avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 630 soluții astăzi
Forum Discuţii diverse Răspunsuri în comunitate Primirea în Barou a consilierilor juridici
Discuție deschisă în Răspunsuri în comunitate

Primirea în Barou a consilierilor juridici

Va rog, din text reiese ca si consilierii juridici pot intra in barou? si doar acei care au sustinut in septembrie 2020 examenul de definitivat in acesta profesie (printre alte profesii juridice) , sau si acei consilieri juridici care au sustinut acest examen mai demult?

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Comisia Permanentă
DECIZIA nr. 177/29.10.2020
privind validarea examenului în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea 20 septembrie 2020 –

În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. i) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 37 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului National pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice (în continuare, Regulamentul de examen), aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) nr. 57/27.03.2020,
Ținând cont de Decizia Comisiei Permanente nr. 135/12.06.2020 privind organizarea examenului de primire în profesie,
Pe baza Raportului întocmit și susținut de Președintele Comisiei Naționale de Examen,
Având în vedere contextul pandemiei cu Covid-19, care a impus luarea unor măsuri speciale la examenul din data de 20 septembrie 2020,
Comisia Permanentă, în ședința în sistem videoconferință din 29 octombrie 2020,

DECIDE :

Art. 1. – (1) Validează examenul de primire în profesie ca avocat stagiar și pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea 20 septembrie 2020, precum și rezultatele definitive ale acestui examen, astfel cum acestea au fost comunicate de către Comisia Națională de Examen și publicate pe paginile web ale Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (în continuare „I.N.P.P.A.”) și U.N.B.R., cuprinse în Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.
(2) Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre cuprinde candidații la examenul menționat la alineatul (1), individualizați cu indicarea, fie a numelui și a prenumelui, fie a unui cod de identificare[1], potrivit cererii acestora, și se publică/comunică odată cu prezenta Hotărâre.
(3) Respinge ca inadmisibile toate cererile, memoriile, petițiile, plângerile etc. privind organizarea examenului ori alte aspecte în legătura cu care se susține că nu au fost rezolvate în etapa soluționării contestațiilor la barem și în etapa soluționării contestațiilor la punctaj.

Art. 2. – (1) Dispune, în baza prevederilor art. 37 alin. 1) din Statutul profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare, sub rezerva efectuării verificării prevăzute la alin. (2), primirea în profesie a candidaților declarați admiși la examenul de primire în profesie ca avocat stagiar și pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea 20 septembrie 2020, astfel cum sunt menționați în Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.
(2) Deciziile de primire în profesie a candidaților declarați admiși se vor emite numai în urma depunerii la barouri, în original, de către candidații declarați admiși, a documentelor cu care aceștia s-au înscris în sistem on-line la examenul de admitere în profesie și a constatării de către barouri a deplinei conformități între aceste documente. În acest scop, odată cu comunicarea prezentelor dispoziții, se va solicita în scris barourilor la care figurează ca înscriși candidații admiși, să transmită în scris U.N.B.R. rezultatul verificării, cu semnalarea eventualelor discordanțe, precizarea naturii acestora și transmiterea de copii de pe documentele constate a fi neconforme.

Art. 3. – După primirea rezultatelor verificării prevăzute la art. 2 alin. (2), deciziile de primire în profesie, prevăzute la același alineat, se vor comunica barourilor la care candidații s-au înscris. Barourile vor proceda la comunicarea deciziilor către candidații admiși.

Art. 4. – (1) Prezenta Decizie va fi supusă ratificării Consiliului UNBR.
(2) Prezenta decizie se afișează pe pagina web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) și se comunică prin e-mail barourilor și I.N.P.P.A., în vederea luării în evidență a candidaților declarați admiși.

COMISIA PERMANENTĂ A U.N.B.R.

Ultima modificare: Joi, 5 Noiembrie 2020
Manuela Rășină, administrator
Cel mai recent răspuns: Emilika40 , utilizator 06:01, 6 Noiembrie 2020
Interpretați greșit... De examenul de primire în avocatură scapă doar foștii judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Din Statutul profesiei de avocat:
Art. 14. -
(1) Primirea în profesia de avocat se realizează numai în baza promovării examenului organizat de către U.N.B.R. la nivel național.
(2) Cu titlu de excepție, în condițiile legii, pot accede în profesie, fără susținerea examenului, judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție cărora le-a expirat mandatul pentru care au fost numiți ori, după caz, care au fost eliberați din motive neimputabile, precum și, în aceleași condiții, judecătorii de la instanțele internaționale.

Admiterea în profesie o susține toată lumea, iar cei care promovează examenul devin avocați stagiari, care e o primă etapă.
Peste un timp, urmează a doua etapă: examenul pentru primirea în profesie (dobândirea calității de avocat definitiv).
Deci cine vrea să devină avocat trebuie să susțină două examene.

Dvs. ați citit asta:
Având în vedere Regulamentul – cadru privind organizarea examenului ....... de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice

care se traduce așa: dacă printre cei care au luat primul examen se află și persoane care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice (consilier juridic e una dintre ele), acele persoane dobândesc calitatea de avocat definitiv fără să mai dea al doilea examen.

Art. 20. -
(1) Calitatea de avocat definitiv se dobândește în baza unui examen organizat de U.N.B.R., anual și la nivel național, potrivit prezentei legi și Statutului profesiei de avocat sau prin promovarea examenului de absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, în condițiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat.

(5) Cel care a promovat examenul de primire în profesia de avocat și care până la data susținerii examenului de primire în profesia de avocat a îndeplinit funcția de judecător, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult timp de 5 ani dobândește calitatea de avocat definitiv, fără susținerea examenului de definitivare prevăzut la alin. (1), cu condiția promovării examenului de definitivat în profesia din care provine.

[ link extern ]
vechimea in profesia de consilier juridic este considerata de la intrarea in CCJ sau efectiv din prima zi de angajare ca si Consilier Juridic?, va multumesc
Aveți răspunsul în Statutul profesiei:
[ link extern ]

Articolul 15
Înscrierea în profesia de consilier juridic se face în mod individual, pe baza unei cereri
adresate Colegiului Consilierilor Juridici pe a cărui rază teritorială domiciliază, conform
regulamentului şi statutului fiecărui colegiu teritorial.

Articolul 16
(1)Cererea de înscriere în profesie va fi însoţită de acte care să ateste îndeplinirea condiţiilor
prevăzute de art. 8, 9 şi 10 din Legea nr. 514/2003, respectiv: copii ale actului de identitate,
ale actelor de stare civilă, ale certificatului de naştere, copie legalizată a diplomei de studii,
cazierul judiciar, certificatul medical, două fotografii color pentru "Legitimaţia de consilier
juridic" şi declaraţie pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile legale pentru dobândirea
şi exercitarea profesiei de consilier juridic şi că nu este înscris în alt colegiu sau asociaţie
profesională a consilierilor juridici.

(2)Colegiul teritorial verifică îndeplinirea condiţiilor generale şi speciale prevăzute de legea şi
statutul profesiei şi avizează admiterea în colegiul respectiv.

(3)După aprobarea cererii, solicitantului i se va elibera decizia de înscriere în profesie, conform
vechimii sale în activităţi juridice.


(4)Taxele de înscriere se vor stabili de către fiecare colegiu teritorial.

Vechimea CJ se calculează de la data înscrisă pe decizia de înscriere în profesie.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Admiterea in barou mihaelamiki99 mihaelamiki99 buna ziua ..poate cineva sa ma ajute si pe mine cu mai multe detalii despre admiterea in barou??m-am intors curand din strainatate si nu stiu nimic despre ... (vezi toată discuția)
Este obligatoriu sa te inscrii in ccj? diana2007 diana2007 speta este urmatoarea: Ana este angajata consilier juridic intr-o institutie publica din 2005. In anul 2006 a fost numita in functie publica - functionar ... (vezi toată discuția)
Barou 2011 andra-celia andra-celia buna ziua,care este perioada de inscriere pentru sustinerea ex de primire in prof de av ca av stagiar,ca pe site nu gasesc decat datele ex propriu zise,ele din ... (vezi toată discuția)