avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 666 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... fisa post
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

fisa post

Buna ziua, dragi specialisti!:) Ma puteti ajuta, va rog, si pe mine cu continutul unei fise de post pentru Area Sales Manager? Ce corespondent are in COR? Va multumesc anticipat.
Cel mai recent răspuns: melani , utilizator 12:15, 11 August 2015
Director Zonal de Vânzări / Area Sales Manager cod cor 122408
obiective:
- Realizarea cifrei de vânzare şi a profitului din vânzări în zona de acoperire în fiecare lună.
- Coordonarea întregii activităţi de vânzări în zona de acoperire (activitatea Agenţilor de Vânzări, relaţia cu clienţii şi distribuitorii, vânzarea în magazine etc.).
- Asigurarea unui echilibru permanent al costurilor operaţionale.
descriere sarcini
Coordonează zona pe care o are în subordine ca pe un centru de profit.
- Asigură existenţa şi securitatea stocului de mărfuri în magazinele din zonă şi la nivelul distribuitorilor.
- Stabileşte strategii specifice fiecărui magazin pentru implementarea procedurilor de la sediul central.
- Urmăreşte zilnic activitatea Agenţilor de Vânzări şi a magazinelor, asigurându-se de aplicarea corectă a procedurilor operaţionale.
- Efectuează periodic vizite în magazine şi la distribuitori în vederea obţinerii de feedback în urma aplicării procedurilor.
- Stabileşte relaţii de dezvoltare cu noi parteneri, clienţi etc.
- Urmăreşte permanent activitatea concurenţei în zona acoperită.
- Realizează şi transmite periodic raportări privind activitatea şi concurenţa din zona de acoperire către Directorul Naţional de Vânzări.
- Propune planuri de acţiune în vederea creşterii vânzărilor şi a obţinerii de profit în zonă.
- Selecţionează şi propune spre angajare persoane care corespund criteriilor pentru poziţii de vânzare sau distribuire din subordinea sa.
- Stabileşte conform structurii organizatorice şi a ROF sarcinile şi responsabilităţile personalului din subordine, în baza fişelor de post.
- Verifică pontajul lunar pentru personalul din subordine şi-l transmite Departamentului Resurse Umane.
- Organizează acordarea concediului de odihnă şi a zilelor libere pentru personalul din subordine.
- Asigură cursuri de formare continuă pentru personalul din subordine şi / sau pentru agenţii de vânzări şi distribuitori.
- Exercită permanent sau temporar, prin delegarea competenţelor, acele atribuţii specifice specialităţii sale, stabilite prin actul constitutiv al societăţii sau prin organul decizional statutar (AGA, CA) în sarcina reprezentantului legal.
- Execută orice alte dispoziţii date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei în limitele respectării temeiului legal.

responsabilitati
1.privind relatiile interpersonale/comunicarea:

- Menţine în permanenţă legătura cu tot personalul din subordine, precum şi cu distribuitorii şi magazinele de desfacere ale firmei.
- Răspunde de corectitudinea informaţiilor furnizate către întreg personalul din subordine, către toate departamentele din firmă cu care colaborează, precum şi către toţi partenerii şi clienţii.
- Asigură un cadru optim pentru menţinerea unor relaţii bune între conducere şi angajaţi.
- Răspunde de menţinerea, în cadrul departamentului, a unui climat favorabil îndeplinirii sarcinilor de lucru.
- Asigură sprijin în vederea stabilirii obiectivelor individuale la nivelul fiecărei persoane din subordine.
- Promovează respectul reciproc, colaborarea şi transparenţa în interiorul departamentului, în raporturile cu alte departamente, precum şi în relaţiile cu persoanele din afara firmei.

2. fata de echipamentul din dotare:

Respectă procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotarea proprie şi din dotarea departamentului şi asigură respectarea acestora de către întreg personalul din subordine (aprobă convorbirile internaţionale, instalarea de noi softuri, utilizarea internetului şi a echipamentului din firmă etc.).
- Respectă procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului pe care-l are în folosinţă.
- Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecţiune în funcţionare a echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea.

3. in raport cu obiectivele postului:

Răspunde de realizarea planului de vânzări în zona acoperită.
- Răspunde de buna desfăşurare a procesului de vânzare la nivelul zonei coordonate.
- Răspunde de calitatea raportărilor periodice pe care le trimite Directorului General de Vânzări privind activitatea în zona acoperită.
- Răspunde de respectarea legislaţiei comerciale.
- Se preocupă în permanenţă de creşterea gradului propriu de profesionalism şi asigură un standard ridicat de profesionalism în realizarea activităţilor departamentului.
- Identifică nevoile de instruire ale personalului din subordine şi asigură formarea continuă a acestuia.
- Organizează şi conduce şedinţele pentru sincronizarea activităţilor în vederea realizării obiectivelor de vânzări din zonă.
- Propune măsuri concrete pentru lărgirea bazei tehnico-materiale necesare activităţii în firmă.
- Răspunde de fundamentarea măsurilor de motivare şi sancţionare a personalului din subordine, participând (alături de persoanele abilitate) la luarea acestor măsuri, conform procedurilor interne şi prevederilor legislative în vigoare.
- Respectă şi asigură respectarea obiectivelor propuse în acord cu strategia firmei.
- Răspunde de confidenţialitatea datelor referitoare la cifra de vânzări, profit, studiul concurenţei etc.

4. protectia muncii:

- Respectă normele de Securitate şi Sănătate în Muncă şi PSI şi răspunde de însuşirea acestora de către toţi angajaţii din subordine.
- Răspunde de efectuarea instruirii la locul de muncă şi a celei periodice a tuturor angajaţilor din subordine.
- Consemnează rezultatul instruirii în fişele de instruire individuală, cu indicarea materialului predat, a duratei şi a datei instruirii.
- Răspunde de păstrarea fişelor de instruire individuală ale angajaţilor din subordine.
- Răspunde de luarea la cunoştinţă şi de aplicarea măsurilor stabilite în urma evaluării riscurilor în zonele cu risc ridicat.
- Răspunde de luarea tuturor măsurilor tehnice, organizatorice, igienico-sanitare sau de altă natură stabilite de angajator în Planul de prevenire şi protecţie în urma evaluării riscurilor, pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii angajaţilor din subordine.

5. procedurile de lucru:

Respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi asigură cunoaşterea şi respectarea acestor documente de către personalul din subordine.
- Respectă toate procedurile şi instrucţiunile de lucru în activitatea pe care o desfăşoară.
- Răspunde de respectarea şi aplicarea politicilor generale ale firmei în vânzări.
- Respectă şi aplică actele normative în vigoare şi Contractul Colectiv de Muncă aplicabil.

indicatori de performanta:
- Atingerea cifrei de vânzări planificate.
- Depăşirea cifrei de vânzări cu ...%.
- Creşterea profitului firmei cu ...%.
- Scăderea ratei de reclamaţii din partea clienţilor cu ...%.
- Respectarea termenelor de livrare în proporţie de peste?%.

competenta postului

- Cunoştinţe la nivel profesionist privind tendinţele în domeniul vânzărilor la nivel naţional şi / sau internaţional pentru produsele / serviciile firmei;
- Competenţe în luarea deciziilor şi asumarea responsabilităţilor;
- Gândire şi capacitate de analiză şi sinteză;
- Discernământ şi capacitatea de a rezolva problemele;
- Spirit de ordine şi disciplină;
- Uşurinţă în comunicare;
- Capacitate de a lucra în echipă;
- Dorinţă de dezvoltare a subordonaţilor şi capacitate de delegare;
- Corectitudine şi loialitate faţă de firmă, flexibilitate;
- Rezistenţă la efort şi stres;
- Preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual.

si poate fi completata si modificata B-)
:oops: Mesaj editat ulterior postarii
Ultima modificare: Joi, 26 Noiembrie 2009
alex26brasov, utilizator
acest cod nu cred ca mai exista, putem folosi 142008 pentru Area Sales Manager, activitati de vanzari publicitate?
Ultima modificare: Marți, 11 August 2015
melani, utilizator
Da, se poate folosi acel cod COR.
multumesc

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Am dreptul la salariu corespunzator? promovat de pe o pozitie pe alta. florinian florinian Buna seara! Lucrez intr-o companie privata la departamentul vanzari. Am fost angajat pe postul de Reprezentant vanzari (sales representative). La cererea ... (vezi toată discuția)
Fisa postului manager portofoliu deeandr deeandr as dori daca sa poate o fisa de post pentru managerul de portofoliu cat de repede posibil (vezi toată discuția)