avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 846 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Funcţionarii publici şi ... Concursuri desfasurate legal?
Discuție deschisă în Funcţionarii publici şi problemele lor juridice

Concursuri desfasurate legal?

În data de 03 decembrie 2009, Curtea Constituțională a României, a emis decizia nr. 1629/2009, referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 - 5 şi 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII şi anexa nr. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local.
Astfel, Curtea Consituțională, a decis : “Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Laurenţiu Achimescu în Dosarul nr. 551/46/2009 al Curţii de Apel Piteşti - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. I pct. 1 - 5 şi 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII şi anexa nr. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local sunt neconstituţionale.
Definitivă şi general obligatorie.”
Decizia Curții Constituționale, a fost publicată în data de 14 ianurie 2010, în Monitorul Oficial al României nr. 28 din 14 ianuarie 2010.
Până la această dată, art. 58 din legea nr. 188/1999- Statutul funcționarilor publici avea forma:
“ART. 58
(1) Concursul de recrutare pentru funcţiile publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, autorităţilor administrative autonome, precum şi pentru serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale este organizat, în condiţiile legii, astfel:
a) de comisia prevăzută la art. 18 alin. (1), pentru înalţii funcţionari publici. Secretariatul tehnic al comisiei se asigură de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
b) de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere generale şi specifice, cu excepţia funcţiilor publice de secretar al comunei, şef serviciu şi şef birou;
c) de autorităţile şi instituţiile publice în al căror stat de funcţii se află funcţia publică vacantă, pentru funcţiile publice de conducere de secretar al comunei, şef serviciu şi şef birou şi pentru toate funcţiile publice de execuţie.
(2) În vederea verificării şi validării condiţiilor legale de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de către autorităţile şi instituţiile publice organizatoare, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici desemnează un responsabil de procedură, funcţionar public, reprezentant al acesteia în comisia de concurs.
(3) În cazul concursurilor prevăzute la alin. (1) lit. c), autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a comunica Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici datele de organizare a concursurilor, cu cel puţin 20 de zile înainte de demararea procedurilor prevăzute de lege.”
Dupa publicarea Deciziei C.C. nr. 1629/2009, in data de 14 ianuarie 2010 , art. 58 din legea nr. 188/1999- statutul functionarilor publici, a revenit la forma anterioara modificarii lui, prin O.U.G. nr. 105/2009, respectiv:
“ART. 58
(1) Concursul de recrutare pentru funcţiile publice vacante din autorităţile şi instituţiile publice centrale este organizat, în condiţiile legii, astfel:
a) de către comisia prevăzută la art. 18 alin. (1) pentru înalţii funcţionari publici. Secretariatul tehnic al comisiei se asigură de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
b) de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere generale şi specifice;
c) de către autorităţi şi instituţii publice, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie generale şi specifice.
(2) Concursul de recrutare pentru funcţiile publice vacante din autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică locală este organizat, în condiţiile legii, astfel:
a) de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pentru funcţiile publice de conducere din următoarele domenii: protecţia copilului, evidenţa informatizată a persoanei, audit public intern, financiar-contabilitate, urbanism şi arhitectură, resurse umane, integrare europeană, pentru secretarii unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru funcţiile publice de execuţie din domeniul auditului public intern;
b) de către autorităţi şi instituţii publice, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, altele decât cele prevăzute la lit. a).
(3) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b), autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică locală au obligaţia de a informa Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici înainte cu 10 zile de demararea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursurilor. În situaţia în care Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor dispune amânarea sau suspendarea organizării şi desfăşurării concursului.
(4) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici poate delega autorităţilor sau instituţiilor publice, în condiţiile legii, competenţa de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere generale şi specifice.”
Si uite-asa...am avut surpriza, cinstea si onoarea, ca din 1 februarie si pana amu, sa vad in M.Of. vreo 3 concursuri de secretari, organizate la primarie, si nu la sediul ANFP, asa cum prevede art. 58 din legea nr. 188/1999, in vigoare la data publicarii anuntului de concurs.
I-am contactat telefonic pe cei de la ANFP, sesizandu-i despre aceasta neregula, dar, mi s-a comunicat ca, la data de 14 ianuarie 2010, cand a fost publicata Decizia C.C. nr.1629/2009, erau deja incepute procedurile de organizare a concursurilor, si astfel, acestea se vor desfasura la sediul primariilor , fiind invocat principiul neretroactivitatii legii.
Consider ca aceasta masura este nelegala, iar procedura de organizare si desfasurare a concursurilor trebuie anulata, si eventual, reinitiata, cu organizarea concursurilor la sediul ANFP , in conformitate cu legea, acest lucru contribuind de altfel, semnificativ si la transparenta si corectitudinea acestora.
Ca si argumentare:
Constitutia Romaniei
“ARTICOLUL 147
(1) Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.
(2) În cazurile de neconstituţionalitate care privesc legile, înainte de promulgarea acestora, Parlamentul este obligat să reexamineze dispoziţiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curţii Constituţionale.
(3) În cazul în care constituţionalitatea tratatului sau acordului internaţional a fost constatată potrivit articolului 146 litera b), acesta nu poate face obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate. Tratatul sau acordul internaţional constatat ca fiind neconstituţional nu poate fi ratificat.
(4) Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor. ”
Astfel, incepand cu data de 14 ianuarie 2010, procedura de organizare a concursului de recrutare, trebuie anulata si eventual reinceputa, cu organizarea concursului de recrutare la sediul ANFP, si nici nu se pune problema, sub nici un aspect legal, ca aceasta procedura sa fie lasata sa curga, intrucat, principiul neretroactivitatii legii, nu poate fi invocat in aceasta speta, deoarece, nu este vorba despre un act normativ, care modifica un alt act normativ, ci despre o decizie a Curtii Constitutionale, care suspenda, pana la modificarea acestui act, prevederile asupra carora Curtea s-a pronuntat.
În vederea aplicării unitare a dispoziţiilor constituţionale a fost nevoie de o intervenţie decizională a instanţei de contencios constituţional, care în calitatea sa de garant al supremaţiei Constituţiei a stabilit soluţii diferite pentru efectele deciziilor de respingere şi pentru deciziile de admitere a excepţiilor neconstituţionalitate. Astfel, deciziile prin care au fost respinse excepţiile de neconstituţionalitate nu produc efecte erga omnes, ci doar inter partes, permiţând astfel altor subiecţi ai dreptului de sezină să ridice o excepţie identică în speranţa că instanţa de contencios constituţional îşi va modifica jurisprudenţa şi va ajunge să admită excepţia de neconstituţionalitate. În schimb, în cazul deciziilor de admitere, Curtea a statuat că “prevederea normativă a cărei neconstituţionalitate a fost constatată nu mai poate fi aplicată de nici un subiect de drept (cu atât mai puţin de autorităţile şi instituţiile publice), încetându-şi de drept efectele, pentru viitor, şi anume de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României...”. (Extras din Decizia Curtii Constitutionale nr. 169 din 2 noiembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.151 din 12 aprilie 2000).
Voi ce parere aveti? :)
Ultima modificare: Sâmbătă, 6 Februarie 2010
mihaicalinescu2005, utilizator
Cel mai recent răspuns: ada_206 , utilizator 23:23, 26 Februarie 2010
Ai prezentat o argumentatie foarte documentata....de aceea am avut aceasta parere...dar probabil ca concursul se va tine dupa sistemul romanesc.....ai lor cistiga...altii lupta cu sistemul

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Secretar de localitate MARIANA TUDOR MARIANA TUDOR Buna ziua. Revin in atentia dumneavoastra cu o problema pe care am mai discutat-o si anterior. In decembrie 2008 , se cere avizul ANFP pentru functia de ... (vezi toată discuția)
Cine organizeaza concursul pentru ocuparea unui post vacant de secretar comuna? bogdanmarinela bogdanmarinela Cine organizeaza concursul pentru ocuparea unui post vacant de secretar comuna si ce trebuie sa faca Primaria? (vezi toată discuția)
Incompatibilitate marius51 marius51 Buna ziua, lucrez la o institutie bugetara ca functionar public, consilier superior. In paralel sunt redactor la revista de cultura a unui ONG, institutie de ... (vezi toată discuția)