avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 855 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Asociaţii şi fundaţii, într-un ... Asociatie non-profit - statut utilitate publica
Discuție deschisă în Asociaţii şi fundaţii, într-un cuvânt: ONG-uri

Asociatie non-profit - statut utilitate publica

Buna ziua,

Sunt membru fondator al unei asociatii care are ca scop dezvoltarea sectorului socio-psiho-cultural si educational in randul copiilor si tinerilor, cu mai mult de 3 ani de la infiintare. In mare parte, am derulat programe de constientizare si preventie a consumului de substante in scoli si licee. De asemenea, presedintele asociatiei a participat la multiple emisiuni tv, radio si a avut colaborari cu ziare locale pe aceasta tema. Am dori sa obtinem statut de utilitate publica. Ne puteti ajuta cu legislatia in vigoare? Din ce am citit pana acum, este necesara prezentarea bilantului si a unui raport cu privire la angajati. Noi nu am avut angajati, ci doar voluntari. Ar putea fi acest aspect un criteriu care sa nu ne permita obtinerea acestui statut? Din experienta dumneavoastra, care sunt posibilele aspecte prin care o asociatie sa nu primeasca acest statut? Multumesc anticipat.
Ultima modificare: Joi, 11 Octombrie 2018
maria_e, utilizator
Cel mai recent răspuns: radumititean , utilizator 19:48, 17 Octombrie 2018
2 din 2 utilizatori consideră
acest răspuns util
Procedura de obtinere a statutului de utilitate publica este destul de greoaie si cerintele destul de ridicate, motiv pentru care un numar foarte mic de organizatii au obtinut in ultimii 15 ani acest statut..... si e vorba in general de organizatii mari, cu resurse semnificative... Legislatia specifica este cap. VI din OG 26 / 2000. Il redau aici:

OG 26 / 2000

CAPITOLUL VI: Obţinerea statutului de utilitate publică a asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor

Art. 38
(1)O asociaţie, fundaţie sau federaţie poate fi recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publică dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
a)activitatea acesteia se desfăşoară în interes general sau al unor colectivităţi, după caz;
b)funcţionează de cel puţin 3 ani şi a realizat o parte din obiectivele stabilite, făcând dovada unei activităţi neîntrerupte prin acţiuni semnificative;
c)prezintă un raport de activitate din care să rezulte desfăşurarea unei activităţi anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului său, însoţit de situaţiile financiare anuale şi de bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoaşterea statutului de utilitate publică;
d)deţine un patrimoniu, logistică, membri şi personal angajat, corespunzător îndeplinirii scopului propus;
e)face dovada existenţei unor contracte de colaborare şi parteneriate cu instituţii publice sau asociaţii ori fundaţii din ţară şi din străinătate;
f)face dovada obţinerii unor rezultate semnificative în ceea ce priveşte scopul propus sau prezintă scrisori de recomandare din partea unor autorităţi competente din ţară sau din străinătate, care recomandă continuarea activităţii.

Art. 38^1
În sensul prezentei ordonanţe, prin utilitate publică se înţelege orice activitate care se desfăşoară în domenii de interes public general sau al unor colectivităţi.

Art. 39
(1)Recunoaşterea unei asociaţii sau fundaţii ca fiind de utilitate publică se face prin hotărâre a Guvernului. În acest scop, asociaţia sau fundaţia interesată adresează o cerere Secretariatului General al Guvernului, care o înaintează, în termen de 15 zile, organului de specialitate al administraţiei publice centrale în a cărui sferă de competenţă îşi desfăşoară activitatea.
(1^1)Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită, pe lângă dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 38 alin. (1), de următoarele documente:
a)copii de pe actul constitutiv şi de pe statutul asociaţiei sau fundaţiei;
b)copie de pe dovada dobândirii personalităţii juridice;
c)dovada privind bonitatea asociaţiei sau fundaţiei, emisă de banca la care are deschis contul;
d)copie de pe dovada privind situaţia juridică a sediului asociaţiei sau fundaţiei;
e)numele şi adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea şi sediul persoanelor juridice, cu care asociaţia sau fundaţia colaborează în mod frecvent în vederea realizării obiectului său de activitate pentru care aceasta solicită recunoaşterea statutului de utilitate publică.
f)situaţiile financiare anuale şi bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani de activitate;
g)lista persoanelor angajate şi copii de pe contractele de muncă ale angajaţilor;
h)copii de pe convenţiile de colaborare, calificări, scrisori de recomandare şi altele asemenea.
(2)Conflictele de competenţă apărute între autorităţile publice prevăzute la alin. (1) privind înregistrarea cererii se soluţionează, la sesizarea oricăreia dintre părţi, de către Secretariatul General al Guvernului, în termen de 5 zile de la data înregistrării sesizării.
(3)În vederea stabilirii autorităţii prevăzute la alin. (1), persoanele interesate sunt obligate să pună la dispoziţie Secretariatului General al Guvernului toate informaţiile necesare rezolvării cererii.

Art. 40
(1)Autoritatea administrativă competentă este obligată ca, în termen de 60 de zile, să examineze cererea şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege. în cazul în care constată îndeplinirea acestor condiţii, autoritatea administrativă competentă va propune Guvernului României recunoaşterea. în caz contrar aceasta va transmite persoanelor juridice solicitante un răspuns motivat, în termen de 30 de zile de la data luării deciziei.
(2)În cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (1), precum şi a tuturor documentelor necesare luării deciziei, Guvernul României decide asupra propunerii de recunoaştere. Dacă propunerea se respinge, soluţia va fi comunicată asociaţiei sau fundaţiei de către autoritatea administrativă la care s-a înregistrat cererea de recunoaştere, în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii şi a documentelor necesare luării deciziei.

Art. 41
(1)Recunoaşterea utilităţii publice conferă asociaţiei sau fundaţiei următoarele drepturi şi obligaţii:
a)dreptul de a i se atribui în folosinţă gratuită bunurile proprietate publică;
c)dreptul de a menţiona în toate documentele pe care le întocmeşte că asociaţia sau fundaţia este recunoscută ca fiind de utilitate publică;
d)obligaţia de a menţine cel puţin nivelul activităţii şi performanţele care au determinat recunoaşterea;
e)obligaţia de a comunica autorităţii administrative competente orice modificări ale actului constitutiv şi ale statutului, precum şi rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale; autoritatea administrativă are obligaţia să asigure consultarea acestor documente de către orice persoană interesată;
f)obligaţia de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial. Modelul extrasului situaţiilor financiare se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.
(2)Recunoaşterea utilităţii publice incumbă asociaţiei sau fundaţiei următoarele obligaţii:
a)obligaţia de a menţine cel puţin nivelul activităţii şi performanţele care au determinat recunoaşterea;
b)obligaţia de a comunica autorităţii administrative competente orice modificări ale actului constitutiv şi ale statutului, precum şi rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale; autoritatea administrativă are obligaţia să asigure consultarea acestor documente de către orice persoană interesată;
c)obligaţia de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial. Modelul extrasului situaţiilor financiare se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Art. 42
(1)Recunoaşterea utilităţii publice se face pe durată nedeterminată.
(2)În cazul în care asociaţia sau fundaţia nu mai îndeplineşte una ori mai multe dintre condiţiile prevăzute la art. 38 care au stat la baza recunoaşterii utilităţii publice, Guvernul va retrage, prin hotărâre, statutul de recunoaştere a utilităţii publice, la propunerea autorităţii administrative competente sau a Ministerului Justiţiei.
(3)Retragerea va interveni şi în situaţia neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 41 alin. (2).
(4)Împrejurările prevăzute la alin. (2) şi (3) pot fi sesizate autorităţii administrative competente, Ministerului Justiţiei sau Guvernului de către orice persoană fizică sau persoană juridică interesată.

Art. 43
(1)În evidenţele contabile ale asociaţiei sau fundaţiei se vor înregistra separat bunurile achiziţionate sau edificate din bani publici. în cazul dizolvării asociaţiei sau fundaţiei recunoscute ca fiind de utilitate publică, bunurile provenite din resurse bugetare şi rămase în urma lichidării se vor repartiza, prin hotărâre a Guvernului, către alte asociaţii ori fundaţii cu scop similar sau către instituţii publice cu acelaşi obiect de activitate.
(2)În cazul dizolvării, celelalte bunuri rămase în patrimoniul asociaţiei sau fundaţiei vor fi repartizate conform dispoziţiilor art. 60.

Art. 44
Litigiile referitoare la recunoaşterea utilităţii publice a asociaţiilor şi fundaţiilor se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Art. 45
(1)Dispoziţiile prezentului capitol referitoare la condiţiile recunoaşterii statutului de utilitate publică, precum şi la drepturile şi obligaţiile asociaţiilor sau fundaţiilor recunoscute ca fiind de utilitate publică se aplică în mod corespunzător şi federaţiilor.
(2)O federaţie poate fi recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publică dacă cel puţin două treimi din numărul asociaţiilor şi fundaţiilor care o alcătuiesc sunt recunoscute ca fiind de utilitate publică.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Statut de utilitate publica pentru un ong Alin Popescu Alin Popescu Salut, Am o intrebare legata de obtinerea statutului de utilitate publica pentru un ONG. Are cineva idee ce implica o astfel de procedura? Multumesc. (vezi toată discuția)
Buget ong-uri si fundatii Talida Covaci Talida Covaci Poate cineva sa-mi spuna daca o ONG sau fundatie are obligatia de a afisa public bugetul si modul in care cheltuie banii? Care sunt reglementarile legale pe ... (vezi toată discuția)
Recunoastere statut de utilitate publica pentru ong FCA FCA Buna ziua, Snt secretarul administrativ al unei fundatiial al carei scop principal este oferirea de consultatii psihologice copiilor mici si ... (vezi toată discuția)