avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 477 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul familiei sau probleme ... Alocatie de stat pentru copii si alte drepturi
Discuție deschisă în Dreptul familiei sau probleme juridice de familie

Alocatie de stat pentru copii si alte drepturi

Ce pasi trebuie se urmeze o mama singura(necasatorita, de cetatenie romana, rezidenta cu drept de lucru in Anglia), care a nascut in Anglia o fetita(in data de 15.04.2009), pentru a putea beneficia de alocatia de stat pentru copii si alte drepturi care i se cuvin, la revenirea in tara?
Fetita are certificat de nastere eliberat in Marea Britanie.
Ce acte sunt necesare, de unde pot fi obtinute acestea si unde trebuiesc depuse?
Multumesc!
Cel mai recent răspuns: Claricom , utilizator 15:46, 4 Iunie 2009
Cred ca in primul rand va trebui sa faceti transcrierea certificatului de nastere al minorului:

TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR SI EXTRASELOR DE STARE CIVILA PROCURATE DIN STRAINATATE
Actele de stare civila ale cetatenilor romani intocmite in strainatate, la autoritatile locale competente, se TRANSCRIU, obligatoriu, in registrele de stare civila romane, in termen de 6 luni de la intoarcerea in tara sau de la primirea din strainatate a certificatului ori extrasului de stare civila.
TRANSCRIEREA certificatelor ori extraselor de stare civila procurate din strainatate, pentru cetatenii romani, se face cu aprobarea Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor, scop in care, prin verificari, se stabileste daca titularul certificatului ori extrasului de nastere, casatorie sau deces este (a fost) cetatean roman si nu mai exista un alt act transcris sau reconstituit.
Cererea de transcriere se adreseaza primariei localitatii pe raza careia are domiciliul titularul documentului (in cazul certificatelor de deces, cererea se adreseaza primariei pe raza careia are domiciliul solicitantul), insotita de certificatul ori de extrasul original, o copie legalizata a acestora si de traducerea in limba romana, autentificate de notarul public.
In cazul persoanelor cu domiciliul in strainatate care imputernicesc o persoana cu domiciliul in tara sa le reprezinte interesele, in vederea transcrierii certificatelor ori extraselor de stare civila emise de autoritatile straine, cererea se va depune la primaria ultimului domiciliu avut in tara de solicitant, iar in cazul in care acesta nu a avut vreodata domiciliul in tara, la Primaria Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti.
Cetãtenii care isi stabilesc domiciliul în România vor face dovada cetãteniei române cu pasaportul de cetãtean român cu domiciliul în strãinãtate (CRDS).
De asemenea, persoanele care au dobândit cetatenia românã vor proceda mai întâi la transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilã, fãcând dovada cetãteniei cu certificatul constatator al depunerii jurãmântului de credintã fatã de România, emis de Ministerul Justitiei.
Extrasele de pe actele de stare civila eliberate de Arhivele Nationale, care au fost intocmite in localitati care au apartinut Romaniei, iar in prezent se gasesc pe teritoriul altor state, se transcriu, cu aprobarea Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor, in registrele de stare civila ale localitatii de domiciliu ale titularilor sau ale persoanelor indreptatite.
Imputernicitul trebuie sa detina o procura speciala, autentificata in tara ,de un notar public, iar in strainatate, de misiunea diplomatica sau de oficiul consular al Romaniei din statul de resedinta.

Procurile si traducerile de pe certificatele de stare civila emise de autoritatile straine, legalizate de notari publici din tarile emitente, care au aplicata o apostila, in continutul careia se face referire la Conventia de la Haga, incheiata la 05 octombrie 1961, cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, conventie la care si Romania a aderat, prin Ordonanta Guvernului Romaniei Nr. 66/24.08.1999, aprobata prin Legea nr.52/2000, care a intrat in vigoare la 16.03.2001, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi luate in considerare, alaturi de cele legalizate de notarii publici romani, in tara, sau de misiunile diplomatice ori oficiile consulare de cariera ale Romaniei in strainatate.

Acte necesare

* certificatul de nastere original si o copie xerox legalizata a acestuia;
* traducerea în limba romana a certificatului, autentificata de un notar public din Romania;
* copia xerox a cartii de identitate a parintelui care solicita transcrierea certificatului strain de nastere;
* adeverinta de domiciliu pentru cetatenii romani cu domiciliul legal în strainatate- eliberata de Biroul Evidenta Populatiei local;
* copia xerox legalizata a certificatului de casatorie al parintilor (daca este cazul);
* declaratie pe proprie raspundere data la notar, în cazul în care la rubrica numele de familie al mamei este trecut numele de fata, din care sa reiasa faptul ca poarta nume comun cu al tatalui( cazul în care nasterea s-a produs în Ungaria, Italia etc.


Apoi veti depune cerere pentru alocatia de stat pentru copii:

Acte necesare:
originalul şi copia actului de identitate al reprezentantului legal;
- documentele din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal, în
copie, care pot fi, după caz, următoarele:
- livretul de familie;
- hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului în caz de divorţ;
-hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;
-hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei;
-hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului
pentru măsura de protecţie specială a plasamentului;
- dispoziţia directorului general/directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura de
protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă;
- hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii
tutelare emisă până la 31 decembrie 2004;
- dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a curatelei;
- actul de deces al unuia dintre părinţi;
- alte documente, la solicitarea direcţiei teritoriale.
- pentru copilul cu handicap, cererea este însoţită şi de copia certificatului de încadrare a
copilului într-un grad de handicap. În situaţia în care încadrarea într-un grad de handicap
intervine după stabilirea dreptului la alocaţia de stat pentru copii, solicitantul depune la
primărie numai copie după certificatul de încadrare într-un grad de handicap, fără a se
completa o nouă cerere;
- în situaţia în care nu a fost eliberat certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită
dreptul, cererea va fi însoţită de actul constatator al naşterii sau de extrasul de naştere. Copia
certificatului de naştere al copilului va fi depusă în termen de 30 de zile de la eliberarea
acestuia, dar nu mai târziu de 12 luni de la naşterea copilului;
- pentru cetăţenii străini sau apatrizi documentele din care rezultă identitatea reprezentantului
legal, domiciliul sau reşedinţa acestuia şi a copiilor săi pe teritoriul României, precum şi
situaţia juridică a copiilor sunt cele eliberate de autorităţile din ţara de origine şi confirmate
de autorităţile române şi/sau, după caz, cele eliberate de autorităţile române.
Alocatia de stat pentru copii se acorda tuturor copiilor in varsta de pana la 18 ani, cetateni romani, fara discriminare, (dar si tinerilor care au implinit varsta de 18 ani, care urmeaza cursurile invatamantului liceal sau profesional organizate in conditiile legii, pana la terminarea acestora).
Stabilirea dreptului la alocatie de stat pentru copii se face pe baza cererii (facuta in numele copilului de catre parinte) si a actelor din care rezulta indeplinirea conditiilor de acordare a acestui drept.
Dreptul la alocatia de stat pentru copii se stabileste incepand cu luna urmatoare depunerii cererii sau incepand cu luna urmatoare celei in care s-a nascut copilul.
Cererea se depune si se inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti, pe a carei/carui/caror raza teritoriala isi au domiciliul sau resedinta, dupa caz, reprezentantii legali ai copiilor, si trebuie insotita de originalul si copia certificatului de nastere al copilului si a actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza, precum si de documentele din care sa rezulte situatia juridica a copilului fata de acel reprezentant legal, cum ar fi: livretul de familie; hotararea judecatoreasca de incredintare a copilului, in caz de divort; actul de deces al unuia dintre parinti; orice alte documente, la solicitarea directiei teritoriale.
Veti specifica daca doriti plata alocatiei la domiciliu, prin mandat postal sau in cont bancar.
Mult succes!
Pt alocatia de 42 ron/luna,alocatie pt copiii de peste 2 ani,se primeste in contiunuarea celei de 200 ron sau trebuie facuta o cerere noua?

Multumesc!

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Transcriere certificat de nastere sonia.maria sonia.maria Ce demersuri trebuie facute de ofiterul de stare civila in cazul transcrierii unui certificat de nastere privind un copil care provine dintr-un parinte roman ... (vezi toată discuția)
Inregistrare nou nascut in strainatate Vivian Ingrid Vivian Ingrid Ma numesc Todoran Ingrid si lucrez la Protectia Copilului.Acum ceva timp, nepoata sotului meu Turcu Raluca a nascut un copil in Spania si mi-a solicitat ... (vezi toată discuția)
Transcrierea certificatelor sau extraselor de pe actele de nastere eliberate de autoritatile straine Ares-3 Ares-3 În cazul copiilor a căror naştere s-a produs în străinătate şi care au fost înregistraţi la autorităţile străine competente, părinţii ... (vezi toată discuția)