Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 782 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Asociaţii de proprietari / ... Amenzile aplicate conform Legii nr. 196/2018, art. ...
Discuție deschisă în Asociaţii de proprietari / locatari

Amenzile aplicate conform Legii nr. 196/2018, art. 102, se aplică și în cazul în care se încalcă doar un singur articol sau o literă din articolele 56-58 din aceeași lege ?

PRIMĂRIILE SUNT OBLIGATE SĂ DEA AMENZI PREȘEDINTELUI ȘI MEMBRILOR COMITETULUI EXECUTIV AL ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI DACĂ ACEȘTIA ÎȘI ÎNCALCĂ ATRIBUȚIILE EXPLICITE SCRISE ÎN LEGEA NR. 196/2018 (la A.P. nr. 71 din Brăila și la mai toate Asociațiile de Proprietari din România, majoritatea atribuțiilor sunt încălcate în mod repetat de așa-zișii șefi ai Asociației de Proprietari respective, obligând Instanțele de judecată să le anuleze actele juridice semnate de aceștia):
Art. 56. (1) Preşedintele Asociaţiei de Proprietari este candidatul, membru al Asociaţiei de Proprietari, ales prin voinţa sa şi a jumătate plus unu din numărul proprietarilor prezenţi în cadrul Adunării Generale.
Art. 57. Preşedintele Asociaţiei de Proprietari are următoarele atribuţii:
a) în baza mandatului acordat de Adunarea Generală reprezintă Asociaţia de Proprietari în relaţiile cu terţii, inclusiv în acţiunile în Instanţă;
c) supraveghează şi urmăreşte corecta punere în aplicare a hotărârilor Adunării Generale, respectarea prevederilor Statutului şi Acordului de Asociere, precum şi aplicarea deciziilor Comitetului Executiv;
d) aduce la cunoştinţă proprietarilor prevederile Statutului şi Regulamentului Condominiului;
e) răspunde în scris la sesizările şi contestaţiile scrise ale proprietarilor din Condominiu în termen de maximum 10 zile de la primirea acestora;
g) prezintă, spre verificare la solicitarea organelor abilitate, toate documentele Asociaţiei, oferind toate informaţiile solicitate;
k) întocmeşte Tabelul Nominal Convocator şi afişul pentru Avizier pentru Adunările Generale şi asigură semnarea acestuia de către toți proprietarii;
n) afişează la Avizier hotărârile Adunării Generale şi ale şedinţelor Comitetului Executiv în termen de maxim 7 zile de la data la care au avut loc acestea;
o) în cazul modificării cadrului legislativ privind Asociaţiile de Proprietari, preşedintele convoacă Adunarea Generală a Asociaţiei de Proprietari pentru modificarea conformă a Statutului Asociaţiei;
r) afişează la Avizier lista contractelor Asociaţiei de Proprietari cu furnizorii de Utilităţi Publice, cu administratorul şi cu personalul angajat sau contractual al Asociaţiei;
s) afişează la Avizier lista şi datele de contact ale instituţiilor cu atribuţii de inspecţie şi control la care pot fi sesizate eventualele nereguli legate de activitatea organelor de conducere ale Asociaţiei de Proprietari, ale administratorului, respectiv ale membrilor Asociaţiei.
Art. 58. (1) Preşedintele Asociaţiei de Proprietari şi membrii Comitetului Executiv pot fi remuneraţi pe baza unui Contract de Mandat, conform hotărârii Adunării Generale a proprietarilor, consemnată în procesul-verbal.
(2) Pentru neîndeplinirea atribuţiilor ce le revin sau pentru depăşirea atribuţiilor legale şi statutare, preşedintele Asociaţiei de Proprietari, membrii Comitetului Executiv, respectiv cenzorul, răspund personal sau solidar pentru daunele şi prejudiciile cauzate proprietarilor sau terților ...
Art. 102. (1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie infracţiuni, potrivit legii penale:
e) nerespectarea Statutului, a Acordului de Asociere, precum şi neîndeplinirea sau depăşirea atribuţiilor de către preşedinte, membrii Comitetului Executiv, cenzor sau de către administrator;
(2) Contravenţiile prevăzute la alin.(1) se sancţionează după cum urmează: ... c) faptele prevăzute la alin.(1) lit.e), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei (...)
DETALII: [ link extern ] >
Amenzile aplicate conform Legii nr. 196/2018, art. 102, se aplică și în cazul în care se încalcă doar un singur articol, sau o literă din articolele 56-58 din aceeași lege ?
Ultima modificare: Luni, 11 Martie 2019
flory_mr, utilizator
Cel mai recent răspuns: flory_mr , utilizator 17:03, 6 Octombrie 2019
Da pentru ca toate acele sub.puncte, litere, fac parte din atribuțiile lor.
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
De regula ,inspectorii din primarie se retin a aplica amenzi peroanelor fizice ,care au dreptul sa le conteste in instanta
Decat sa se complice sa fie obligati sa compara in instanta ,inspectorii invoca ca serviciul din primarie este de sprijinire si indrumare asociatii de proprietari si numai pentru situatii grave aplica sanctiunile legal prevazute
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
Așa e și la Brăila, primarii au refuzat și refuză permanent să aplice mai ales art. 10 din Legea nr. 196/2018, inclusiv art. 28 și 29, care arată obligația legală a acestora de a controla d.p.d.v. juridic și contabil, Asociațiile de Proprietari reclamate de cel puțin un proprietar, controalele trebuind inițiate chiar din oficiu !
Primarii uită că legile sunt obligatorii pentru oricine ?
Dacă e așa, hai să nu le mai plătim taxele și impozitele locale, ca să fim chit ... dacă tu, ca Autoritate Publică Locală refuzi să aplici legile naționale și locale din domeniul Asociațiilor de Proprietari, nici noi nu vom mai plăti birurile cerute prin hotărâri ale Consiliului Local !
Legea e una pentru toți și nu se caută scuze, mai ales de către primari, precum că nu au personal suficient sau un buget adecvat.
Scrie în art. 10 că trebuie să faci la Asociațiile de Proprietari controale din oficiu sau la sesizarea unui proprietar, asta e o obligație !
Intradevar ,legiuitorul a dispus si drepturi dar si obligatii
Dar...legiuitorul nu a luat in calcul si neajunsurile si suplimentul de efort in sarcina inspectorilor din primarie in cazul in care acestia aplica sanctiuni asociatiilor de proprietari sau reprezentantilor acestora
Am avut situatie concreta in care inspectorii din primarie in urma unei sesizari oficiale,au verificat,au constatat si consemnat incalcarea dispozitiilor si au aplicat presedintelui de asociatie amenda
Acesta a contestat in instanta amenda si a urmat un proces,un joc al nervilor pe parcursul unui an si jumatate,instanta dispunand anularea procesului verbal de contraventie
Urmarea contestarii procesului verbal in instanta...serviciul din primarie pe parcursul a 2 ani a efectuat verificari la asociatia respectiva si a aplicat amenzi fara numar si in final au avut de suferit toti proprietarii care au suportat c/v acestora...
Legea nr. 196/2018 dă posibilitatea să se aplice amenzi doar șefilor sau angajaților Asociației care-și încalcă atribuțiile în mod repetat, nu și celorlalți proprietari ai Asociației.
Văd că mulți nu înțeleg faptul că avocații nu pot fi plătiți din Fondul de Reparații sau de Penalizări, deoarece este o contravenție (infracțiune), conform Legii nr. 196/2018, art. 102.
Știam eu că textul legii arată că sumele existente în Fondul de Reparații nu pot fi destinate altor cheltuieli precum Onorariile avocaților, ba chiar folosirea ilegală a sumelor din Fondul de Reparații reprezintă contravenție și se dau amenzi mari dacă banii din aceste Fonduri nu se folosesc în scopul pentru care au fost destinați - pentru lucrări de reparații și de modernizare a proprietăților comune din cadrul Condominiului respectiv.
Art. 71. - (2) Proprietarii membri ai Asociaţiei de Proprietari au obligaţia să aprobe un Fond de Reparaţii anual, necesar pentru repararea şi îmbunătăţirea proprietăţii comune. Fondul de Reparaţii este utilizat numai pentru consolidarea Condominiului, reabilitarea termică, creşterea calităţii ambiental-arhitecturale a construcţiilor, precum şi pentru repararea şi îmbunătăţirea proprietăţii comune.
Legea nu specifică faptul că se pot plăti alte sume din aceste Fonduri Comune.
Reprezintă contravenție folosirea plății onorariilor avocaților din aceste fonduri comune (sau plata altor sume care nu au legătură cu lucrările de reparații)
Art. 102. - (1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie, potrivit legii penale, infracţiuni:
a) ne-convocarea Adunării Generale conform prevederilor prezentului act normativ;
e) nerespectarea Statutului, a Acordului de Asociere, precum şi neîndeplinirea sau depăşirea atribuţiilor de către preşedinte, membrii Comitetului Executiv, cenzor sau de către administrator;
l) utilizarea cu altă destinaţie a Fondului de Rulment sau a Fondului de Reparaţii, altfel decât este prevăzut la art. 71 şi 72;
m) utilizarea şi gestionarea veniturilor Asociaţiei de Proprietari, altfel decât este prevăzut la art. 20, 70 şi 74 (...)
(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:
a) faptele prevăzute la alin. (1) lit. d), f) şi k), cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei;
b) faptele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), r) şi s), cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei;
c) faptele prevăzute la alin. (1) lit. e) şi j), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;
d) faptele prevăzute la alin. (1) lit. g), h), i), m), p) şi q), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
e) faptele prevăzute la alin. (1) lit. l), n), şi o), cu amendă de la 4.000 lei la 9.000 lei.
(3) Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) se aplică persoanelor fizice sau juridice vinovate.
(4) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1), făcută la sesizarea oricărei persoane interesate sau din oficiu, precum şi aplicarea sancţiunilor corespunzătoare se fac după cum urmează:
b) de către primari sau de împuterniciții acestora sau de către Poliţia Locală în cazul faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a-e, i-m şi o-s (...)

Alte discuții în legătură

Buna seara,o intrebare-=se poate da asociatia de proprietari in ... nicufocsani nicufocsani buna seara,o intrebare-se poate da asociatia de proprietari in judecata pentru repararea acoperisului?tin sa precizez ca acoperisul este intr-o stare de ... (vezi toată discuția)
Sanctiune pe lege !! Ion Artene Ion Artene Buna Ziua. Situatie - Asociatia de Proprietari / prin presedinte / nu pune la dispozitie proprietarului ,copii dupa documente ale asociatiei .Care este ... (vezi toată discuția)