avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 348 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Legea cadru 153/2017
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Legea cadru 153/2017

Potrivit prevederilor Cap.I art.21 alin.1-4 prevede urmatoarele:(1) Munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru, precum şi munca prestată în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal şi în alte zile în care, în conformitate cu legea, nu se lucrează, se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.
  (2) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (1), munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru va fi plătită în luna următoare cu un spor de 75% din salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare, corespunzător orelor suplimentare efectuate.
  (3) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (1), munca suplimentară prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, va fi plătită în luna următoare cu un spor de 100% din salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare, corespunzător orelor suplimentare efectuate.
  (4) Plata muncii în condiţiile alin. (2) şi (3) se poate face numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic în scris, fără a se depăşi 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual, este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, potrivit legii
Cap.I, Art.23 prevede urmatoarele:Sporul pentru condiţii de muncă ,,locurile de muncă şi categoriile de personal, precum şi mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexele nr. I-VIII şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc, în cel mult 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin regulament-cadru elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară, respectiv învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, cultură, diplomaţie, justiţie, administraţie, de către instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi de către autorităţile publice centrale autonome, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, a fiecăreia dintre instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională sau a fiecăreia dintre autorităţile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice şi cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate’’
Văzând prevederile Anexei II, Cap.II, art.14 alin.1 lit.d ,,in unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără cazare, în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri: pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective’’
Luând în considerare Anexa nr.II, Cap.II, art.14 alin.2 care stipuleaza urmatoarele: ,, locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens’’.
Având in vedere prevederile Anexei II, Cap.II alin art.1 alin.1 si 2 si art.2 alin.1 si 2 ne precizeaza urmatoarele: ,,in unităţile sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere, în trei ture, personalul care lucrează lunar în toate cele trei ture, precum şi personalul care lucrează în două ture în sistem de 12 cu 24 pot primi, în locul sporului pentru munca prestată în timpul nopţii, prevăzut la art. 20 din prezenta lege, un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele trei, respectiv două ture,sporul prevăzut la alin. (1) nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor prevăzută la art. 25 din prezenta lege.
  ART. 2,, munca prestată de personalul din unităţile sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, în vederea asigurării continuităţii activităţii, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul programului normal de lucru, se plăteşte cu un spor de până la 100% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite, munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu timp liber corespunzător.. Referitor la H.G 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind locurile de muncă, precum şi condiţiile de de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare ‘’ Administraţie’’ din administraţia publică locală vă precizez următoarele:
Art. 2 alin.1 din prezentul Regulament prevede următoarele: ,, locurile de muncă pentru care se acordă sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă sunt acelea care presupun condiţii de muncă periculoase sau vătămătoare constatate ca urmare a determinărilor sau, după caz, expertizărilor de specialitate de către organele abilitate în acest sens’’.
Art.3 alin.1 si alin.2 stipulează,, se acordă în condiţiile în care, la eliberarea buletinelor de determinare sau, după caz, de expertizare a locurilor de muncă, s-au avut în vedere următoarele criterii:
  a) înregistrarea de îmbolnăviri profesionale ca urmare a activităţii desfăşurate la locul de muncă;
  b) existenţa unor indici de morbiditate la locurile de muncă respective;
În vederea acordării sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă prevăzut la alin. (1), buletinele de determinare sau, după caz, de expertizare a locurilor de muncă, eliberate de compartimentele de specialitate din cadrul direcţiilor de sănătate publică, care constată că s-au aplicat toate măsurile posibile de normalizare a condiţiilor de muncă şi că toate instalaţiile de protecţie a muncii funcţionează normal, se refac ori de câte ori intervin modificări semnificative în ceea ce priveşte tehnologia, echipamentele de muncă şi amenajarea locurilor de muncă, dar nu mai târziu de 36 de luni de la data emiterii.
 c) înregistrarea unor cazuri de accidente de muncă produse la locul de muncă’’.
Art.4 prevede: ,,la stabilirea, de la caz la caz, a cuantumului sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă se au în vedere următorii factori de risc:
  a) existenţa factorilor nocivi şi mecanismul de acţiune a acestora asupra organismului;
  b) intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;
  c) durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi;
  d) existenţa unor condiţii de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, care determină un risc de îmbolnăvire sau de accidentare;
  e) structura şi nivelul morbidităţii în raport cu specificul locului de muncă’’.
Art.8 stipulează: ,,locurile de muncă, categoriile de personal şi stabilirea concretă, de la caz la caz, a sporurilor pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în condiţii periculoase sau vătămătoare se aprobă de ordonatorul principal de credite, la propunerea structurii cu atribuţii în domeniul resurselor umane, cu consultarea sindicatelor sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz’’.
Art.9 precizează:,, Sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă, în limitele prevăzute în anexa la prezentul regulament, se acordă cu respectarea prevederilor art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017’’.
Având în vedere Anexa la Regulament care stipulează următoarele:
la regulament
  Mărimea sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă
  a) Spor de până la 15% din salariul de bază pentru personalul din cadrul administraţiei publice locale care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 4 factori de risc din cei prevăzuţi la art. 4 din regulament
  b) Spor de până la 10% din salariul de bază pentru personalul din cadrul administraţiei publice locale care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 3 factori de risc din cei prevăzuţi la art. 4 din regulament
  c) Spor de până la 5% din salariul de bază pentru personalul din cadrul administraţiei publice locale care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 2 factori de risc din cei prevăzuţi la art. 4 din regulament.
Va rog sa imi precizati daca in institutile publice se pot acorda aceste sporuri si in ce conditii, respectiv daca personalul din Administratie, personalul TESA poate beneficia de sporul de 15%.
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 13:16, 7 Septembrie 2017
Se pot acorda acele sporuri numai daca îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 2/3/4 factori de risc din cei prevăzuţi la art. 4 din regulament, dupa caz.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Buletinele de determinare prin expertizare a locurilor de muncã mi_ella mi_ella Buna ziua Lucrez in domeniul sanitar si am o controversa in ceea ce priveste buletinele de determinare prin expertizare a locurilor de muncă. Conform ... (vezi toată discuția)
Sporuri pentru telemunca eduardvl eduardvl Bună ziua, Se dă următoarea speţă: Un salariat, angajat cu CIM la un angajator al administraţiei publice centrale, a solicitat, având în vedere ... (vezi toată discuția)
Spor sanatate risc sau stres NicolBaicu NicolBaicu Buna ziua. Lucrez in domeniul sanitar si incepand cu 1 martie avem 0% spor de stres sau risc, deoarece , spune angajatorul, nu are buletin de determinare prin ... (vezi toată discuția)