avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 1017 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Asociaţii şi fundaţii, într-un ... Acreditare asociatie
Discuție deschisă în Asociaţii şi fundaţii, într-un cuvânt: ONG-uri

Acreditare asociatie

Doresc sa acreditez o asociatie de parinti cu copii cu dizabilitati.In cadrul asociatiei dorim sa derulam terapii pt acesti copii.Care sunt pasii care trebuie urmati?Cum este mai bine sa fie asociatia de interes local,zonal?
Acreditare in ce sens doriti ?

OG 26/200
art. 38
(1) O asociaţie, fundaţie sau federaţie poate fi recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publică dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
a) activitatea acesteia se desfăşoară în interes general sau al unor colectivităţi, după caz;
b) funcţionează de cel puţin 3 ani şi a realizat o parte din obiectivele stabilite, făcând dovada unei activităţi neîntrerupte prin acţiuni semnificative;
c) prezintă un raport de activitate din care să rezulte desfăşurarea unei activităţi anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului său, însoţit de situaţiile financiare anuale şi de bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoaşterea statutului de utilitate publică;
d) deţine un patrimoniu, logistică, membri şi personal angajat, corespunzător îndeplinirii scopului propus;
e) face dovada existenţei unor contracte de colaborare şi parteneriate cu instituţii publice sau asociaţii ori fundaţii din ţară şi din străinătate;
f) face dovada obţinerii unor rezultate semnificative în ceea ce priveşte scopul propus sau prezintă scrisori de recomandare din partea unor autorităţi competente din ţară sau din străinătate, care recomandă continuarea activităţii.
...

art. 39
(1) Recunoaşterea unei asociaţii sau fundaţii ca fiind de utilitate publică se face prin hotărâre a Guvernului. În acest scop, asociaţia sau fundaţia interesată adresează o cerere Secretariatului General al Guvernului, care o înaintează, în termen de 15 zile, organului de specialitate al administraţiei publice centrale în a cărui sferă de competenţă îşi desfăşoară activitatea.
1^1) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită, pe lângă dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 38 alin. (1), de următoarele documente:
a) copii de pe actul constitutiv şi de pe statutul asociaţiei sau fundaţiei;
b) copie de pe dovada dobândirii personalităţii juridice;
c) dovada privind bonitatea asociaţiei sau fundaţiei, emisă de banca la care are deschis contul;
d) copie de pe dovada privind situaţia juridică a sediului asociaţiei sau fundaţiei;
e) numele şi adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea şi sediul persoanelor juridice, cu care asociaţia sau fundaţia colaborează în mod frecvent în vederea realizării obiectului său de activitate pentru care aceasta solicită recunoaşterea statutului de utilitate publică.
f) situaţiile financiare anuale şi bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani de activitate;
g) lista persoanelor angajate şi copii de pe contractele de muncă ale angajaţilor;
h) copii de pe convenţiile de colaborare, calificări, scrisori de recomandare şi altele asemenea.
Acreditarea dorim sa o facem pentru a putea accesa un proiect din Programul operational capital uman "Reducerea nr de persoane vulnerabile prin furnizarea de servicii sociale,medicale"
Potrivit prevederilor art. 38 din Legea asistenţei sociale nr.292/2011 pentru a acorda servicii sociale pe teritoriul României, furnizorii de servicii sociale, indiferent de forma lor juridică, trebuie acreditați în condiţiile legii, iar serviciile sociale pot funcționa pe teritoriul României numai dacă sunt acreditate în condiţiile legii.

Va rog sa cititi informatiile de la intrebarea nr. 7 si celelalte de la adresa [ link extern ]
Daca dorim sa rămânem o,Asociație simpla a parintilor pentru a desfășura activitati de socializare si susținere este necesara acreditarea ? Avem acreditare pe un sediu in care nu ne mai putem desfășura activitatea.
Ultima modificare: Joi, 23 Februarie 2017
george-neagu, moderator
Puteti sa ramaneti si asa, dar ati vazut ca se mai ivesc si alte oportunitati si nu se stie atunci, nu le veti putea accesa.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Asociatie non-profit - statut utilitate publica maria_e maria_e Buna ziua, Sunt membru fondator al unei asociatii care are ca scop dezvoltarea sectorului socio-psiho-cultural si educational in randul copiilor si ... (vezi toată discuția)
Fundatie toto1990 toto1990 Buna ziua, Recent am infiintat o fundatie si am probleme in ceea ce priveste recunoasterea ei. Din cate am sesizat nu se poate face recunoasterea de catre ... (vezi toată discuția)
Recunoastere statut de utilitate publica pentru ong FCA FCA Buna ziua, Snt secretarul administrativ al unei fundatiial al carei scop principal este oferirea de consultatii psihologice copiilor mici si ... (vezi toată discuția)