avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 566 soluții astăzi

Curs practic: Cum aplicăm TVA la tranzacții cu servicii și bunuri în UE/non-UE? | Lector: Delia Cataramă - Tax Partner, Viboal FindEx. Vezi agenda și participă → 

Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general Bilant pentru societate de amanet
Discuție deschisă în Contabilitate în general

Bilant pentru societate de amanet

Ce fel de bilant anual trebuie intocmit la o societate de amanet : S1023 sau S1003 ?
Cel mai recent răspuns: Ioan Petru Butariu , Contabil 13:13, 30 Iulie 2015
Ordin 65/2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice:

Art. 11. - (1) Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie având în vedere pe lângă reglementările aplicabile acestora şi prevederile generale cuprinse la pct. I.1.5 şi la pct. I.1.6 din anexa nr. 1.
....

Anexa 1

1.5.
(1) Instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, precum şi entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară întocmesc situaţii financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile acestora, potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Situaţiile financiare anuale, cu excepţia situaţiilor financiare anuale individuale conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS) întocmite de instituţiile de credit, vor fi însoţite de formularul "Date informative" şi formularul "Situaţia activelor imobilizate", în formatul stabilit de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară.
1.6.
(1) La întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României sunt avute în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, şi prevederile cuprinse în Reglementările contabile aplicabile instituţiilor de credit, respectiv instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Pentru aceste entităţi, termenul de depunere la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare anuale, însoţite de documente prevăzute de lege, este de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.


Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare


Art. 14. - (1) Instituţiile financiare nebancare pot desfăşura următoarele activităţi de creditare:
.....
d) acordare de credite cu primire de bunuri în gaj, respectiv amanetare prin case de amanet;


Deci 1023.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Aplicare legea 70/2015 ADragos ADragos Buna ziua , as dori sa stiu daca legea 70/2015 se aplica la casele de amanet si schimb valutar, referitor la platile catre persoanele fizice pentru produsul ... (vezi toată discuția)
Ordin 2234/2011 pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici  Gabriela Monica Ionescu Gabriela Monica Ionescu [i][b]In Monitorul Oficial nr. 483 din 07/07/2011 a fost publicat OMFP 2234 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2011 a ... (vezi toată discuția)
Raportari contabile semestriale iunie 2015 brokeri de asigurare anca.stanciulescu anca.stanciulescu Buna ziua Stie cineva ce formular utilizeaza brokerii de asigurare la intocmnirea Raportarilor contabile semestriale la 30 iunie 2015 ? Pina anul trecut au ... (vezi toată discuția)