avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 421 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Impozite şi taxe locale IMPOZIT PE CLADIRE PERS FIZICA
Discuție deschisă în Impozite şi taxe locale

IMPOZIT PE CLADIRE PERS FIZICA

Buna Ziua,

va rog frumos sa-mi explicati cum se determina valoarea impozabila unitara si calculul impozitului pe cladire pentru o suprafata utila de 278 mp in cazul unei persoane fizice ( impozite si taxe locale )

multumesc frumos!
ASPAZIA
Cel mai recent răspuns: Daniela Vorovenci , Consultant fiscal 19:02, 26 Mai 2009
Vedeti Art. 251 din Codul Fiscal Calculul se face in functie de localitate, amplasament, materialele din care este construit imobilul, suprafata acestuia.

In articolul mentionat gasiti toate datele pentru a va face un calcul.
Ultima modificare: Vineri, 22 Mai 2009
Cabinet Av. Irina Rosulescu, Avocat


« ART. 252 Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri
ART. 251 Calculul impozitului pentru persoane fizice
din Codul Fiscal 2008-2009/TITLUL. IX Impozite si taxe locale/CAP. II Impozitul si taxa pe cladiri1 adnotare

(1) In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii.
(2) In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a cladirii se identifica in tabelul prevazut la alin. (3) valoarea impozabila cea mai mare corespunzatoare tipului cladirii respective.
(3) Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimate in metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/mp, din tabelul urmator:

VALORILE IMPOZABILE

pe metru pătrat de suprafaţa construită desfaşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

Art. 251 alin. (3)

Tipul clădirii


NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2006


NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2007

Valoarea impozabilă -lei/mp-


Valoarea impozabilă -lei/mp-

Cu instalaţii de apa, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)


Fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate sau încălzire


Cu instalaţii de apa, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)


Fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate sau încălzire
1. Clădiri cu pereţi sau cadre din beton armat, din cărămida arsa, piatra naturala sau alte materiale asemanatoare

669


397


x


x
2. Clădiri cu pereţi din lemn, caramida nearsa, paianta, valatuci, sipci sau alte materiale asemănătoare

182


114


x


x
3. Construcţii anexe corpului principal al unei clădiri, având pereţii din beton, cărămida arsa, piatra sau alte materiale asemănătoare

114


102


x


x
4. Construcţii anexe corpului principal al unei clădiri, având pereţii din lemn, cărămida nearsa, valatuci, sipci sau alte materiale asemănătoare

68


45


x


x
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămida arsa sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic si/sau chimic

x


x


669


397
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

x


x


182


114
C. Clădire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămida arsa sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic si/sau chimic

x


x


114


102
D. Clădire-anexa cu pereţii exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

x


x


68


45

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D


75% din suma care s-ar aplica clădirii


75% din suma care s-ar aplica clădirii

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D


50% din suma care s-ar aplica clădirii


50% din suma care s-ar aplica clădirii
*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publica sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţa, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţa, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.

(4) Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptand suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta si suprafetele scarilor si teraselor neacoperite.
(5) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corectie corespunzator, prevazut in tabelul urmator:


Zona în cadrul localităţii Rangul localităţii
0 I II III IV V
A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05
B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00
C 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95
D 2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90

(6) In cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul de corectie prevazut la alin. (5) se reduce cu 0,10.
(7) Valoarea impozabila a cladirii, determinata in urma aplicarii prevederilor alin. (1)-(6), se reduce in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza:
a) cu 20%, pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
b) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.
(8) In cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita depaseste 150 de metri patrati, valoarea impozabila a acesteia, determinata in urma aplicarii prevederilor alin. (1)-(7), se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 metri patrati sau fractiune din acestia.
(8^1) In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care au fost terminate aceste ultime lucrari.
(9) Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,20.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Impozite locale casa din lemn gcercelaru gcercelaru 1. In baza carui act normativ sau metodologii de aplicare se poate incadra o casa executata din lemn cu structura de grinzi de lemn si pereti din OSB in ... (vezi toată discuția)
Ce suprafata se ia in considerare la decizia de impunere ptr ... daleona daleona Ce suprafata se ia in considerare la decizia de impunere ptr plata impozitului pe cladiri, suprafata utila sau suprafata utila totala (+balcoane)? Multumesc (vezi toată discuția)
Impozite locale casa din lemn laurentiu972 laurentiu972 Reformulez o intrebare: Cum se poate incadra o casa executata cu structura de grinzi de lemn si pereti din OSB ? (conform tabelului din art. 251 privind ... (vezi toată discuția)