avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 616 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Şomaj, concediu creştere copil, ... Cum obtin calitatea de co-asigurat la sistemul ...
Discuție deschisă în Şomaj, concediu creştere copil, asigurări sociale şi asistenţă socială

Cum obtin calitatea de co-asigurat la sistemul asigurarilor de sanatate?

Buna ziua,
in sistemul de sanatate apar ca neasigurat.
Cum pot deveni co-asigurat al sotului meu in conditiile in care eu nu am nici un venit iar el nu este salariat ci este PFA. Deci nu are un agajator care sa ne elibereze adeverinta.
va multumesc
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 08:37, 21 Ianuarie 2015
Art. 5. (ordin 581/2014 cnass)
(1) Persoanele asigurate în baza art. 213 alin. (1) lit. b), respectiv soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflate în întreţinerea unei persoane asigurate cu sau fără plata contribuţiei, denumite în continuare coasiguraţi, îşi păstrează calitatea de asigurat şi drepturile care decurg din aceasta numai în perioada în care persoana în a cărei întreţinere se află are calitatea de asigurat.

Art 12
e) pentru soţul, soţia şi părinţii aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate: act de identitate valabil la data solicitării, documente care să ateste relaţia de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii, precum şi o declaraţie pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreţinere persoana respectivă.

Nu este prevazuta o adeverinta de la angajator.
Dacă aveţi o intreprindere individuală sau o persoană fizică autorizată, iar soţul sau soţia va ajuta la desfăşurarea activităţii, atunci acesta se va putea asigura în sistemul public de pensii, de sănătate şi de şomaj.

Pentru ca soţul sau soţia să contribuie la sistemul de asigurări sociale, titularii intreprinderii individuale sau PFA vor fi obligaţi să solicite înscrierea în Registrul Comerţului a menţiunilor privind participarea în mod obisnuit a soţiei sau soţului la activitatea desfăşurată de PFA. Acest lucru se va realiza pe baza declaraţiei pe proprie răspundere şi a certificatului de căsătorie.

OUG 44/2008
art. 2 - În sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
....
i^1) soţia/soţul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate – soţia/soţul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care, fără a fi înregistrată/înregistrat în registrul comerţului şi autorizată/autorizat să funcţioneze ea însăşi/el însuşi ca titular al întreprinderii individuale/persoană fizică autorizată sau fără a fi salariată/salariat, participă în mod obişnuit la activitatea întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, îndeplinind fie aceleaşi sarcini, fie sarcini complementare, în condiţiile legii;
....

art.7
(1) Persoanele fizice prevazute la art. 4 lit. a) si b) au obligatia sa solicite inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii, inainte de inceperea activitatii economice, ca persoane fizice autorizate, denumite in continuare PFA, respectiv intreprinzatori persoane fizice titulari ai unei intreprinderi individuale.

(2) Reprezentantul intreprinderii familiale are obligatia sa solicite inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii, inainte de inceperea activitatii economice. În cazul in care acesta nu formuleaza cererea in termen de 7 zile de la incheierea acordului de constituire prevazut la art. 29 alin. (1), oricare membru al intreprinderii familiale poate sa solicite inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii.

(3) În toate cazurile, cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii trebuie formulata in termen de 15 zile de la incheierea acordului de constituire prevazut la art. 29 alin. (1).

(4) În caz de nerespectare a termenului prevazut la alin. (3), este necesara incheierea unui nou acord de constituire.

art.7^1
(1) Persoanele prevăzute la art. 7 alin. (1) au obligaţia de a solicita înscrierea în registrul comerţului a menţiunilor privind participarea în mod obişnuit a soţiei/soţului la activitatea desfăşurată de întreprinderea individuală/persoana fizică autorizată, pe baza declaraţiei pe propria răspundere şi a certificatului de căsătorie.

(2) Încetarea activităţii soţiei/soţului se menţionează în registrul comerţului în termen de 15 zile, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Sotia unui pfa poate participa la activitate? braicauc braicauc Sotia unui PFA poate participa la activitatea de vanzare a unui magazin sau trebuie angajata cu contract de munca? Exista alta procedura de inregistrare a ... (vezi toată discuția)
Conditii de angajare membrii din familia titularului Ionela0107 Ionela0107 Ce firma de genul II-IF-PFA poate avea angajati membri din familie fara a fii obligati sa aiba carte de munca? Unde s-ar putea incadra aceasta conditie si daca ... (vezi toată discuția)
Legii nr. 4/2014 pentru completarea oug nr. 44/2008 mladin05 mladin05 Ma intereseaza daca acest articol de lege este in vigoare, i^1) soţia/soţul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate – ... (vezi toată discuția)