avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 683 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Societăţi comerciale Act eliberare achizitie vehicul scos din uz
Discuție deschisă în Societăţi comerciale

Act eliberare achizitie vehicul scos din uz

Speta: Punct de colectare deseuri reciclabile.
pentru deseurile achizitionate eliberam ADEVERINŢÃ de primire şi de plată materiale reciclabile, odata cu aparitia Legii nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară ni se interzice folosirea APP-urilor si utilizarea BORDEROULUI de achiziţie de deşeuri metalice feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora.((11) Metalele feroase şi neferoase şi aliajele acestora, altele decât cele prevăzute la alin. (1), încadrate ca deşeuri conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare, pot face obiectul operaţiunilor de comerţ numai în condiţiile în care acestea provin din gospodăriile proprii) ori un vehicul scos din uz nu il poti numi deseu metalic feros, neferos sau alaj al acestora, valabil si pentru restul deseurilor reciclabile: baterii si acumulatori, DEEE-uri, plastice etc)
Zilele trecute am avut control pe aceasta Lege si mi-au impus folosirea Borderoului pentru toate tipurile de deseuri.
Va rog sa ma lamuriti pentru ce tipuri de deseuri se foloseseste Borderoul si ce document ar trebui sa eliberez pentru vehiculele scoase din uz, DEEE-uri, plastice, baterii si acumulatori.
multumesc anticipat!
Ultima modificare: Vineri, 23 Mai 2014
danavls, utilizator
Cel mai recent răspuns: danavls , utilizator 11:14, 27 Mai 2014
Pai in loc de APP folositi borderou. Borderoul se foloseste pentru toate tipurile de deseuri ce pot proveni din gospodoria proprie. Astfel pe baza borderiului puteti achizitiona VSU, DEEE, mase plastice, baterii, acumulatori ..... cu conditia sa fiti autorizat (autorizatia de mediu) sa colectati astfel de deseuri. Daca sunteti autorizat sa colectati doar deseuri feroase si neferoase nu puteti colecta VSU, DEEE, acumulatori. De regula atuci cand colectati VSU (daca sunteti autorizat) trebuie sa eliberati si un certificat de distrugere - in numele dvs daca sunteti autorizat sa faceti si tratarea sau in numele societatii care face tratarea, societate cu care dvs. trebuie sa aveti contract daca faceti doar colectare.
suntem autorizati pentru urmatoarele tipuri de deseuri:
-Deseuri metalice feroase si neferoase, inclusiv aliajele acestora;
-Deseuri nemetalice (hartie, carton, plastic, sticla, textile, cauciuc);
-Deseuri periculoase (baterii si acumulatori uzati, echipamente electrice si electronice,uleiuri uzate si filtre de ulei);
-Vehicule scoase din uz.
citez: Legea nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară
În vigoare de la 13.04.2014
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 262 din 10.04.2014.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31 din 20 martie 2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 30 martie 2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. 1Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
ORDONANŢÃ DE URGENŢÃ
privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora"
2. 1La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
Art. 1.
(1) Se interzice achiziţionarea de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară, rutieră, aeriană, maritimă şi fluvială, de transport cu metroul, de transport public şi electric de suprafaţă, de irigaţii şi desecări, în infrastructura pentru furnizarea utilităţilor de energie electrică, apă-canal, gaze şi termoficare, în infrastructura aferentă operaţiunilor de extracţie, prelucrare, distribuţie, transport şi comercializare a gazelor naturale, a petrolului şi a produselor petroliere, precum şi în semnalizarea şi dirijarea circulaţiei pe drumurile publice, de tipul şinelor, pieselor aparatelor de cale, materialului mărunt de cale, contraşinelor, ecliselor, părţilor componente ale instalaţiilor de siguranţa circulaţiei, cablurilor de semnalizare şi telecomunicaţii, componentelor instalaţiilor de electrificare, componentelor materialului rulant, instalaţiilor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei, semnelor de circulaţie, semafoarelor, capacelor căminelor de vizitare sau părţilor componente şi altele asemenea, parazăpezilor sau părţilor componente ale unor construcţii metalice destinate pentru protecţia împotriva viscolului, avalanşelor, inundaţiilor sau altor calamităţi, a căror lipsă produce ori poate produce evenimente sau accidente cu victime omeneşti."
3. 3La articolul 1, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:"
(11) Metalele feroase şi neferoase şi aliajele acestora, altele decât cele prevăzute la alin. (1), încadrate ca deşeuri conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare, pot face obiectul operaţiunilor de comerţ numai în condiţiile în care acestea provin din gospodăriile proprii.
(12) Operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru colectarea/valorificarea deşeurilor prevăzute la alin. (11) au următoarele obligaţii:
a) să efectueze plata contravalorii bunurilor achiziţionate în condiţiile alin. (11) prin virament bancar, în contul specificat de vânzător, sau cu numerar, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie fiscală;
b) să completeze, cu respectarea legislaţiei în materia protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, un borderou de achiziţie de deşeuri metalice feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora
as dori sa folosesc borderoul pentru toate tipurile enumerate, dar BORDEROUL cf. Legii nr. 38/2014 se numeste BORDEROU de achiziţie de deşeuri metalice feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora.
BORDEROU de achiziţie de deşeuri metalice feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora nr. . . . . . . .. . . . . . . . . . din data . . . . .
S-au primit de la (deţinător) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , bl. . . . . ., sc. . . . . ., et. . . . . ., ap. . . . . , legitimat cu buletinul/cartea de identitate seria . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu mijloc de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , următoarele deşeuri metalice:

Denumirea deşeului şi descrierea acestuia Codul conform codificării din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 Cantitatea (kg) Preţul unitar (lei/kg) Valoarea (lei)
0 1 2 3 4 (2 x 3)


TOTAL:
Se achită suma de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .lei, adică (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .), reprezentând contravaloarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora achiziţionate cu chitanţa nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sau în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data prezentei, prin virament bancar în contul deţinătorului nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impozitul pe venit de 16% şi contribuţia de 3% la Administraţia Fondului pentru Mediu (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare) din contravaloarea deşeurilor predate au fost reţinute la sursă din valoarea brută.

Gestionar primitor,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele şi prenumele/CNP/semnătura/ştampila)

Deţinător de deşeuri - persoană fizică
1. Cunosc faptul că falsul în declaraţie constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Codului penal.
2. Declar pe propria răspundere că deşeurile pe care le predau provin din gospodăria proprie.

Nume şi prenume (deţinător) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

Imi puteti indica legal ce documente se emit pentru restul tipurilor, tinand cond ca si APP (adeverinta de primire si de plata) cf. OG 16/2001 ((4) 1 Agenţii economici care colectează deşeuri industriale reciclabile de la persoane fizice sunt obligaţi să elibereze adeverinţa de primire şi plată pentru: Deşeuri metalice feroase (fier vechi) Deşeuri metalice neferoase
Deşeuri de hârtii-cartoane,Deşeuri de sticlă (spărturi de sticlă)Deşeuri de mase plastice
Deşeuri de cauciuc (anvelope uzate, camere de aer şi articole din cauciuc uzate)Deşeuri textile ) a fost abrogat(ă) prin Legea nr. 211/2011.
cu ganduri numai de bine si multumiri!
Aplicand strict prevederile legale in vigoare nu exista un document legiferat pentru achizitia deseurilor nemetalice.
Dar acest lucru nu mai mira pe nimeni deoarece stim cum se lucreaza in comisii si ce fel de persoane sunt in respectivele comisii. APP-ul nu mai exista de vreo 3 ani dar cei de la finante inca il mai solicita. Legea 38/2014 are si ea carente mari:
- inlocuieste APP-ul cu borderoul de achizitii doar pentru deseurile metalice celelalte deseuri ramanand in aer
- la punctul 1'2 lit. b) vii) se mentioneaza ca in cazul platilor cu numerar se va trece numarul chitantei de plata - iar de acest document nu a auzit nimeni - normal se emite chitanta cand incasezi bani nu cand platesti, cel mult poate fi vorba de dispozitie de plata. Iar persoanele fizice nu umbla cu chitantierul la ele sa-ti "taie" chitanta atunci cand le dai bani.
-"Art. 1 alin 3. - In cazul in care contraventiile prevazute la alin. (2) au fost savarsite de catre operatorul economic care realizeaza activitati de colectare a deseurilor industriale reciclabile, se aplica si sanctiunea complementara a anularii autorizatiei de colectare." - Autorizatia de colectare nu mai exista tot de vreo 3-4 ani. Intre timp a ramas doar autorizatia de mediu care reglementeaza colectarea deseurilor. Asa ca le ia caii de la bicicleta.
Tinand cont de cele de mai sus puteti folosi borderoul de achizitii si pentru celelalte deseuri deoarece cred ca nu se supara nimeni. Si il puteti intitula borderou de achizitii deseuri nemetalice. In perioada ,cand APP-un nu a mai fost legiferat, s-a folosit in continuare si chiar a fost solicitat de organe de control. Borderoul arata si contine aproximativ aceleasi elemente cu APP-ul. Asta este o solutie de compromis pana se desteapta cineva (sau citeste pe forum despre ce probleme avem noi) si face modificarile in legislatie care se impun
In sfarsit un raspuns pe masura asteptarilor. voi folosi BORDEROU de achiziţie pentru deşeuri metalice feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora, iar pentru celelalte tipuri de deseuri voi merge in continuare cu APP-uri.
Vă mulţumesc pentru răspuns!

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Deseuri danavls danavls suntem o firma de colectare a deseurilor metalice feroase si neferoase, monentan suntem in curs de revizuire a Autorizatiei de mediu pt. colectare deseuri ... (vezi toată discuția)
Legea 38/2014 gabriel_mg gabriel_mg in luna aprilie sa promulgat \'\'legea 38/2014 pentru modificarea si completarea OUG 31/2011 privind interzicerea achizitionarii de la persoane fizice a ... (vezi toată discuția)
Document fiscal la o afacere cu fier vechi Bozdog Bozdog In cazul firmelor care au ca obiect de activitate achizitionarea fierului vechi de la persoane fizice si emit adeverinta catre vanzator (persoana fizica), ... (vezi toată discuția)