaţă activă pentru acel activ, activul trebuie prezentat în bilanţ la cost, minus ajustările cumulate de valoare.

124 -
(5) Dacă rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii contabile nete, aceasta se tratează ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scădere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementului "Capital şi rezerve", cu minimul dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea descreşterii, iar eventuala diferenţă rămasă neacoperită se înregistrează ca o cheltuială.


Daca este prima reevaluare contabil inreg pe 2812 = 212 cu amortizarea cumulata si 6813 = 212 cu diferenta, considerand ca nu a fost inreg o alta reevaluare la acest activ.

Daca aplicati impozit pe profit:

Cod fiscal:ART. 21 Cheltuieli

(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
ş) cheltuielile reprezentând valoarea deprecierilor mijloacelor fixe, în cazul în care, ca urmare a efectuării unei reevaluări, se înregistrează o descreştere a valorii acestora.


Iar valoarea fiscala va deveni:

art. 7 alin. (1) pct. 33 din Codul fiscal

33. valoarea fiscală reprezintă:

a) pentru active şi pasive, altele decât cele menţionate la lit. b) şi c) - valoarea de înregistrare în patrimoniu, potrivit reglementărilor contabile;

b) pentru titlurile de participare/valoare - valoarea de achiziţie sau de aport, utilizată pentru calculul câştigului sau al pierderii, în înţelesul impozitului pe venit ori al impozitului pe profit;

c) pentru mijloace fixe amortizabile şi terenuri - costul de achiziţie, de producţie sau valoarea de piaţă a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intrării în patrimoniul contribuabilului, utilizată pentru calculul amortizării fiscale, după caz. În valoarea fiscală se includ şi reevaluările contabile efectuate potrivit legii. În cazul în care se efectuează reevaluări ale mijloacelor fixe amortizabile care determină o descreştere a valorii acestora sub costul de achiziţie, de producţie sau al valorii de piaţă a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz, valoarea fiscală rămasă neamortizată a mijloacelor fixe amortizabile se recalculează până la nivelul celei stabilite pe baza costului de achiziţie, de producţie sau a valorii de piaţă a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz. În situaţia reevaluării terenurilor care determină o descreştere a valorii acestora sub costul de achiziţie sau sub valoarea de piaţă a celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz, valoarea fiscală este costul de achiziţie sau valoarea de piaţă a celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz;

d) pentru provizioane şi rezerve - valoarea deductibilă la calculul profitului impozabil.


Deci valoarea fiscala va ramane cea stabilita pe baza costului de achiziţie, amortizarea fiscala va fi mai mare decat cea contabila.
Ultima modificare: Marți, 4 Februarie 2014
Ioan Petru Butariu, Contabil
multumesc

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Cheltuielile generate de pierderea inregistrata la scoaterea din evidenta contabila a unor active retrocedate este deductibila fiscal? c_neacsu c_neacsu In urma unei Sentinte civile emise de Tribunal, sentinta definitiva si irevocabila, s-a stabilit retrocedarea unui imobil si a unui teren din patrimoniul ... (vezi toată discuția)
Reevaluare imobilizare amortizata complet Herra_ Herra_ Reevaluari la 31.12.2011 Am un caz mai special. 1. O constructie [u]amortizata complet[/u], V.Intrare 6860.28, reevaluata la 4794 lei. Ce fac cu ... (vezi toată discuția)
Reevaluare constructii si teren alenka alenka Am urmatoarea problema,am o constructie care nu a mai fost reevaluata si am reevaluat-o la 31.12.2011 astfel valoarea ei initiala era 1143951.87 iar valoarea ... (vezi toată discuția)