Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 305 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Recalificările fiscale - riscuri pentru companii. Lectori: EY România. Marți, 19 Octombrie, ora 11:00. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Pensionari şi probleme juridice ... Adeverinta grupa a II-a de munca
Discuție deschisă în Pensionari şi probleme juridice legate de pensii

Adeverinta grupa a II-a de munca

Tatal meu este electrician al lucrat la AVICOLA din 21.10.1979-26.08.1983 01.12.1988-30.11.1994 cei de acolo iau eliberat o adeverinta de grupa 2 dar nu a scris unde se gaseste in ord 50/1990 (posibil chiar sa nu stie)si nu mia completat bine la punctul acesta ( ***) din adeverinta tip ,in total are 35 de ani si 1luna plus 4 ani pensie pe caz de boala este nascut in anul 1950 aprile . Se poate sa iasa la pensie de varsta
Cel mai recent răspuns: POPA GHEORGHE , Specialist in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca 11:35, 10 Noiembrie 2016
Adeverinta eliberata de catre firma pentru grupe de munca trebuie sa contina toate elementele mentionate in anexa 14 la Legea pensiilor publice nr. 263/ 2010 pentru a fi avuta in vedere de catre casele de pensii.
Legea nr.263/2010:
Art. 126
(1) Adeverinţele prin care se atestã faptul cã în anumite perioade, anterioare datei de 1 aprilie 2001, persoanele şi-au desfãşurat activitatea în locuri de muncã încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncã se întocmesc potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 14, numai pe baza documentelor, verificabile, aflate în evidenţele angajatorilor sau ale deţinãtorilor legali de arhive.

(2) Angajatorii sau orice alţi deţinãtori legali de arhive sunt obligaţi sã elibereze aceste adeverinţe, în termen de 30 de zile de la data solicitãrii, fãrã a percepe taxe sau comisioane.
(3) Prin deţinãtori legali de arhivã se înţelege creatorii şi deţinãtorii de documente, în sensul art. 4 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(4) Adeverinţele nevalorificate la stabilirea şi/sau recalcularea pensiilor, întocmite şi eliberate anterior intrãrii în vigoare a Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse nr. 590/2008 pentru aprobarea Procedurii privind modul de întocmire şi eliberare a adeverinţelor prin care se atestã activitatea desfãşuratã în locuri de muncã încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncã, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, necesare stabilirii şi/sau modificãrii drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prin care se atestã activitatea desfãşuratã în locuri de muncã încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncã, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizeazã la stabilirea şi/sau modificarea drepturilor de pensie dacã îndeplinesc condiţiile legale de valabilitate, chiar dacã nu sunt conforme cu modelul prevãzut la alin. (1).
(5) Adeverinţele întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse nr. 590/2008, pânã la intrarea în vigoare a legii, vor putea fi valorificate la stabilirea şi/sau recalcularea drepturilor de pensie dacã îndeplinesc condiţiile de fond şi formã prevãzute de acesta.
(6) Pentru a putea fi valorificatã, adeverinţa menţionatã la alin. (1) se completeazã în mod obligatoriu la toate rubricile prevãzute.


HG nr.257/2011:
ANEXA 14 la norme

UNITATEA ..................................
C.U.I. ............ /Cod fiscal ...........
Adresa .........., telefon ................
Nr. .........../data ......................

ADEVERINŢÃ

Se adevereşte prin prezenta cã domnul/doamna ............, nãscut/nãscutã la data de ......... în localitatea ............., judeţul ........, sectorul ...., având codul numeric personal ..........., a fost angajat/angajatã cu contract individual de muncã la societatea*) ............, în perioada de la .......... pânã la ......... .
În perioada de la .......... pânã la ............, având meseria/funcţia de ..........., a fost încadrat/încadratã în grupa**) ............. de muncã, în procent de ......%, conform nominalizãrii efectuate prin .........***)
Temeiul juridic al încadrãrii în grupa**) ............ de muncã îl reprezintã .........****)

OBSERVAŢII: .......................................................

Menţionãm cã prezenta adeverinţã s-a eliberat în baza documentelor, verificabile, aflate în arhiva societãţii, cunoscându-se atât prevederile Codului penal referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât şi prevederile legislaţiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cãrora angajatorul poartã întreaga rãspundere pentru valabilitatea şi corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

Conducãtorul unitãţii,
........................
(numele, prenumele, semnãtura şi ştampila)

Direcţia/Serviciul cu atribuţii salarizare personal
..................................................
(numele, prenumele şi semnãtura)

Întocmit
.........................................
(numele, prenumele şi semnãtura)
------------
*) Se completeazã denumirea societãţii sau, dupã caz, eventualele denumiri anterioare.
**) Se completeazã I sau II.
***) Se completeazã actul administrativ emis de unitate, conform prevederilor Ordinului ministrului muncii şi ocrotirilor sociale, al ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncã, activitãţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadreazã în grupele I şi II de muncã în vederea pensionãrii (proces-verbal, decizie, tabel, hotãrârea consiliului de administraţie şi a sindicatului privind nominalizarea persoanelor încadrate în grupe superioare de muncã, pontajele lunare, registrul de evidenţã a intrãrilor în subteran etc.).
****) Se completeazã actul normativ (nr., datã, poziţie, anexã etc.) care anterior datei de 1 aprilie 2001 a constituit temei juridic pentru încadrarea în grupã superioarã de muncã:
- pentru perioada anterioarã datei de 18 martie 1969, încadrarea în grupa I sau II de muncã s-a fãcut cu respectarea Instrucţiunilor Ministerului Muncii nr. 1.040/1967 care cuprind meseriile şi funcţiile prevãzute în grupele I şi II de muncã;
- pentru perioada lucratã dupã data de 18 martie 1969 pânã la data de 1 aprilie 2001, încadrarea în grupe superioare de muncã s-a fãcut conform Ordinului ministrului muncii şi ocrotirilor sociale, al ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii nr. 50/1990, ordin ce a înlocuit ordinele Ministerului Muncii şi Ministerului Sãnãtãţii nr. 59/1969, nr. 105/1976 şi nr. 210/1977;
- pentru perioada lucratã dupã data de 1 martie 1990 pânã la data de 1 aprilie 2001, încadrarea în grupele I şi II de muncã s-a fãcut conform Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale, al ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii pentru precizarea locurilor de muncã, activitãţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadreazã în grupele I şi II de muncã în vederea pensionãrii, pentru perioada lucratã dupã 1 martie 1990;
- alte acte normative în vigoare la data respectivã.

OBSERVAŢII: Se va completa cu precizãri suplimentare, dupã caz, în situaţia persoanelor care au lucrat în aceleaşi condiţii cu muncitorii. Câmpurile marcate cu asterisc sunt obligatoriu de completat.
Dar unde se pot gasi dosarele cu grupa de cinesi unde de la explotare miniera hunedoara nimeni nu spune nimic ne poarta pe drumuri
Trebuia sa deschideti o discutie noua.
Arhiva ar trebui sa se regaseasca la firma care a preluat intreprinderea (daca s-a privatizat) sau la Arhivele nationale din judet (daca intreprinderea s-a lichidat/ inchis, a dat faliment). Arhiva ar putea sa fi fost preluata de o firma specializata in arhivare din judetul dvs.
Pentru a primi un raspuns scris trebuie sa formulati cererile pentru emitere adeverinte, in scris, cu nr. de inregistrare/ data. Nu v-ar mai purta pe drrumuri.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Certificat spor de vechime gr2 DanCrist DanCrist Buna ziua, am obtinut un certificat de la o firma care a preluat arhiva fostei intreprinderi unde am lucrat, pentru incadrarea in grupa 2. Ma puteti ajuta sa ... (vezi toată discuția)
Procent pentru gradul ii de munca pentru anii anteriori de 2006 lilly11a lilly11a Buna ziua va rog sa ma ajutati cu o problema legata de o adeverinta pentru gradul II de munca, unde trebuie sa trec procentul care s-a acordat pentru conditii ... (vezi toată discuția)
Adeverinþã casa de pensii MIRELAIONICA MIRELAIONICA Buna ziua, am si u nevoie de un model de adeverinta pentru casa de pensii care sa ateste perioadele de activitate realizate dupa data de 01.01.2011 (vezi toată discuția)