avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 324 soluții astăzi
Forum Activitate ContSters145448

Activitate ContSters145448

Suma fiind calculata la salariul brut,veti intocmi statul de plata cu calcularea tuturor retinerilor urmand sa-i achitati drepturile nete cuvenite.
Răspuns la discuția suspendarea executarii silite
Executorul judecatoresc nu are competenta de a negocia esalonarea platilor,acesta fiind atributul exclusiv al creditorului.
Răspuns la discuția lamurire
Facilitatile prevazute OG nr.29/2011 si nr.30/2011 se aplica pentru obligatiile fiscale administrate de ANAF,precum si pentru cele stabilite de alte directii de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si transmise spre recuperare ANAF.
Prin obligatii fiscale principale se inteleg si sumele reprezentand amenzi exigibile,de orice fel,exceptandu-le pe cele pentru care este suspendata executarea actului prin care s-a aplicat amenda.
Restantele la asociatiile de proprietari nu fac obiectul acestor facilitati.
Răspuns la discuția Recurs nemotivat
Codul de procedura civila prevede urmatoarele: Art. 103. - Neexercitarea oricărei căi de atac si neîmplinirea oricărui alt act de procedură în termenul legal atrage decăderea, afară de cazul când când legea dispune altfel sau când partea dovedeste că a fost împiedecată printr-o împrejurare mai presus de vointa ei.
În acest din urmă caz, actul de procedură se va îndeplini în terrmen de 15 zile de la încetarea împiedecării; în acelasi termen vor fi arătate si motivele împiedecării
Art. 302 indice 1. - Cererea de recurs va cuprinde, sub sanctiunea nulitătii, următoarele mentiuni:
a) numele, domiciliul sau resedinta părtilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor, precum si, după caz, numărul de înmatriculare în registrul comertului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul unic de înregistrare sau, după caz, codul fiscal si contul bancar. Dacă recurentul locuieste în străinătate, va arăta si domiciliul ales în România, unde urmează să i se facă
toate comunicările privind procesul;
b) indicarea hotărârii care se atacă;
c) motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul si dezvoltarea lor sau, după caz, mentiunea că motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat;
d) semnătura.
La cererea de recurs se va atasa dovada achitării taxei de timbru, conform legii.
[{*}] Art. 303. - Recursul se va motiva prin însăsi cererea de recurs sau înăuntrul termenului de recurs.Termenul pentru depunerea motivelor se socoteste de la comunicarea hotărârii, chiar dacă recursul s-a făcut mai înainte.

Citeste mai mult: www.avocatnet.ro/content/for...
Da,poate beneficia.
Faceti refuz la plata cu indicarea motivelor.Daca nu rezolvati amiabil diferendul,probabil ,primaria va va actiona in instanta iar in functie de solutia data procedati ca atare.
Nu exista astfel de act normativ.
Răspuns la discuția Amenda conform Legii nr. 50/1991
In cazul de fata exceptia putea fi invocata pana la punerea concluziilor,respectiv pana la ultimul termen de judecata.
Se redacteaza contestatia,cu indicarea dispozitiei ce se contesta,anexata in copie,precizarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza sustinerile celui care contesta.
Răspuns la discuția penalitati impozit forfetar
Da,sunt supuse anularii penalitatile aferente obligatiilor fiscale declarate de contribuabili si celor stabilite prin decizii de impunere emise de organele din subordinea ANAF.