avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 330 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Asociaţii de proprietari / ... Nereguli asociație de proprietari
Discuție deschisă în Asociaţii de proprietari / locatari

Nereguli asociație de proprietari

Cine este răspunzător de intocmirea cărții de imobil și ce ar trebui să conțină aceasta?! Multumesc.
Cel mai recent răspuns: flory_mr , utilizator 18:06, 2 August 2019
2 din 2 utilizatori consideră
acest răspuns util
Cartea de Imobil e una dintre obligațiile președintelui și ale membrilor Comitetului Executiv.
Știind că și actualizarea Cărții de Imobil și a Cărții Tehnice sunt atribuții ale președintelui și ale membrilor C.E. (conform art. 55 și 57), considerăm că șefii Asociației și-au încălcat atribuțiile și astfel, art. 102, alineatul 1, litera e, impune amendarea lor cu 2.500-5.000 lei, deoarece încălcarea atribuțiilor de către șefii Asociației este contravenție și infracțiune:
Art. 102. - (1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni:
a) ne-convocarea Adunării Generale conform prevederilor prezentului act normativ;
e) nerespectarea Statutului, a Acordului de Asociere, precum și neîndeplinirea sau depășirea atribuțiilor de către președinte, membrii Comitetului Executiv, cenzor sau de către administrator;
k) ne-încheierea de către administrator a asigurării pentru răspunderea civilă profesională a administratorului;
l) utilizarea cu altă destinație a Fondului de Rulment sau a Fondului de Reparații, altfel decât este prevăzut la art. 71 și 72;
m) utilizarea și gestionarea veniturilor Asociației de Proprietari, altfel decât este prevăzut la art. 20, 70 și 74;
q) desfășurarea de către persoane fizice sau juridice a activității de administrare a Condominiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 64;
r) nerespectarea prevederilor art. 55 alin. (1) lit. s) (...)
(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:
a) faptele prevăzute la alin. (1) lit. d), f) şi k), cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei;
b) faptele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), r) şi s), cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei;
c) faptele prevăzute la alin. (1) lit. e) şi j), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;
d) faptele prevăzute la alin. (1) lit. g), h), i), m), p) şi q), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
e) faptele prevăzute la alin. (1) lit. l), n), şi o), cu amendă de la 4.000 lei la 9.000 lei.
(3) Sancțiunile pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) se aplică persoanelor fizice sau juridice vinovate.
(4) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1), făcută la sesizarea oricărei persoane interesate sau din oficiu, precum și aplicarea sancțiunilor corespunzătoare se fac după cum urmează:
b) de către primari sau de împuterniciții acestora sau de către Poliția Locală în cazul faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a-e, i-m şi o-s (...).
1 din 2 utilizatori consideră
acest răspuns util
Responsabil pentru intocmirea si actualizarea cartii de imobil este persoana mandatata de catre presedintele de asociatie
2 din 2 utilizatori consideră
acest răspuns util
ynocentta a scris:

Responsabil pentru întocmirea și actualizarea cărții de imobil este persoana mandatata de către președintele de asociație.

Vedeți că Legea nr. 196/2018, art. 57, litera i, arată obligația președintelui de a întocmi și de a actualiza Cartea de Imobil, aceeași obligație fiind și pentru Cartea Tehnică a imobilului.
Nu scrie nicăieri că e atribuția altcuiva în afară de președintele Asociației de Proprietari.
Aceasta fiind o contravenție (președintele și-a încălcat atribuțiile), conform art. 102, alin. 1, litera e), președintele trebuie amendat cu 2.500-5.000 de lei de către Poliția Locală.
Odată ce scrie asta în lege, ea trebuie aplicată conform textului articolelor din Legea nr. 196/2018.
cartea tehnică intra in atributii,Cartea de imobil intră in atributia celui mandatat de politie.
Sunt mai multe aberatii in ac lege,si as vrea sa incercam sa modificam unele articole neconstitutionale
Sa incercam sa facem o rubrica pt acest lucru
ps...cititi tot articolul... i) întocmește și actualizează cartea de imobil, în conformitate cu,, legislația în vigoare,,
Ultima modificare: Joi, 20 Iunie 2019
m1205, utilizator
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
m1205 a scris:

cartea tehnică intra în atribuții Cartea de imobil intră în atribuția celui mandatat de politie.
Sunt mai multe aberații în ac lege,și as vrea sa încercăm sa modificam unele articole neconstituționale
Sa încercăm sa facem o rubrica pt acest lucru
ps...citiți tot articolul... i) întocmește și actualizează cartea de imobil, în conformitate cu ... legislația în vigoare,,

* Vedeți ce obligații au șefil oricărei Asociații de Proprietari pentru a întocmi sau/și pentru a actualiza Cărțile de Imobil ale Asociației respective, aceste obligații fiind scrise în Ordonanța de Urgență nr. 97 din 14.07.2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români (republicată pe 25.07.2018):
Art. 36. Persoana care găzduieşte o altă persoană, în mod neîntrerupt, pe o perioadă mai mare de 30 de zile, are obligaţia de a anunţa Poliţia sau Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor de la locul unde este situat imobilul.
Art. 37. (1) Evidenţa locatarilor prin Cartea de Imobil se ţine în următoarele categorii de imobile care dispun de mai multe unităţi locative, astfel cum sunt definite de Legea Locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
a) destinate cazării în comun;
b) care servesc total sau parţial ca locuinţă.
Art. 38. (1) Organizarea activităţii de ţinere a evidenţei locatarilor prin Cartea de Imobil revine Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin unităţile de Poliţie.
(2) Cartea de Imobil se întocmeşte şi se actualizează de către persoana anume desemnată, cu acordul acesteia, de către proprietarul imobilului sau de către Asociaţia de Proprietari.
În cazul Asociaţiei de Proprietari, responsabilul Cărţii de Imobil este, de regulă, administratorul sau un membru al Comitetului Executiv al Asociaţiei.

(...)
(4) Responsabilul Cărţii de Imobil ARE OBLIGAȚIA să înscrie, pe baza actului de identitate, persoanele care domiciliază sau au reşedinţa în imobilul respectiv şi să o prezinte, la cerere, poliţiştilor sau lucrătorilor serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor.
(5) Cartea de Imobil se întocmeşte într-un singur exemplar, care se păstrează la responsabilul Cărţii de Imobil (administratorul sau membrul Comitetului Executiv).

Art. 39. (1) Persoanele care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc o altă reşedinţă SUNT OBLIGATE să ceară înscrierea în Cartea de Imobil la noua locuinţă în termen de 15 zile de la mutare.
(2) Persoanele care locuiesc în imobil SUNT OBLIGATE să prezinte actul de identitate responsabilului Cărţii de Imobil, la solicitarea acestuia, pentru ACTUALIZAREA Cărţii de Imobil.
CAPITOLUL V: Sancţiuni.
Art. 42. Încălcarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta Ordonanţă de Urgenţă atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravenţională sau penală a persoanelor vinovate.
Art. 43. Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
a) nerespectarea dispoziţiilor (...) art. 38 alin. (4), cu amendă de la 25 lei la 50 lei;
b) nerespectarea dispoziţiilor (...) art. 39, cu amendă de la 40 lei la 80 lei;
c) nerespectarea dispoziţiilor (...) art. 36, cu amendă de la 75 lei la 150 lei.
Art. 44. Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 43 şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se fac de către persoane împuternicite din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor şi de către poliţişti.

CAPITOLUL IV: Domiciliul şi reşedinţa.
Art. 26. (2) Cetăţenii români nu pot avea în acelaşi timp decât un singur domiciliu şi/sau o singură reşedinţă. în cazul în care aceştia deţin mai multe locuinţe, îşi pot stabili domiciliul sau reşedinţa în oricare dintre ele.
Art. 27. (1) Domiciliul persoanei fizice este acolo unde declară că are locuinţa principală.
* ȘI LEGEA NR. 196/2018 ARATĂ EXPLICIT OBLIGAȚIA DE A ÎNTOCMI ȘI DE A ACTUALIZA CARTEA DE IMOBIL.
DETALII: [ link extern ]

Alte discuții în legătură

Dacă nu avem cărțile de imobil actualizate, este o încălcare a atribuțiilor președintelui, conform legii nr. 196/2018, art. 57, pentru aceasta dându-se amenzi de 2.500-5.000 de lei ? flory_mr flory_mr Știind că și actualizarea Cărții de Imobil și a Cărții Tehnice sunt atribuții ale președintelui și ale membrilor Comitetului Executiv al Asociației ... (vezi toată discuția)
Colectare date personale de catre seful de scara bulanmaster bulanmaster Exista vreo lege care ii da dreptul sefului de scara sa noteze date personale despre un locatar/chirias? (vezi toată discuția)
Amenzile aplicate conform legii nr. 196/2018, art. 102, se aplică și în cazul în care se încalcă doar un singur articol sau o literă din articolele 56-58 din aceeași lege ? flory_mr flory_mr PRIMĂRIILE SUNT OBLIGATE SĂ DEA AMENZI PREȘEDINTELUI ȘI MEMBRILOR COMITETULUI EXECUTIV AL ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI DACĂ ACEȘTIA ÎȘI ÎNCALCĂ ... (vezi toată discuția)