avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 223 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Achiziţii publice Hg 1660/2006
Discuție deschisă în Achiziţii publice

Hg 1660/2006

Ma intereseaza enuntul initial al art. 64,65,66 al acestui HG ca ulterior au fost abrogate!!!
Cu deosebita stima!!!
Cel mai recent răspuns: raglub , utilizator 13:38, 20 Septembrie 2016
" SECŢIUNEA 2: Tariful de utilizare
lArt. 64
(1)Orice autoritate contractantă care a declanşat în SEAP o procedură de atribuire aplicată integral prin utilizarea mijloacelor electronice sau o licitaţie electronică are obligaţia să plătească operatorului SEAP un tarif de utilizare al cărui cuantum este stabilit în funcţie de numărul şi de tipul procedurii derulate prin mijloace electronice în SEAP. În cazul unei achiziţii pe loturi, tariful este perceput pentru o singură procedură de atribuire.
(2)În funcţie de tipul procedurii de atribuire aplicate prin utilizarea mijloacelor electronice, declanşată în SEAP, orice autoritate contractantă datorează:
a)80 lei în cazul unei proceduri de licitaţie deschisă sau de licitaţie restrânsă, aplicată integral prin utilizarea mijloacelor electronice, chiar dacă aceasta include sau nu include o fază finală de licitaţie electronică;
b)50 lei în cazul unei proceduri de cerere de ofertă, aplicată integral prin utilizarea mijloacelor electronice, chiar dacă aceasta include sau nu include o fază finală de licitaţie electronică.
(3)Pentru organizarea unei licitaţii electronice cu fază finală a unei proceduri de atribuire care nu s-a organizat integral prin mijloace electronice sau la reluarea competiţiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, orice autoritate contractantă datorează un tarif de utilizare de 50 lei, numărul de runde organizate neavând relevanţă la stabilirea tarifului respectiv.
(4)În cazul achiziţionării pe baza catalogului electronic prin utilizarea mijloacelor electronice, orice autoritate contractantă datorează un tarif de utilizare de 5 lei.
(5)La cuantumul tarifului de utilizare determinat potrivit alin. (2), (3) şi (4) se adaugă taxa pe valoarea adăugată, potrivit legii.
(6)La individualizarea tarifului de utilizare se au în vedere situaţiile prevăzute la alin. (2), (3) şi (4), chiar dacă acestea au fost finalizate sau nu au fost finalizate prin atribuirea de contracte de achiziţii publice.
(7)Tariful de utilizare se face venit la bugetul operatorului SEAP.
Art. 65
(1)Plata tarifului de utilizare a SEAP se efectuează semestrial în baza deciziei titlu de creanţă emise de operatorul SEAP şi a facturii anexate la aceasta.
(2)Operatorul SEAP are obligaţia de a emite decizia titlu de creanţă şi factura pentru tariful de utilizare datorat pentru achiziţiile prevăzute la art. 64 alin. (2), (3) şi (4), care au fost iniţiate în cadrul primului semestru al anului, până la data de 15 august a anului în curs, iar pentru cele iniţiate în cadrului celui de-al doilea semestru al anului, până la data de 15 februarie a anului următor.
(3)Deciziile şi facturile prevăzute la alin. (2) vor fi transmise autorităţilor contractante în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea acestora, fie prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fie prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia.
(4)Autorităţile contractante au obligaţia de a plăti tariful de utilizare până la data de 20 septembrie a anului în curs, pentru tariful de utilizare aferent primului semestru, şi, respectiv, până la data de 20 martie a anului viitor, pentru tariful de utilizare aferent celui de-al doilea semestru.
Art. 66
Operatorul SEAP are obligaţia de a pune la dispoziţie oricărei autorităţi contractante, la solicitarea acesteia, situaţia privind numărul şi tipul de proceduri de atribuire aplicate prin utilizarea mijloacelor electronice, care a stat la baza individualizării tarifului de utilizare."
ART. 64
(1) Orice autoritate contractantă care a declanşat în SEAP o procedură de atribuire
aplicată integral prin utilizarea mijloacelor electronice sau o licitaţie electronică are
obligaţia să plătească operatorului SEAP un tarif de utilizare al cărui cuantum este stabilit
în funcţie de numărul şi de tipul procedurii derulate prin mijloace electronice în SEAP. În
cazul unei achiziţii pe loturi, tariful este perceput pentru o singură procedură de atribuire.
(1) Orice autoritate contractantă înregistrată în SEAP are obligaţia să plătească anual
operatorului SEAP un tarif de acces în sistem în cuantum de 2.500 lei.
-----------
Alin. (1) al art. 64 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr.
370 din 25 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 3 aprilie 2009.

(2) În funcţie de tipul procedurii de atribuire aplicate prin utilizarea mijloacelor
electronice, declanşată în SEAP, orice autoritate contractantă datorează:
a) 80 lei în cazul unei proceduri de licitaţie deschisă sau de licitaţie restrânsă, aplicată
integral prin utilizarea mijloacelor electronice, chiar dacă aceasta include sau nu include
o fază finală de licitaţie electronică;
b) 50 lei în cazul unei proceduri de cerere de ofertă, aplicată integral prin utilizarea
mijloacelor electronice, chiar dacă aceasta include sau nu include o fază finală de licitaţie
electronică.
-----------
Alin. (2) al art. 64 a fost abrogat de pct. 8 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 370
din 25 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 3 aprilie 2009.

(3) Pentru organizarea unei licitaţii electronice cu fază finală a unei proceduri de
atribuire care nu s-a organizat întegral prin mijloace electronice sau la reluarea
competiţiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, orice autoritate
contractantă datorează un tarif de utilizare de 50 lei, numărul de runde organizate
neavând relevanţă la stabilirea tarifului respectiv.
-----------
Alin. (3) al art. 64 a fost abrogat de pct. 8 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 370
din 25 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 3 aprilie 2009.

(4) În cazul achiziţionării pe baza catalogului electronic prin utilizarea mijloacelor
electronice, orice autoritate contractantă datorează un tarif de utilizare de 5 lei.
-----------
Alin. (4) al art. 64 a fost abrogat de pct. 8 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 370
din 25 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 3 aprilie 2009.

(5) La cuantumul tarifului de utilizare determinat potrivit alin. (2), (3) şi (4) se adaugă
taxa pe valoarea adăugată, potrivit legii.
(5) La cuantumul tarifului de acces stabilit potrivit alin. (1) se adaugă taxa pe valoarea
adăugată, potrivit legii.
-----------
Alin. (5) al art. 64 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr.
370 din 25 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 3 aprilie 2009.

(6) La individualizarea tarifului de utilizare se au în vedere situaţiile prevăzute la alin.
(2), (3) şi (4), chiar dacă acestea au fost finalizate sau nu au fost finalizate prin atribuirea
de contracte de achiziţii publice.
-----------
Alin. (6) al art. 64 a fost abrogat de pct. 10 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr.
370 din 25 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 3 aprilie 2009.

(7) Tariful de utilizare se face venit la bugetul operatorului SEAP.

ART. 65
(1) Plata tarifului de utilizare a SEAP se efectuează semestrial în baza deciziei titlu de
creanţă emise de operatorul SEAP şi a facturii anexate la aceasta.
(1) Plata tarifului de acces în SEAP se efectuează în baza deciziei titlu de creanţă
emise de operatorul SEAP şi a facturii anexate la aceasta.
-----------
Alin. (1) al art. 65 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr.
370 din 25 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 3 aprilie 2009.

(2) Operatorul SEAP are obligaţia de a emite decizia titlu de creanţă şi factura pentru
tariful de utilizare datorat pentru achiziţiile prevăzute la art. 64 alin. (2), (3) şi (4), care au
fost iniţiate în cadrul primului semestru al anului, până la data de 15 august a anului în
curs, iar pentru cele iniţiate în cadrului celui de-al doilea semestru al anului, până la data
de 15 februarie a anului următor.
(2) Operatorul SEAP are obligaţia de a emite decizia titlu de creanţă şi factura pentru
tariful de acces până la data de 15 ianuarie a anului pentru care se datorează tariful de
acces.
-----------
Alin. (2) al art. 65 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr.
370 din 25 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 3 aprilie 2009.

(3) Deciziile şi facturile prevăzute la alin. (2) vor fi transmise autorităţilor contractante
în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea acestora, fie prin poştă cu scrisoare
recomandată cu confirmare de primire, fie prin alte mijloace ce asigură transmiterea
textului actului şi confirmarea primirii acestuia.
(4) Autorităţile contractante au obligaţia de a plăti tariful de utilizare până la data de 20
septembrie a anului în curs, pentru tariful de utilizare aferent primului semestru, şi,
respectiv, până la data de 20 martie a anului viitor, pentru tariful de utilizare aferent celui
de-al doilea semestru.
(4) Autorităţile contractante au obligaţia de a plăti tariful de acces în termen de 45 de
zile calendaristice de la data emiterii titlului de creanţă prevăzut la alin. (1).
-----------
Alin. (4) al art. 65 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr.
370 din 25 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 3 aprilie 2009.

ART. 66
Operatorul SEAP are obligaţia de a pune la dispoziţie oricărei autorităţi contractante, la
solicitarea acesteia, situaţia privind numărul şi tipul de proceduri de atribuire aplicate prin
utilizarea mijloacelor electronice, care a stat la baza individualizării tarifului de utilizare.

ART. 66
(1) Autorităţile contractante nu datorează tarif pentru accesul în SEAP şi utilizarea
sistemului în primul semestru al anului 2009.
(2) Pentru accesul în sistem în al doilea semestru al anului 2009, autorităţile
contractante înregistrate în SEAP vor achita operatorului SEAP un tarif de acces în
cuantum de 1.500 lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată, potrivit legii.
(3) Operatorul SEAP are obligaţia de a emite decizia titlu de creanţă şi factura pentru
tariful de acces prevăzut la alin. (2) până la data de 15 august 2009.
(4) Deciziile şi facturile prevăzute la alin. (3) vor fi transmise autorităţilor contractante
în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea acestora, fie prin poştă cu scrisoare
recomandată cu confirmare de primire, fie prin alte mijloace ce asigură transmiterea
textului actului şi confirmarea primirii acestuia.
(5) Autorităţile contractante au obligaţia de a plăti tariful de acces prevăzut la alin. (2)
în termen de 45 de zile calendaristice de la data emiterii titlului de creanţă prevăzut la
alin. (3).
(6) Autorităţile contractante care se înregistrează în SEAP în cursul unui an datorează
un tarif de acces în sistem aferent anului în care au efectuat înregistrarea în cuantum de
2.500 lei.
(7) Operatorul SEAP are obligaţia de a emite decizia titlu de creanţă şi factura pentru
tariful de acces prevăzut la alin. (6) în termen de 30 de zile de la data înregistrării
autorităţii contractante în sistem.
(8) Deciziile şi facturile prevăzute la alin. (7) vor fi transmise autorităţilor contractante
în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea acestora, fie prin poştă cu scrisoare
recomandată cu confirmare de primire, fie prin alte mijloace ce asigură transmiterea
textului actului şi confirmarea primirii acestuia.
(9) Autorităţile contractante au obligaţia de a plăti tariful de acces prevăzut la alin. (6)
în termen de 45 de zile calendaristice de la data emiterii titlului de creanţă prevăzut la
alin. (7).
-----------
Art. 66 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 370 din 25
martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 3 aprilie 2009.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Legislatie Ionescu15 Ionescu15 Solicit art 64,65,66 din HG 1660/2006 in forma initiala! Multumesc!!! (vezi toată discuția)
Atribuirea contractelor de achiziþie publicã prin mijloace electronice rebenciuc rebenciuc Daca am efectuat achizitii publice prin SEAP ( anunt de participare, anunt de atribuire ) atunci este considerat procent de indeplinire a cerintelor de ... (vezi toată discuția)
Achizitiile in seap Gabriel Amironesei Gabriel Amironesei Vineri, 3 aprilie a.c. a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 215, partea I, Hotarârea nr. 370 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a ... (vezi toată discuția)