avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 173 soluții astăzi
Forum Activitate inspectorSSM

Activitate inspectorSSM

Va referiti la situatia cand conducatorul serviciului intern de prevenire si protectie al unei firme prestatoare sa fie desemnat simultan si coordonator de securitate pe santier de catre beneficiar?
Ca fapt divers aici se poate semnaliza o aberatie legislativa. Studiile tehnice sunt necesare in cazul unui sef de serviciu intern de prevenire si protectie dar inspectorul de munca care il controleaza nu are aceasta obligatie. Iata ce conditie trebuie sa indeplineasca inspectorul:
ART. 16 din Legea nr. 108 / 1999 (*republicată*) pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
(4) Funcţia de inspector de muncă poate fi ocupată de persoane cu studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice, ştiinţe juridice, ştiinţe economice sau în specializările: sociologie, psihologie, medicină, administraţie publică şi ştiinţe politice.
Da, asa este prevazut in norme, dar ce legatura are cu intrebarea si la ce il ajuta in contestarea procesului verbal de cercetare?
Din cate stiu singurul document pe care angajatorul are obligatia legala sa-l afiseze este procesul-verbal incheiat cu ocazia intrunirii comitetului de securitate si sanatate în munca. In rest nu cunosc alta prevedere care sa-l oblige pe angajator la afisarea de documente. Restul documentelor intocmite in domeniul SSM tr sa fie puse in permanenta de angajator la dispozitia lucratorilor si sa fie folosite in cadrul instruirilor.

Art. 66 din NM de aplicaqre a Leg. 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006
(7)Secretarul comitetului de securitate si sanatate în munca va afisa la loc vizibil copii ale procesului-verbal încheiat.

A mai existat obligatia angajatorilor de a informa prin afisare in locuri vizibile, o perioada de 6 luni de la publicare a prevederilor OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, dar acum nu mai este cazul.
3 din 3 utilizatori consideră
acest răspuns util
Ati gresit, ar fi trebuit sa luati procesul verbal de cercetare si Formularul pentru Inregistrarea Accidentului de Munca (FIAM) si apoi daca spuneti ca era intocmit incorect sa faceti o contestatie prealabila la ITM si daca in urma acesteia nu se luau masuri de refacere sa-l contestati in instanta. Nu stiu ce avocat aveti dar pare sa nu se priceapa.
Fiind vorba de o persoana cu dizabilitati aceasta este considerata ca facand parte din "grup sensibil la riscuri specifice" pentru care in domeniul securitatii si sanatatii iun munca tr sa luati masuri suplimentare. Astfel veti incepe cu revizuirea evaluarii riscurilor SSM pentru postul de lucru unde va activa persoana cu dizabilitati, apoi functie de evaluare veti stabili prin planul de prevenire si protectie masuri pentru riscurile identificate si evaluate. si au obligatia sa amenajeze locurile de munca tinand seama de prezenta acestui grup sensibil la riscuri specifice..

Art. 12. –din Legea 319/2006
(1) Angajatorul are urmatoarele obligatii:
a) sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;

ART. 15 din NM de aplicare a Legii 319/2006 aprobate prin HG 1426/2006
(3) Evaluarea riscurilor cu privire la securitatea si sanatatea in munca la nivelul intreprinderii si/sau unitatii, inclusiv pentru grupurile sensibile la riscuri specifice, trebuie revizuita, cel putin, in urmatoarele situatii:
d) la utilizarea postului de lucru de catre un lucrator apartinând grupurilor sensibile la riscuri specifice;

Grupuri sensibile la riscuri
Art. 35. - Grupurile sensibile la riscuri specifice, cum ar fi: femeile gravide, lehuzele sau femeile care alapteaza, tinerii, precum si persoanele cu dizabilitati, trebuie protejate impotriva pericolelor care le afecteaza in mod specific.
Art. 36. - Angajatorii au obligatia sa amenajeze locurile de munca tinand seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice.
Asociatiile de locatari care au angajati sunt supuse legislatiei de securitate si sanatate in munca.
In anii din urma inspectoratele teritoriale de munca au desfasurat actiuni de control, coordonate la nivel national, privind modul de respectare de catre asociatiile de locatari a prevederilor din legislatia specifica privind securitatea si sanatatea in munca.Si din pacate multe asociatii au fost sanctionate pentru ca au ignorant legea.
In primul rand aveti obligatia sa va autorizati din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca. Apoi tr sa va organizati toate activitatile de SSM asa cum sunt ele prevazute de art. 15 din NM de aplicare a Legii 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006 (instruirea lucratorilor fiind una dintre activitati, de ex in cazul femeilor de serviciu (lucrator intretinere cladire) instruirea periodica se va face la intervale de maximul 6 luni).

Art. 13. – din Legea 319/2006
In vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, angajatorii au urmatoarele obligatii:
c) sa obtina autorizatia de functionare din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca, inainte de inceperea oricarei activitati, conform prevederilor legale;

NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006

Autorizarea functionarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca
ART. 3
In vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor si a bolilor profesionale, angajatorii au obligatia sa obtina autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, inainte de inceperea oricarei activitati.
ART. 6
(1) In vederea autorizarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, angajatorul are obligatia sa depuna la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia isi desfasoara activitatea o cerere, completata in doua exemplare semnate in original de catre angajator, conform modelului prevazut in anexa nr. 1.
(2) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de urmatoarele acte:
a) copii de pe actele de infiintare;
b) declaratia pe propria raspundere, conform modelului prezentat in anexa nr. 2, din care rezulta ca pentru activitatile declarate sunt indeplinite conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

ART. 7
In vederea autorizarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, inspectoratele teritoriale de munca procedeaza dupa cum urmeaza:
a) inregistreaza cererile de autorizare a functionarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca;
b) verifica actele depuse in sustinerea acestora, precum si declaratia pe propria raspundere prevazuta la art. 6;
c) completeaza si emit certificatul constatator, conform modelului prezentat in anexa nr. 3;
d) asigura evidenta certificatelor constatatoare eliberate, conform modelului prezentat in anexa nr. 4;
e) asigura arhivarea documentatiei in baza careia s-au emis certificatele constatatoare.


Pentru cei interesati, s-au modificat NM de aplicare a Legii 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006 prin HG nr. 259 din 23 februarie 2022...HG este publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 7 martie 2022
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
Sesizati ITM-ul asa cum v-a indicat si domnul Popa. Sesizarile se pot depune prin fax, email, poșta sau la ghișeul instituției. De remarcat ca sesizarea poate fi depusa si online la Inspectia Muncii la adresa [ link extern ]
Am omis sa va spun ca fiind vorba de un santier temporar si nu de o prestare de serviciu, constructorii nu au de ce sa incheie conventii SSM. Conform prevederilor HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile beneficiarul lucrarii are obligatia desemnarii unui coordonator in materie de securitate si sanatate pe santier.
ART. 7
Atunci cand la realizarea lucrarilor pe santier participa mai multi antreprenori, un antreprenor si unul sau mai multi subantreprenori, un antreprenor si lucratori independenti ori mai multi lucratori independenti, beneficiarul si/sau managerul de proiect trebuie sa desemneze un coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii.

In anumite conditii tot beneficiarul lucrarii trebuie sa transmita la inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia se vor desfasura lucrarile o declaratie prealabila cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea acestor lucrari.
ART. 47
Beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect trebuie sa intocmeasca o declaratie prealabila in urmatoarele situatii:
a) durata lucrarilor este apreciata a fi mai mare de 30 de zile lucratoare si pe santier lucreaza simultan mai mult de 20 de lucratori;
b) volumul de mana de lucru estimat este mai mare de 500 de oameni-zi.
(de exemplu: daca lucreaza 10 oameni timp de 60 de zile veti avea 10x60= 600 de oameni-zi.)
ART. 48
Declaratia va fi intocmita conform anexei nr. 3 si va fi comunicata inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia se vor desfasura lucrarile, cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea acestora.