avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 406 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Drept civil - moşteniri, drept de ... Legislatie
Discuție deschisă în Drept civil - moşteniri, drept de proprietate şi altele

Legislatie

Solicit art 64,65,66 din HG 1660/2006 in forma initiala!
Multumesc!!!
Cel mai recent răspuns: Ionescu15 , utilizator 20:24, 3 Iunie 2015
Hotarare nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Secţiunea a 2-a Tariful de utilizare
Articolul 64 (1) Orice autoritate contractantă care a declanşat în SEAP o procedură de atribuire aplicată integral prin utilizarea mijloacelor electronice sau o licitaţie electronică are obligaţia să plătească operatorului SEAP un tarif de utilizare al cărui cuantum este stabilit în funcţie de numărul şi de tipul procedurii derulate prin mijloace electronice în SEAP. În cazul unei achiziţii pe loturi, tariful este perceput pentru o singură procedură de atribuire.
(2) În funcţie de tipul procedurii de atribuire aplicate prin utilizarea mijloacelor electronice, declanşată în SEAP, orice autoritate contractantă datorează:
a) 80 lei în cazul unei proceduri de licitaţie deschisă sau de licitaţie restrânsă, aplicată integral prin utilizarea mijloacelor electronice, chiar dacă aceasta include sau nu include o fază finală de licitaţie electronică;
b) 50 lei în cazul unei proceduri de cerere de ofertă, aplicată integral prin utilizarea mijloacelor electronice, chiar dacă aceasta include sau nu include o fază finală de licitaţie electronică.
(3) Pentru organizarea unei licitaţii electronice cu fază finală a unei proceduri de atribuire care nu s-a organizat întegral prin mijloace electronice sau la reluarea competiţiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, orice autoritate contractantă datorează un tarif de utilizare de 50 lei, numărul de runde organizate neavând relevanţă la stabilirea tarifului respectiv.
(4) În cazul achiziţionării pe baza catalogului electronic prin utilizarea mijloacelor electronice, orice autoritate contractantă datorează un tarif de utilizare de 5 lei.
(5) La cuantumul tarifului de utilizare determinat potrivit alin. (2), (3) şi (4) se adaugă taxa pe valoarea adăugată, potrivit legii.
(6) La individualizarea tarifului de utilizare se au în vedere situaţiile prevăzute la alin. (2), (3) şi (4), chiar dacă acestea au fost finalizate sau nu au fost finalizate prin atribuirea de contracte de achiziţii publice.
(7) Tariful de utilizare se face venit la bugetul operatorului SEAP.

Articolul 65
(1) Plata tarifului de utilizare a SEAP se efectuează semestrial în baza deciziei titlu de creanţă emise de operatorul SEAP şi a facturii anexate la aceasta.
(2) Operatorul SEAP are obligaţia de a emite decizia titlu de creanţă şi factura pentru tariful de utilizare datorat pentru achiziţiile prevăzute la art. 64 alin. (2), (3) şi (4), care au fost iniţiate în cadrul primului semestru al anului, până la data de 15 august a anului în curs, iar pentru cele iniţiate în cadrului celui de-al doilea semestru al anului, până la data de 15 februarie a anului următor.
(3) Deciziile şi facturile prevăzute la alin. (2) vor fi transmise autorităţilor contractante în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea acestora, fie prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fie prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia.
(4) Autorităţile contractante au obligaţia de a plăti tariful de utilizare până la data de 20 septembrie a anului în curs, pentru tariful de utilizare aferent primului semestru, şi, respectiv, până la data de 20 martie a anului viitor, pentru tariful de utilizare aferent celui de-al doilea semestru.

Articolul 66
Operatorul SEAP are obligaţia de a pune la dispoziţie oricărei autorităţi contractante, la solicitarea acesteia, situaţia privind numărul şi tipul de proceduri de atribuire aplicate prin utilizarea mijloacelor electronice, care a stat la baza individualizării tarifului de utilizare.
Multumesc foarte mult!!!
Primiti,va rog,asigurarea deosebitei mele consideratiuni!!!

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Hg 1660/2006 Ionescu15 Ionescu15 Ma intereseaza enuntul initial al art. 64,65,66 al acestui HG ca ulterior au fost abrogate!!! Cu deosebita stima!!! (vezi toată discuția)
Atribuirea contractelor de achiziþie publicã prin mijloace electronice rebenciuc rebenciuc Daca am efectuat achizitii publice prin SEAP ( anunt de participare, anunt de atribuire ) atunci este considerat procent de indeplinire a cerintelor de ... (vezi toată discuția)
Achizitiile in seap Gabriel Amironesei Gabriel Amironesei Vineri, 3 aprilie a.c. a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 215, partea I, Hotarârea nr. 370 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a ... (vezi toată discuția)