avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 243 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA tva la marfa second-hand
Discuție deschisă în Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA

tva la marfa second-hand

Buna ziua !

art.1522 din codul fiscal - regimul special pentru bunurile second-hand- se refera si la haine.
,exista ceva reglementari speciale in privinta tva-ului in cazul vanzarii haine de second-hand-
daca cineva poate sa scrie si o monografie contabila -inregistrarea achizitiei din UE- receptia ,vanzarea , ma intereseaza orice in legatura cu
Cel mai recent răspuns: danike , utilizator 18:02, 19 Noiembrie 2009
MONOGRAFIE CONTABILA


1. depozit: Marfa se receptioneaza pe baza NIR.

Se vinde pe baza facturii

4111 = %
707
4427

2. magazin: se vinde pe baza bonului fiscal

a. transfer din depozit in magazin. Se intocmeste NIR pt receptie cu amanuntul.

3712 = %

3711
378
4428

b. vanzare
5311 /5121= %
707
4427

c. descarcare gestiune marfuri

607 = 3712
378 = 3712
4428 = 3712

INREGISTRARE ACHIZITII BUNURI UE


Achizitii intracomunitare de bunuri în România: - art. 130^1
1. Ce este o achizitie intracomunitara de bunuri?
2. Unde se considera ca are loc o achizitie intracomunitara?
3. În ce conditii este o achizitie intracomunitara impozabila în Romania?
4. În ce conditii o achizitie intracomunitara este neimpozabila în Romania?
5. Se aplica vreo scutire pentru achizitiile intracomunitare de bunuri efectuate în Romania?
6. Care sunt obligatiile de raportare ale cumparatorului din Romania pentru achizitiile intracomunitare taxabile?

1. Ce este o achizitie intracomunitara de bunuri?
O achizitie intracomunitara de bunuri reprezinta obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri transportate de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana în numele unuia dintre acestia, catre un stat membru UE, altul decat cel de plecare a transportului bunurilor. În principiu, achizitia intracomunitara taxabila este operatiunea în oglinda a livrarii intracomunitare scutite efectuate de furnizorul din alt Stat Membru.
Este asimilata achizitiei intracomunitare orice operatiune care, în celalalt Stat Membru, ar fi tratata drept transfer, conform legislatiei Romaniei. Persoana impozabila nestabilita care realizeaza o achizitie intracomunitara asimilata în Romania trebuie sa se înregistreze în scopuri de TVA în Romania si sa declare achizitia intracomunitara în Romania, conform regulilor expuse mai jos.
Exemple de achizitii intracomunitare asimilate:
- o companie din Ungaria transporta bunuri în Romania pentru a constitui un stoc pe care urmeaza sa-l vanda în Romania, catre diversi cumparatori;
- o companie din Austria transporta materie prima în Romania pentru prelucrare, dar, ulterior, bunurile prelucrate nu sunt transportate în Austria, ci raman în Romania sau sunt transportate în alt Stat Membru.

2. Unde se considera ca are loc o achizitie intracomunitara?
Locul unei achizitii intracomunitare de bunuri se considera a fi în statul membru UE unde se gasesc bunurile în momentul în care se încheie transportul.
Se aplica si reteaua de siguranta, în cazul în care clientul comunica un cod valabil de TVA din alt Stat Membru decat cel în care se termina transportul, locul achizitiei intracomunitare fiind în statul membru UE care a emis codul de înregistrare în scopuri de TVA pe care beneficiarul îl comunica furnizorului pentru a-l înscrie pe factura.
Achizitia intracomunitara trebuie declarata în Statul Membru unde se încheie transportul, chiar daca se aplica reteaua de siguranta, urmand ca în Statul Membru din care s-a transmis codul de TVA baza impozabila sa fie redusa corespunzator.
Astfel, locul impozitarii este în Romania, atat pentru achizitiile intracomunitare pentru care transportul se încheie în Romania, cat si pentru achizitiile intracomunitare pentru care beneficiarul comunica un cod de înregistrare în scopuri de TVA din Romania (chiar daca transportul se încheie în alt Stat Membru).

Exemple:
1) Date initiale: B, persoana impozabila din Romania, înregistrata normal în scopuri de TVA, cumpara bunuri din Germania în conditia de livrare CIP. Aceste bunuri sunt transportate din Germania în Romania de furnizor. B îi transmite codul sau de înregistrare în scopuri de TVA din Romania lui A, care îl înscrie în factura emisa.
Rezolvare: Locul livrarii intracomunitare: Germania (statul membru UE unde începe transportul).
În principiu, livrarea intracomunitara este scutita de TVA.
Locul achizitiei intracomunitare: Romania (statul membru UE unde se încheie transportul bunurilor).
2) Date initiale: B, persoana impozabila din Romania, înregistrata normal în scopuri de TVA, cumpara bunuri din Germania în conditia de livrare CIP. Aceste bunuri sunt transportate de furnizor din Germania în Italia, unde B constituie un stoc de bunuri. B îi transmite codul sau de înregistrare în scopuri de TVA din Romania lui A, care îl înscrie în factura emisa.
Rezolvare: Locul livrarii intracomunitare: Germania (statul membru UE unde începe transportul).
În principiu, livrarea intracomunitara este scutita de TVA.
Locul achizitiei intracomunitare: Italia (statul membru UE unde se încheie transportul bunurilor) si Romania (statul membru UE care a emis codul de înregistare în scopuri de TVA în baza caruia cumparatorul a efectuat achizitia).
Persoana obligata la plata TVA este, în acest caz, B, în Italia si în Romania. Daca face dovada ca achizitia intracomunitara a fost supusa la plata TVA în Italia, atunci baza impozabila a achizitiei intracomunitare se reduce corespunzator în Romania.

3. În ce conditii este o achizitie intracomunitara impozabila în Romania?
O achizitie intracomunitara este impozabila în Romania daca:
- este o operatiune efectuata cu plata de catre o persoana impozabila actionand ca atare sau o persoana juridica neimpozabila, înregistrate în scopuri de TVA în Romania (înregistrat normal sau numai pentru achizitii intracomunitare – vezi pct. IV mai jos, referitor la achizitiile efectuate de Grupul celor 3);
- corespunde unei livrari intracomunitare realizate de un vanzator, persoana impozabila, care actioneaza ca atare si care nu efectueaza o livrare cu instalare, o vanzare la distanta si nu este considerata mica întreprindere în Statul sau Membru;
- este o achizitie de mijloace de transport noi efectuata de orice persoana, indiferent daca este sau nu înregistrata în scopuri de TVA în Romania;
- este o achizitie intracomunitara de produse accizabile, realizata de o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila, indiferent daca este sau nu înregistrata în scopuri de TVA în Romania.

4. În ce conditii o achizitie intracomunitara este neimpozabila în Romania?
- achizitiile intracomunitare, altele decat mijloace de transport noi sau produse accizabile,
efectuate de persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA (vezi achizitiile intracomunitare efectuate de Grupul celor 3); bunurile care fac obiectul achizitiei au fost taxate în Statul Membru de origine conform unui regim special al marjei profitului pentru opere de arta, antichitati, obiecte de colectie si bunuri second-hand si acest regim este mentionat ca atare pe factura;
- achizitiile de bunuri din alt Stat Membru, dar care sunt livrate aflandu-se plasate intr-un regim vamal suspensiv, nefiind puse în libera circulatie în Comunitate;
- etc.

5. Se aplica vreo scutire pentru achizitiile intracomunitare de bunuri efectuate în Romania?
Unele achizitii intracomunitare de bunuri sunt scutite de TVA, cum ar fi:
- achizitia intracomunitara de bunuri a caror livrare sau al caror import în Romania ar fi, în orice situatie, scutite de taxa:
De exemplu, achizitia intracomunitara a unei nave maritime, destinata sa fie utilizata de o companie, este scutita de TVA, atata timp cat livrarea sau importul unei asemenea nave în Romania sunt scutite de TVA.
- achizitia intracomunitara de bunuri pentru care taxa ar fi în orice situatie rambursabila integral.
De exemplu, o persoana impozabila din Italia înfiinteaza o reprezentanta în Romania care nu realizeaza operatiuni impozabile si care, în Italia, dreptul la deducerea integrala a TVA.
Aceasta persoana impozabila cumpara mobilier în Italia, care este transportat în Romania.
Achizitia intracomunitara efectuata în Romania este scutita de TVA, deoarece persoana impozabila din Italia ar fi avut dreptul la rambursarea integrala a TVA-ului achitat în Romania pentru achizitia intracomunitara.

6. Care sunt obligatiile de raportare ale cumparatorului din Romania pentru achizitiile intracomunitare taxabile?
Orice persoana înregistrata normal în scopuri de TVA trebuie:
- sa determine valoarea taxei datorate în Romania si sa o înscrie în jurnalul pentru cumparari si în conturile de TVA colectat si deductibil;
- sa înscrie valoarea achizitiei intracomunitare de bunuri si a TVA-ului aferent în randurile aferente din decontul de TVA corespunzator perioadei fiscale de raportare;
- sa declare achizitiile intracomunitare în Declaratia recapitulativa pentru livrari si achizitii intracomunitare, care trebuie depusa pentru fiecare trimestru calendaristic în care s-au efectuat
Ultima modificare: Joi, 29 Octombrie 2009
ContSters87904, utilizator
Multumesc de raspuns detaliat.Deci nu exista nimic special legat de tva in cazul mf.second-hand ,se asimileaza cu comert cu amanunt.
Multumesc
da;)
Norme metodologice:
64. (1) În sensul art. 1522 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, bunurile second-hand includ orice obiecte vechi care mai pot fi utilizate "ca atare" sau în urma unor reparaţii. Bunurile second-hand includ de asemenea şi obiectele vechi care sunt executate din metale preţioase şi pietre preţioase sau semi-preţioase, cum ar fi bijuteriile (clasice şi fantezie, obiectele de aurărie şi argintărie şi toate celelalte obiecte vechi, inclusiv uneltele, integral sau parţial formate din aur, argint, platină, pietre preţioase şi/sau perle, indiferent de gradul de puritate a metalelor şi pietrelor preţioase).
În scopul aplicării art. 1522 alin. (13) şi (14) din Codul fiscal, persoana impozabilă revânzătoare va îndeplini următoarele obligaţii:
a) va ţine un jurnal special de cumpărări în care se înscriu toate bunurile supuse regimului special;
b) va ţine un jurnal special de vânzări în care se înscriu toate bunurile livrate în regim special;
c) va ţine un registru comparativ care permite să se stabilească, la finele fiecărei perioade fiscale, alta decât ultima perioadă fiscală a anului calendaristic, totalul bazei de impozitare pentru livrările efectuate în respectiva perioadă fiscală şi, după caz, taxa colectată;
d) va ţine evidenţa separată pentru stocurile de bunuri supuse regimului special;
e) va emite o factură prin autofacturare către fiecare furnizor de la care achiziţionează bunuri supuse regimului special şi care nu este obligat să emită o factură sau orice alt document ce serveşte drept factură. La factură se anexează declaraţia furnizorului care confirmă că acesta nu a beneficiat de nicio scutire sau rambursare a taxei pentru cumpărarea, importul sau achiziţia intracomunitară de bunuri livrate de persoana impozabilă revânzătoare. Factura emisă prin autofacturare trebuie să cuprindă următoarele informaţii:
1. numărul de ordine şi data emiterii facturii;
2. data achiziţiei şi numărul cu care a fost înregistrată în jurnalul special de cumpărări prevăzut la lit. a) sau data primirii bunurilor;
3. numele şi adresa părţilor;
4. codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile revânzătoare;
5. descrierea şi cantitatea de bunuri cumpărate sau primite;
6. preţul de cumpărare, care se înscrie în factură la momentul cumpărării pentru bunurile în regim de consignaţie.

Pe scurt, poti aplica regim simplificat de tva, pentru activitatea de vanzare marfuri sh. Se recunoaste ca venit doar adaosul si implicit vei colecta tva doar pentru acest venit. Dar...nu vei mai beneficia de deducerea tva (la achizitie din tara sau intracomunitar). Trebuie sa vezi cum iti convine.
raspunsul era complet daca nu l-ati fi completat cu parerea personala...la bunurile second se poate opta pentru aplicarea TVA doar la marja de profit, optiune pe care trebuie sa o comunicati fiscului si aferent careia veti proceda conform detaliate in norme (vezi raspunsul de mai sus)...este eronata afirmatia :" Dar...nu vei mai beneficia de deducerea tva (la achizitie din tara sau intracomunitar)"

Alte discuții în legătură

Firma neplatitoare de tva in ro - achizitie de la firma din ue fara vat marius.m marius.m Exista sanctiune daca o firma neplatitoare de TVA in RO face achizitii de la o firma din Italia care emite facturile fara TVA ? Firma din RO nu a ajuns la ... (vezi toată discuția)
Livrare in romania auto second hand achizitionat din ue eleonorac eleonorac Buna ziua, am o nelamurire:o persoana juridica inregistrata in scopuri de tva si inscrisa in ROI, achizitioneaza auto second hand din UE.Cand vinde auto in ... (vezi toată discuția)