avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 431 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate - partida dublă şi ... Document fiscal la o afacere cu fier vechi
Discuție deschisă în Contabilitate - partida dublă şi obligaţii fiscale declarative pentru societăţile comerciale

Document fiscal la o afacere cu fier vechi

In cazul firmelor care au ca obiect de activitate achizitionarea fierului vechi de la persoane fizice si emit adeverinta catre vanzator (persoana fizica), este de ajuns acea adeverinta sau trebuie insotita si de chitanta?
Cel mai recent răspuns: Ioan Petru Butariu , Contabil 17:59, 22 Mai 2014
Potrivit Ordonanţa de urgenţă nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora:

Art. 1 (1^ 2) Operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru colectarea/valorificarea deşeurilor prevăzute la alin. (11) au următoarele obligaţii:
a) să efectueze plata contravalorii bunurilor achiziţionate în condiţiile alin. (1^ 1) prin virament bancar, în contul specificat de vânzător, sau cu numerar, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie fiscală;
b) să completeze, cu respectarea legislaţiei în materia protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, un borderou de achiziţie de deşeuri metalice feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora, conform anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, care va cuprinde:
(i) datele de identificare ale operatorului economic: denumirea, forma juridică, adresa sediului social/punctului de lucru, numărul din registrul comerţului, codul unic de înregistrare, codul de identificare fiscală, numărul şi data emiterii autorizaţiei de mediu;
(ii) datele de identificare ale persoanei fizice: numele, prenumele, seria şi numărul actului de identitate, codul numeric personal şi domiciliul;
(iii) codul deşeurilor, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare;
(iv) cantitatea de deşeuri metalice feroase şi neferoase şi aliaje ale acestora predată;
(v) valoarea de cumpărare a acestora;
(vi) contul bancar al vânzătorului în care va fi efectuată plata;
(vii) numărul chitanţei de plată, în cazul plăţii cu numerar;
(viii) declaraţia pe propria răspundere a deţinătorului de deşeuri - persoană fizică că deşeurile pe care intenţionează să le vândă provin din gospodăria proprie.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Legea 38/2014 gabriel_mg gabriel_mg in luna aprilie sa promulgat \'\'legea 38/2014 pentru modificarea si completarea OUG 31/2011 privind interzicerea achizitionarii de la persoane fizice a ... (vezi toată discuția)
Act eliberare achizitie vehicul scos din uz danavls danavls Speta: Punct de colectare deseuri reciclabile. pentru deseurile achizitionate eliberam ADEVERINŢÃ de primire şi de plată materiale reciclabile, odata cu ... (vezi toată discuția)
Tva cu taxare inversa Remus47 Remus47 Va rog sa-mi specificati care sunt actele normative care reglementeaza taxarea inversa la vanzarea deseurilor din polipropilena ( saci de rafie big bag). Alta ... (vezi toată discuția)