avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 484 soluții astăzi
Forum Activitate sv.cristian

Activitate sv.cristian

vatamarea ar fi : denaturarea adevarului de catre martor fata de cele retinute intr-un inscris autentic.
o situatie interesanta - la audierea unui martor, judecatorul omite sa-i puna in vedere acestuia sa jure. martorul a fost audiat si la final a refuzat sa semneze declaratia de martor pe motiv ca nu a jurat. instanta isi recunoaste omisiunea si la final intreaba martorul daca a spus adevarul. acesta raspunde afirmativ, se modifica declaratia de martor, semneaza si pleaca.
acum, acest incident procedural este o nerespectare a prevederilor art. 319 cpc.
care este sanctiunea care intervine?
pot invoca nulitatea absoluta a depozitiei, art. 176 cpc. pct. 6. alte cerinte legale extrinseci actului de procedura, daca legea nu dispune altfel.
sau invoc doar nulitatea relativa cu indicarea vatamarii? art. 175 cpc...
multumesc.
Optica difera, dar la Tulcea s-a facut un prim pas ,:
Potrivit adresei nr. 12/A/01.04.2015 transmisă Colegiului Consilierilor Juridici Constanţa de Tribunalului Tulcea, consilierii juridici care îşi desfăşoară activitatea în faţa instanţelor judecătoreşti din judeţul Tulcea au obligaţia să respecte solemnitatea şedinţei de judecată în sensul respectării dispoziţiilor art. 46 din Statutul profesiei de consilier juridic, potrivit cărora purtarea robei este obligatorie în fata tuturor instanţelor judecătoreşti.
Raportat la cele arătate, vă reamintim că, potrivit art. 22(1) din Statutul profesiei de consilier juridic (publicat în M.O.- partea I-nr. 684 din 29 iulie 2004), calitatea de consilier juridic – cu drept de exercitare a profesiei se dovedeşte cu "Legitimaţia de consilier juridic" şi insigna profesiei, eliberate de fiecare colegiu consilierului juridic înscris în Tabloul Colegiului.
[ link extern ]
Răspuns la discuția Inchiriere spatiu
buna
e mai simplu sa incheiati un contract de comodat cu dvs - persoana fizica si pe urma un contract de subinchiriere.
dvs persoana fizica veti depune declaratia la fisc.
Răspuns la discuția Speta functionari publici
1.Functionarii publici au raporturi de serviciu
Legea nr. 188/1999
Art. 4 (1) Raporturile de serviciu se nasc si se exercita pe baza actului administrativ de numire, emis in conditiile legii.
(2) Exercitarea raporturilor de serviciu se realizeaza pe perioada nedeterminata.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), functiile publice de executie temporar vacante pe o perioada de cel putin o luna pot fi ocupate pe perioada determinata, astfel:
a) prin redistribuirea functionarilor publici din corpul de rezerva care indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice respective;
b) prin numire pe perioada determinata, prin concurs in conditiile legii, in situatia in care in corpul de rezerva nu exista functionari publici care sa indeplineasca cerintele specifice pentru a fi redistribuiti in conformitate cu dispozitiile prevazute la lit. a). Persoana numita in aceste conditii dobandeste calitatea de functionar public numai pe aceasta perioada si nu beneficiaza la incetarea raportului de serviciu de dreptul de a intra in corpul de rezerva al functionarilor publici.
Art. 55 Ocuparea functiilor publice vacante si a functiilor publice temporar vacante se poate face numai in conditiile prezentei legi.
Art. 56 Ocuparea functiilor publice se face prin:
a) promovare;
b) transfer;
c) redistribuire;
d) recrutare;
e) alte modalitati prevazute expres de prezenta lege.

Art. 95 (1) Raportul de serviciu se suspenda la initiativa functionarului public in urmatoarele situatii:
a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani, in conditiile legii;
dar cum legea nr. 188/199 se completeaza cu prevederile legi 53/2003 privind codul muncii :
Art. 82 (1) Prin derogare de la regula prevazuta la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a angaja, in cazurile si in conditiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de munca pe durata determinata.
(2) Contractul individual de munca pe durata determinata se poate incheia numai in forma scrisa, cu precizarea expresa a duratei pentru care se incheie.
(3) Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit, in conditiile prevazute la art. 83, si dupa expirarea termenului initial, cu acordul scris al partilor, pentru perioada realizarii unui proiect, program sau unei lucrari.
(4) Intre aceleasi parti se pot incheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de munca pe durata determinata.
(5) Contractele individuale de munca pe durata determinata incheiate in termen de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata sunt considerate contracte succesive si nu pot avea o durata mai mare de 12 luni fiecare.
Putem concluziona astfel :
Au trecut 14 luni de la numirea in functie publica.
Raportul de serviciu poate fi prelungit cu inca 22 de luni, nu mai mult, si astfel va incadrati in cele 36 de luni (3*12 luni).
Dar parerea mea este ca ocuparea postului ar trebui facuta printr-un nou concurs . (in acest sens ar fi bine sa obtineti si o parere de la ANFP)
Răspuns la discuția Diminuarea pensiei
ar fi bine sa solicitati informatii de la CTP. daca a fost o recalculare din oficiu, trebuia sa vi se comunice o noua decizie...
pe decizia medicala trebuie sa apara calea de atac.... (contestatie sau faptul ca se ataca in instanta)
Art. 71 - Legea nr. 263/2010:
(5) Decizia medicală prevăzută la alin. (3) se emite în termen de 45 de zile de la data
înregistrării cererii şi se comunică în termen de 5 zile de la emitere. În situaţiile prevăzute la
alin. (4), termenul de emitere a deciziei medicale se prelungeşte corespunzător.
(6) Decizia medicală asupra capacităţii de muncă poate fi contestată, în termen de 30 de
zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestaţii sau la comisiile centrale de
expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi
Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz.
(7) Comisiile medicale de contestaţii funcţionează în cadrul centrelor regionale de
expertiză medicală a capacităţii de muncă şi Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi
Recuperare a Capacităţii de Muncă.
(8) Contestaţia prevăzută la alin. (6) se soluţionează în termen de 45 de zile de la
înregistrare. Decizia emisă în soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 5 zile de la
data soluţionării.
(9) Deciziile comisiilor medicale de contestaţii şi ale comisiilor centrale de expertiză
medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor
şi Serviciului Român de Informaţii date în soluţionarea contestaţiilor prevăzute la alin. (8) pot
fi atacate la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la comunicare.
(10) Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă, precum şi deciziile prevăzute la alin.
(9) necontestate în termen rămân definitive.

Ca sa va adresati instante trebuie sa epuizati caile de atac administrative, iar contestatiile sa se faca in termenele prevazute.Dupa ce ati finalizat procedura administrativa va veti putea adresa instantei.
Ca o paranteza, judecatorii nu sunt medici posibil se va solicita o expertiza medicala iar daca se se va incuviinta expertiza medicala, aceasta se va efectua la INEMRCM care este instituţie publică cu personalitate juridică şi autonomie ştiinţifică, aflată în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice. (atributii INEMRCM: efectuează, contra cost, investigaţii de laborator şi expertiza medicală a capacităţii de muncă, la solicitarea Institutului Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti, a instanţelor judecătoreşti şi a altor instituţii cu personalitate juridică, a societăţilor comerciale sau a persoanelor fizice interesate, potrivit legii.)
Buna seara, as avea nevoie de putin ajutor.
Se da urmatoarea problema :
X SRL - Romania
Y SRL - Ungaria
Z SRL - Bulgaria
X datoreaza lui Y si Z datoreaza lui X o suma de bani. X decide ca datoria sa fata de Y sa fie compensata de catre Z.
As dori cateva indicatii cu privire la monografie contabila si reglementari incidente.
Din cate stiu, aplicabil este Regulamentul BNR 31/2011 privind raportarea de date si informatii statistice la Banca Nationala a Romaniei, dar nu am gasit modele de formulare de compensare.
Va multumesc anticipat!
Răspuns la discuția Pensie revizuita
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
In cadrul unitatilor agricole desfasurau activitate, in principal, doua categorii de personal: -membri cooperatori -persoanele incadrate cu contract de munca.
In cazul membrilor cooperatori, fondurile necesare platii pensiilor erau constituite dinstinct, vechimea in munca calculandu-se, pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 80/1992, din totalul anilor in care membrul cooperator a realizat volumul de munca aprobat de adunarea generala.
Calculul timpului util se efectua doar in cazul membrilor cooperatori pentru care fostele adunari generale stabileau volumul de munca anul exprimat in norme(diferentiate pentru fiecare sector-vegetal,zootehnic,horticol,etc.) Acest volum de munca trebuia efectiv realizat in functie de acesta efectuandu-se retribuirea cooperatorilor si stabilirea drepturilor de pensie.
Personalul angajat cu contract de munca,atat din punct de vedere al vechimii in munca cat si din punct de vedere al calcului pensiei i se aplica un alt regim,o alta reglementare,respectiv cel al Codului muncii si al Legii nr. 3/1977 si se ia in calcul la determinarea punctajelor anuale pana la data de 1 aprilie 2001 salariile brute sau nete,dupa caz, conform prevederilor Legii nr. 19/2000.
„Retributia” suplimentara pe care o primea personalul contractual din cadrul cooperativelor agricole de productie,in general,ca forma de participare la beneficii nu au facut parte din baza de calcul a pensiei anterior anului 2001, la aceasta nu s-a datorat contributia de asigurari sociale si nici contributia personala pentru pensia suplimentara de 10,15,sau 20 de lei specifica agricultorilor.Potrivit prevederilor Legii nr.4/1977 si cel al Legii nr.80/1992 rezulta ca vechimea in munca si respectiv timpul util se calcula pentru normele efectiv lucrate nu si pentru cele atribuite.
[ link extern ]
Pentru lamuriri adresati-va CTP-ului si puteti contesta decizia de revizuire in termen de 30 de zie de la comunicare.
buna, as dori sa intreb daca are cineva modele de subiecte pt. maghiara.
am achizitionat cartea de la CPPC... dar este doar un singur model de text.
multumesc.