avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 340 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general Legea 38/2014
Discuție deschisă în Contabilitate în general

Legea 38/2014

in luna aprilie sa promulgat ''legea 38/2014 pentru modificarea si completarea OUG 31/2011 privind interzicerea achizitionarii de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase'' mai in detaliu :

ORDONANŢÃ DE URGENŢÃ
privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora"
2. 1 La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
Art. 1.
(1) Se interzice achiziţionarea de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară, rutieră, aeriană, maritimă şi fluvială, de transport cu metroul, de transport public şi electric de suprafaţă, de irigaţii şi desecări, în infrastructura pentru furnizarea utilităţilor de energie electrică, apă-canal, gaze şi termoficare, în infrastructura aferentă operaţiunilor de extracţie, prelucrare, distribuţie, transport şi comercializare a gazelor naturale, a petrolului şi a produselor petroliere, precum şi în semnalizarea şi dirijarea circulaţiei pe drumurile publice, de tipul şinelor, pieselor aparatelor de cale, materialului mărunt de cale, contraşinelor, ecliselor, părţilor componente ale instalaţiilor de siguranţa circulaţiei, cablurilor de semnalizare şi telecomunicaţii, componentelor instalaţiilor de electrificare, componentelor materialului rulant, instalaţiilor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei, semnelor de circulaţie, semafoarelor, capacelor căminelor de vizitare sau părţilor componente şi altele asemenea, parazăpezilor sau părţilor componente ale unor construcţii metalice destinate pentru protecţia împotriva viscolului, avalanşelor, inundaţiilor sau altor calamităţi, a căror lipsă produce ori poate produce evenimente sau accidente cu victime omeneşti."
3. 3 La articolul 1, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:
"
(11) Metalele feroase şi neferoase şi aliajele acestora, altele decât cele prevăzute la alin. (1), încadrate ca deşeuri conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare, pot face obiectul operaţiunilor de comerţ numai în condiţiile în care acestea provin din gospodăriile proprii.
(12) Operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru colectarea/valorificarea deşeurilor prevăzute la alin. (11) au următoarele obligaţii:
a) să efectueze plata contravalorii bunurilor achiziţionate în condiţiile alin. (11) prin virament bancar, în contul specificat de vânzător, sau cu numerar, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie fiscală;
b) să completeze, cu respectarea legislaţiei în materia protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, un borderou de achiziţie de deşeuri metalice feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora, conform anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, care va cuprinde:
(i) datele de identificare ale operatorului economic: denumirea, forma juridică, adresa sediului social/punctului de lucru, numărul din registrul comerţului, codul unic de înregistrare, codul de identificare fiscală, numărul şi data emiterii autorizaţiei de mediu;
(ii) datele de identificare ale persoanei fizice: numele, prenumele, seria şi numărul actului de identitate, codul numeric personal şi domiciliul;
(iii) codul deşeurilor, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare; (iv) cantitatea de deşeuri metalice feroase şi neferoase şi aliaje ale acestora predată;
(v) valoarea de cumpărare a acestora;
(vi) contul bancar al vânzătorului în care va fi efectuată plata;
(vii) numărul chitanţei de plată, în cazul plăţii cu numerar;
(viii) declaraţia pe propria răspundere a deţinătorului de deşeuri - persoană fizică că deşeurile pe care intenţionează să le vândă provin din gospodăria proprie.
(13) Borderoul de achiziţie de deşeuri metalice feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora constituie document de evidenţă financiar-contabilă, cu regim intern de numerotare."


ce ma intereseaza pe mine ar fi :
cum poate fi facuta plata cu ''chitanta de plata'' deoarece nu gasesc termenul nicaieri doar chitanta de incasare sau dispozitie de plata,or platind unei persoane fizice nu poate sa iti faca chitanta...singurul instrument de plata ramanand dispozitia de plata
Cel mai recent răspuns: gabriel_mg , utilizator 20:23, 8 Mai 2014
Oricine poate emite chitanta. Potrivit Cod civil:

SECŢIUNEA a 4-a
Dovada plăţii

Mijloace de dovadă

Art. 1.499. - Dacă prin lege nu se prevede altfel, dovada plăţii se face cu orice mijloc de probă.

Chitanţa liberatorie

Art. 1.500. - (1) Cel care plăteşte are dreptul la o chitanţă liberatorie, precum şi, dacă este cazul, la remiterea înscrisului original al creanţei.
(2) Cheltuielile întocmirii chitanţei sunt în sarcina debitorului, în lipsă de stipulaţie contrară.
(3) În cazul în care creditorul refuză, în mod nejustificat, să elibereze chitanţa, debitorul are dreptul să suspende plata.


Ganditi-va la urmatoare situatie, o persoana fizica vinde unei alte persoane fizice un bun cu plata la termen. Ce document se emite la plata? Chitanta. Deci e posibil ca persoana sa va dea chitanta (dar nu CHITANŢÃ (cod 14-4-1) ) ca a incasat banii.

CHITANŢÃ (cod 14-4-1) se emite doar cf Ordin 3512/2008.

Totusi eu as emite si DP.
Ultima modificare: Joi, 8 Mai 2014
Ioan Petru Butariu, Contabil
multumesc pentru raspuns. din toate sursele din care mam informat mi sa zis sa fac borderou dupa modelul din lege si ca instrument de plata : dispozitie de plata

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Act eliberare achizitie vehicul scos din uz danavls danavls Speta: Punct de colectare deseuri reciclabile. pentru deseurile achizitionate eliberam ADEVERINŢÃ de primire şi de plată materiale reciclabile, odata cu ... (vezi toată discuția)
Document fiscal la o afacere cu fier vechi Bozdog Bozdog In cazul firmelor care au ca obiect de activitate achizitionarea fierului vechi de la persoane fizice si emit adeverinta catre vanzator (persoana fizica), ... (vezi toată discuția)
Tva cu taxare inversa Remus47 Remus47 Va rog sa-mi specificati care sunt actele normative care reglementeaza taxarea inversa la vanzarea deseurilor din polipropilena ( saci de rafie big bag). Alta ... (vezi toată discuția)