Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 522 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Recalificările fiscale - riscuri pentru companii și limitele rezonabilității în deciziile ANAF referitoare la reîncadrarea unor cheltuieli. Lectori: EY România. Marți, 19 Octombrie, ora 11:00. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Pensionari şi probleme juridice ... procent pentru gradul II de munca pentru anii ...
Discuție deschisă în Pensionari şi probleme juridice legate de pensii

procent pentru gradul II de munca pentru anii anteriori de 2006

Buna ziua
va rog sa ma ajutati cu o problema legata de o adeverinta pentru gradul II de munca, unde trebuie sa trec procentul care s-a acordat pentru conditii deosebite, conform legii
Unde pot sa gasesc exact procentele pentru fiecare an .
Va multumesc
Cel mai recent răspuns: Valeriu TUDOR , Consultant resurse umane 15:41, 26 Iunie 2009
1. Am sa va redau mai jos modelul-tip, legal, de adeverinta pentru gr.I si a II-a de munca asa cum este el redat in Ordinul MM 590/2008.
2. La incadrarea salariatilor in grupe de munca s-au intocmit liste anuale, pe locuri de munca si cu numele salariatilor. aceste liste, aprobate de conducerea unitatii si de organele sindicale, se afla in arhiva unitatii. Serviciul de RU ar trebui sa stie de ele. Sa nu dati adeverinte false ca intrati sub incidenta legii penale. Mare atentie!

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Procedura
din 15/09/2008
(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 665 din 24/09/2008)

privind modul de intocmire si eliberare a adeverintelor prin care se atesta activitatea desfasurata in locurile de munca incadrate in grupele I si/sau a II-a de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, necesare stabilirii si/sau modificarii drepturilor de pensie in conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare


1. Cererile prin care persoanele interesate solicita eliberarea adeverintelor prin care se atesta faptul ca in anumite perioade, anterioare datei de 1 aprilie 2001, si-au desfasurat activitatea in locuri de munca incadrate in grupele I si/sau a II-a de munca se depun la angajatori sau la detinatorii arhivelor acestora, dupa caz.
2. Adeverintele prevazute la pct. 1 se intocmesc si se elibereaza, conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta procedura, numai pe baza documentelor, verificabile, aflate in evidentele angajatorilor sau ale detinatorilor de arhive.
3. La eliberarea adeverintelor angajatorii sau orice alti detinatori de arhive sunt obligati sa respecte prevederile art. 160 alin. (7) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum a fost introdus prin Legea nr. 44/2006.
4. Angajatorii sau orice alti detinatori de arhive sunt direct raspunzatori de legalitatea, exactitatea si corectitudinea datelor, elementelor si informatiilor inscrise in adeverintele pe are le intocmesc si le elibereaza.
5. In intelesul prezentului ordin, prin detinator de arhiva se intelege persoana juridica in a carei pastrare se afla documente in baza carora se poate intocmi si elibera adeverinta prevazuta in anexa.
6. Adeverintele nevalorificate la stabilirea si/sau recalcularea pensiilor, intocmite si eliberate anterior intrarii in vigoare a prezentului ordin, se utilizeaza la stabilirea si/sau modificarea drepturilor de pensie daca indeplinesc conditiile legale de valabilitate, chiar daca nu sunt conforme cu modelul din anexa.
7. Pentru a putea fi valorificata, adeverinta prevazuta in anexa se completeaza in mod obligatoriu la toate rubricile prevazute.

ANEXÃ
la procedura

UNITATEA .........................................................
C. U.I. .........................../Cod fiscal ....................
Adresa ................................. Telefon .................
Nr. ......................./Data .................................

ADEVERINTA

Se adevereste prin prezenta ca doamna/domnul ..............................., nascuta/nascut la data de .............. in localitatea ......................., judetul ........................................., sectorul ......, avand C.N.P. ................................., a fost angajata/angajat cu contract individual de munca la societatea *..................................., in perioada de la .......................... pana la ............................ .
In perioada de la ................... pana la ................., avand meseria/functia de ...................., a fost incadrata/incadrat in grupa**................ de munca, in procent de ...............%, conform nominalizarii efectuate prin ..............................***
Temeiul juridic al incadrarii in grupa** ..... de munca il reprezinta ................****
OBSERVATII:
. ............................................................................
Mentionam ca prezenta adeverinta s-a eliberat in baza documentelor, verificabile, aflate in arhiva societatii, cunoscandu-se atat prevederile art. 288 si 289 din Codul penal, referitoare la falsul in inscrisuri oficiale, cat si prevederile legislatiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit carora angajatorul poarta intreaga raspundere pentru valabilitatea si corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

Conducatorul unitatii,
..........................................
(numele, prenumele, semnatura si stampila) Directia/Serviciul cu atributii salarizare personal
...................................
(nume, prenume, semnatura)
Intocmit
...................................
(nume, prenume, semnatura)


___________
* Se completeaza denumirea societatii sau, dupa caz, eventualele denumiri anterioare.
** Se completeaza I sau II.
*** Se completeaza actul administrativ emis de unitate, conform prevederilor Ordinului ministrului muncii si ocrotirilor sociale, al ministrului sanatatii si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea, pensionarii (proces-verbal, decizie, tabel, hotatarea consiliului de administratie si a sindicatului privind nominalizarea persoanelor incadrate in grupe superioare de munca, pontajele lunare, registrul de evidenta a intrarilor in subteran etc.).
**** Se completeaza actul normativ (nr., data, pozitie, anexa etc.) care anterior datei de 1 aprilie 2001 a constituit temei juridic pentru incadrarea in grupa superioara de munca:
• pentru perioada anterioara datei de 18 martie 1969 incadrarea in grupa I sau II de munca s-a facut cu respectarea Instructiunilor nr. 1.040/1967 care cuprind meseriile si functiile prevazute in grupele I si II de munca;
• pentru perioada lucrata dupa data de 18 martie 1969 pana la data de 1 aprilie 2001, incadrarea in grupe superioare de munca s-a facut conform Ordinului ministrului muncii si ocrotirilor sociale, al ministrului sanatatii si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii nr. 50/1990, ordin ce a inlocuit ordinele Ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii nr. 59/1969, 105/1976 si 210/1977;
• pentru perioada lucrata dupa data de 1 martie 1990 pana la data de 1 aprilie 2001, incadrarea in grupele I si II de munca s-a facut conform Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale, al ministrului sanatatii si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii nr. 125/1990;
• conform altor acte normative in vigoare la data respectiva.
OBSERVATII: Se va completa cu precizari suplimentare, dupa caz, in situatia persoanelor care au lucrat in aceleasi conditii cu muncitorii.
Campurile marcate cu asterisc sunt obligatoriu de completat.


Ultima modificare: Vineri, 26 Iunie 2009
Valeriu TUDOR, Consultant resurse umane
da multumesc, dar procentul pentru conditii deosebite, pe baza caruia s-a calculat salarul, unde il gasesc pt fiecare an?
am inteles ca sunt in ceva lege.
In listele de care v-am vorbit sunt scrise si actele normative in baza carora au fost acordate.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Certificat spor de vechime gr2 DanCrist DanCrist Buna ziua, am obtinut un certificat de la o firma care a preluat arhiva fostei intreprinderi unde am lucrat, pentru incadrarea in grupa 2. Ma puteti ajuta sa ... (vezi toată discuția)
Adeverinta grupa a ii-a de munca nycuC nycuC Tatal meu este electrician al lucrat la AVICOLA din 21.10.1979-26.08.1983 01.12.1988-30.11.1994 cei de acolo iau eliberat o adeverinta de grupa 2 dar nu a ... (vezi toată discuția)
Adeverinþã casa de pensii MIRELAIONICA MIRELAIONICA Buna ziua, am si u nevoie de un model de adeverinta pentru casa de pensii care sa ateste perioadele de activitate realizate dupa data de 01.01.2011 (vezi toată discuția)