avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 645 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Şomaj, concediu creştere copil, ... Concediu de maternitate
Discuție deschisă în Şomaj, concediu creştere copil, asigurări sociale şi asistenţă socială

Concediu de maternitate

Angajatorul refuza sa plateasca concediu de maternitate, ce se poate face, de unde i-au banii?!
Cel mai recent răspuns: Aless18 , utilizator 11:44, 20 August 2019
Buna ziua,
Puteti depune plangere la Casa judeteana de sanatate.
Ultima modificare: Marți, 20 August 2019
Ionut.ion, utilizator
M-ar interesa un răspuns profesionist, ce pot face clar, daca are dreptul sa refuze plata concediului?
Care este motivul acestui refuz?
Articolul 47 din OUG 158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
(1) Constituie contravenții faptele săvârșite prin încălcarea dispozițiilor art. 6 alin. (4).
(la 18-01-2018, Alineatul (1) din Articolul 47 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 99 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 19 decembrie 2017 )
(2) Constituie contravenții faptele săvârșite prin încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 36 alin. (3), refuzul nejustificat de plată a indemnizațiilor și/sau calculul și plata eronată a indemnizațiilor, precum și încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 36^1 lit. b).
(la 18-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 47 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 99 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 19 decembrie 2017 )
(3) Constituie contravenție eliberarea certificatelor de concediu medical de către medicii prescriptori, cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare.
--------------
Alin. (3) al art. 47 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 36 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010.
-------------
Art. 47 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.
Articolul 48
(1) Contravențiile prevăzute la art. 47 se sancționează după cum urmează:
a) cele prevăzute la alin. (1) și (2), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;
b) cele prevăzute la alin. (3), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(2) Sumele încasate din aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) constituie venituri la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

--------------
Art. 48 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 36 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010.
Articolul 49
Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 47 și aplicarea amenzilor corespunzătoare se fac de către organele de control ale CNAS și ale caselor de asigurări de sănătate.

[ link extern ]
Ultima modificare: Marți, 20 August 2019
Ionut.ion, utilizator
Angajatorul zice ca o sa-mi plateasca cand o sa-i vireze statul banii..
Ultima modificare: Marți, 20 August 2019
Aless18, utilizator
Si statul ii vireaza peste 6 luni...
Puteti astepta sau depune plangerea, baza legala o aveti mai sus... acum faceti cum doriti...
Art.36
(1) Calculul și plata indemnizațiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat în condițiile legii, care constituie document justificativ pentru plată.
(2) Certificatul de concediu medical se prezintă plătitorului până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul.
(3) Plata indemnizațiilor se face lunar de către:
a) angajator, cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă, pentru asigurații prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. A;

(la 19-12-2017, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 36 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 99 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 19 decembrie 2017 )
b) instituția care administrează bugetul asigurărilor pentru șomaj, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care s-a acordat concediul medical;
c) casa de asigurări de sănătate, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care s-a acordat concediul medical, pentru asigurații prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. B și alin. (2), precum și pentru persoanele prevăzute la art. 23 alin. (2) și la art. 32.
(la 19-12-2017, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 36 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 99 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 19 decembrie 2017 )
Art. 1
(1) Persoanele asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare asigurați, au dreptul, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pe perioada în care au domiciliul sau reședința pe teritoriul României, la concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, dacă:
A. realizează venituri din desfășurarea unei activități în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum și alte venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
Ultima modificare: Marți, 20 August 2019
Ionut.ion, utilizator

Alte discuții în legătură

Buna ziua Alexandra Leonov Alexandra Leonov As dori sa stiu daca pot sa intru in concediu cu risc find insarcinata in 3 luni dar ne avand inca un an de munca...imi dauneaza la indemnizatie ... pe 11 07 ... (vezi toată discuția)
Concediu medical genigeni genigeni un angajat a adus concediu medical desi e angajat doar de doua luni la noi la firma...el nu vrea sa-mi dea dovada ca a lucrat in alta parte inca 4 luni inainte ... (vezi toată discuția)
Angajatorul nu vrea sa-mi plateasca indemnizatiile aferente concediului prenatal si concediului postnatal gabriela31 gabriela31 urmeaza sa nasc la mijlocul luni decembrie,iar seful nu imi plateste concediul medical prenatal si post natal ? este legal aceasta situatie ? ... (vezi toată discuția)