Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 679 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Opțiuni juridice și fiscale privind recuperarea creanțelor. Lectori: Schoenherr și Asociații. Joi, 28 Octombrie, ora 11:00. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Jurisprudenţă Discriminarea femeii in societatea romaneasca
Discuție deschisă în Jurisprudenţă

Discriminarea femeii in societatea romaneasca

buna seara,

care sunt conditiile in care o femeie se paote considera discriminata, hartuita de catre autoritati.

care sunt actele normative atat din legislatia romaneasca cat si cea europeana care reglementeaza discriminarea, hartuirea femeii de catre autoritati.

multumesc!
Cel mai recent răspuns: tiniza , utilizator 21:12, 13 Octombrie 2015
Pentru raspuns la obiect este necesar sa furnizati date relevante
Daca va referiti la subiectul dezbatut in cele 4 topicuri concomitent deschise in care precizati problemele cu care va confruntati cu locul de parcare langa gardul scolii,anunturile lasate pe parbrizul masinii,telefoanele primite pentru comunicarea documentelor de concesionare loc de parcare-nu este vorba despre discriminarea femei de catre autoritati
Legislația naționala care trateaza subiectul discriminare sunt
1.ORDONANTA GUVERNULUI nr. 137 din 31.08. 2000 (republicata) privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare)
O.G. nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, stabileste cadrul legal general referitor la discriminare in Romania, stabileste procedura in fata autoritatii competente- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii si sanctiunile faptelor de discriminare.
2. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1194 din 12.12. 2001 privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii,care stabileste atributiile, componenta si modul de organizare si functionare al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii
3.
CODUL CIVIL
ART. 253
(1) Persoana fizică ale cărei drepturi nepatrimoniale au fost încălcate ori ameninţate poate cere oricând instanţei:
a) interzicerea săvârşirii faptei ilicite, dacă aceasta este iminentă;
b) încetarea încălcării şi interzicerea pentru viitor, dacă aceasta durează încă;
c) constatarea caracterului ilicit al faptei săvârşite, dacă tulburarea pe care a produs-o subzistă.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul încălcării drepturilor nepatrimoniale prin exercitarea dreptului la libera exprimare, instanţa poate dispune numai măsurile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c).
(3) Totodată, cel care a suferit o încălcare a unor asemenea drepturi poate cere instanţei să îl oblige pe autorul faptei să îndeplinească orice măsuri socotite necesare de către instanţă spre a ajunge la restabilirea dreptului atins, cum sunt:
a) obligarea autorului, pe cheltuiala sa, la publicarea hotărârii de condamnare;
b) orice alte măsuri necesare pentru încetarea faptei ilicite sau pentru repararea prejudiciului cauzat.
(4) De asemenea, persoana prejudiciată poate cere despăgubiri sau, după caz, o reparaţie patrimonială pentru prejudiciul, chiar nepatrimonial, ce i-a fost cauzat, dacă vătămarea este imputabilă autorului faptei prejudiciabile. În aceste cazuri, dreptul la acţiune este supus prescripţiei extinctive.

Art. 1.349. RĂSPUNDEREA DELICTUALĂ
(1) Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.
(2) Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.
(3) În cazurile anume prevăzute de lege, o persoană este obligată să repare prejudiciul cauzat de fapta altuia, de lucrurile ori animalele aflate sub paza sa, precum şi de ruina edificiului.
(4) Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de produsele cu defecte se stabileşte prin lege specială.

4.
CODUL PENAL
Articole relevante:
Art. 282. TORTURA
(1) Fapta funcţionarului public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat sau a altei persoane care acţionează la instigarea sau cu consimţământul expres ori tacit al acestuia de a provoca unei persoane puternice suferinţe fizice ori psihice:
d) pe un motiv bazat pe orice formă de discriminare, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
ART. 369. INCITAREA LA URĂ SAU DISCRIMINARE
Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

5.
CODUL MUNCII DIN 2003 ( republicat)- forma actualizata
Art. 5.
(1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii.
(2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, este interzisă.
(3) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii.
(4) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe.
Art. 6.
(1) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nicio discriminare.
(3) Pentru munca egală sau de valoare egală este interzisă orice discriminare bazată pe criteriul de sex cu privire la toate elementele şi condiţiile de remunerare.
Art. 159
(3) La stabilirea şi la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală.


6. Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului,
reglementeaza atributiile si modul de functionare a institutiei Avocatul Poporului, autoritate care are drept scop apararea drepturilor si libertatilor persoanelor fizice in raporturile acestora cu autoritatile publice.

7. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati- in vigoare din 07.06.2002,reglementeaza masurile pentru promovarea egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati, in vederea eliminarii tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, in toate sferele vietii publice din Romania.

8. Legea audiovizualului nr. 504/2002 in vigoare din 22.07.2002,reglementeaza serviciile media audiovizuale

Art. 29.

(1) Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii:

d) să nu includă nicio formă de discriminare pe motiv de rasă, etnie, naţionalitate, religie, credinţă, handicap, vârstă, sex sau orientare sexuală
;9. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public in vigoare din 22.12.2001,reglementeaza accesul liber si neingradit al persoanei la informatii de interes public

Art. 18.

(1) Autorităţile publice au obligaţia să acorde fără discriminare acreditare ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă.

10. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date - in vigoare din 12.12.2001

Legea nr 677/2001 garanteaza şi protejeaza drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
.


Ultima modificare: Marți, 13 Octombrie 2015
ynocentta, utilizator
multumesc!

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Legislatie ???? corinuta corinuta Buna, m-ar interesa legislatie in domeniul egalitatii de sanse, intre barbati si femei, drepturile salariale..., drepturile de a se reincadrain munca, pe ... (vezi toată discuția)
Relatii de serviciu intre angajatori si angajati cezar_70 cezar_70 buna seara...am o intrebare va rog frumos....in legislatia romaneasca este sanctionat mobbing-ul?...multumesc (vezi toată discuția)
Exista o lege impotriva hartuirii la locul de munca? Constantin 1958 Constantin 1958 Cum poate fi sanctionata juridic hartuirea la locul de munca?Multumesc! (vezi toată discuția)