avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 323 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Securitate şi Sănătate în ... protectia muncii
Discuție deschisă în Securitate şi Sănătate în Muncă (fost Protecţia Muncii)

protectia muncii

dacă responsabilul cu protectia munci semnează în locul angajatului ce sancțiuni se aplica legal?
Cel mai recent răspuns: Ionut.ion , utilizator 15:49, 14 Mai 2019
Legea ssm nr. 319/ 2006 cu modificarile si completarile ulterioare nu permite astfel de semnaturi.
Sunt aplicabile prevederile din ROI al firmei, respectiv sanctiuni administrative aplicate de angajator, prevazute de Codul muncii.
Art. 248 (1) Sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârșește o abatere disciplinară sunt:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile;
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1—3 luni cu 5—10 %;
d) reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1—3 luni cu 5—10 %;
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
(2) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabilește un alt regim sancționator, va fi aplicat acesta.
(3) Sancțiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancțiune disciplinară în acest termen. Radierea sancțiunilor
disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.
Art. 249 (1) Amenzile disciplinare sunt interzise.
(2) Pentru aceeași abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancțiune.
Art. 250 Angajatorul stabilește sancțiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârșite de salariat, avându-se în vedere următoarele:
a) împrejurările în care fapta a fost săvârșită;
b) gradul de vinovăție a salariatului;
c) consecințele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
Poate ne spuneti si ce a semnat...

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Stabilire sanctiune disciplinara carasclaudiu carasclaudiu Buna ziua. Conform Codului Muncii, sanctiunile disciplinare sunt o simplaenumerare sau este ordinea crescatoare a lor, in functie de gradul de vinovatie? Pt. ... (vezi toată discuția)
Mai multe sanctiuni disciplinare pt fapte diferite andreya1202 andreya1202 buna ziua, conform codului muncii, sanctiunile disciplinare se pot da pentru o singura abatere. \\cu alte cuvinte daca am un salariat care incalca 2 ... (vezi toată discuția)