avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 436 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Achiziţii publice Scrisoare bancara de buna executie
Discuție deschisă în Achiziţii publice

Scrisoare bancara de buna executie

Buna ziua!
Scrisoare bancara de garantie de buna executie cand se solicita de catre autoritatea contractanta: la deschiderea ofertelor pentru licitatie sau dupa desemnarea castigatorului?
Va multumesc!
Cel mai recent răspuns: dorinavas@yahoo.com , utilizator 14:22, 2 Februarie 2011
1. Scrisoarea de buna executie nu este bancara, ci se obtine de la o alta societate sau autoritate cu care ati mai contractat si care va poate recomanda pentru serviciile prestate.
2. Scrisoarea se depune o data cu documentatia inainte de deschiderea plicului, de regula acest lucru este precizat in opisul documentelor cerute de autoritatea constractanta.
imi pare rau ca trebuie sa va contrazic, dar garantia de buna executie se intocmeste duoa incheierea contractului cu firma castigatoare.Ea poate fi constituita prin scrisoare bancara sau se poate constitui din opriri succesive din facturile emise.
La depunerea ofertelor , daca este precizat in fisa de date a achizitiei se depune Garantie de participare la procedura, care nu poate fi solicitata mai mare de 2% din valoarea preconizata a contractului.
Va multumesc pentru raspunsuri. Stiam despre constituirea garantiei prin retineri suucesive din facturi dar cu scrisoare bancara nu mai avusesem ocazia sa lucrez.
Antreprenorul va obţine (pe cheltuiala sa) o Garanţie de Bună Execuţie pentru realizarea corespunzătoare a lucrărilor la valoarea şi în moneda stipulate în Anexa la Ofertă. de regula Cuantumul garanţiei de buna execuţie este de 10% din valoarea contractului fără TVA.Dacă în Anexa la Ofertă nu se menţionează suma, această Sub-Clauză nu se va aplica.

În termen de 28 de zile după primirea Scrisorii de Acceptare, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului Garanţia de Bună Execuţie şi va transmite o copie şi Inginerului. Garanţia de Bună Execuţie va fi emisă de o entitate şi dintr-o ţară (sau altă jurisdicţie) aprobate de către Beneficiar, şi având conţinutul formularului anexat Condiţiilor Speciale sau un alt format acceptat de Beneficiar.

Antreprenorul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la execuţia şi terminarea Lucrărilor de către Antreprenor şi remedierea oricăror defecţiuni. Dacă termenii Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este îndreptăţit să obţină Procesul Verbal de Recepţie Finală cu 28 de zile înainte de data de expirare a garanţiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când Lucrările vor fi terminate şi toate defecţiunile remediate.

Beneficiarul nu va formula nici o revendicare privind executarea Garanţiei de Bună Execuţie cu excepţia revendicării sumelor la care Beneficiarul este îndreptăţit potrivit prevederilor Contractului, în eventualitatea în care:

(a) Antreprenorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa cum este descris în paragraful anterior, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie;
(b) Antreprenorul nu plăteşte Beneficiarului, în termen de 42 de zile, o sumă datorată, convenită de către Antreprenor sau stabilită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] sau Clauzei 20 [Revendicări, Dispute şi Arbitraj];
(c) Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze o defecţiune în termen de 42 de zile de la primirea solicitării Beneficiarului privind remedierea defecţiunii, sau
(d) se creează circumstanţe care să îndreptăţească Beneficiarul să rezilieze contractul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar], indiferent dacă s-a trimis sau nu înştiinţare de reziliere.

Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi nu îl va considera vinovat pentru daunele, pierderile şi cheltuielile (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) care rezultă dintr-o revendicare privind executarea Garanţiei de Bună Execuţie, în măsura în care Beneficiarul nu era îndreptăţit la revendicare.

Beneficiarul va returna Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie în termen de 21 de zile după primirea unei copii a Procesului Verbal de Recepţie Finală.

Conform Hotărârii nr. 925/2006 - privind normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
Art. 89. - (1) Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.
(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili în documentaţia de atribuire modalitatea de constituire a garanţiei de bună execuţie, precum şi cuantumul acesteia, care însă nu trebuie să depăşească 10% din preţul contractului, fără TVA.
(3) În cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii - cu excepţia serviciilor de proiectare -, a cărui valoare estimată este mai mică decât valoarea prevăzută la art. 124 din ordonanţa de urgenţă, precum şi în cazul unui contract atribuit în urma aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, autoritatea contractantă are dreptul de a nu solicita contractantului constituirea garanţiei de bună execuţie.
Art. 90. - (1) De regulă, garanţia de bună execuţie se constituie prin scrisoare de garanţie bancară, care devine anexă la contract.

Alte discuții în legătură

Garantie de participare la licitatie ContSters159916 ContSters159916 Buna ziua, societatea unde lucrez a castigat o licitatie publica.Aceasta achitase garantia de participare la licitatie.Intrebarea mea este. Pentru garantia de ... (vezi toată discuția)
Garantie de buna executie Gheorgheni Alina G Gheorgheni Alina G ce lege se aplica in cazul contractelor de prestari servicii intre doua firme, referitor la garantie de buna executie? (vezi toată discuția)
Licitatie publica-garantie de participare danpopovici danpopovici Buna ziua, Am participat la o licitatie publica pentru atribuirea unui contract de servicii. Autoritatea contractanta a cerut o garantie de participare in ... (vezi toată discuția)