avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 387 soluții astăzi
Forum Activitate Just-drept

Activitate Just-drept

conform Art. 613, alin.(3) din NCC:
Proprietarul fondului peste care se întind rădăcinile sau ramurile arborilor aparținând proprietarului vecin are dreptul de a le tăia, precum și dreptul de a păstra fructele căzute în mod natural pe fondul său.

Deci dacă vecina mea are arbori pe proprietatea sa, iar ramurile arborilor trec peste gardul de delimitare a proprietăților noastre, eu am dreptul să tai ramurile care se află trecut pe proprietatea mea, însă am o nedumerire:
- Ramurile ce le tai, am dreptul să le păstrez eu, sau ar trebui să îi returnez ramurile ce le-am tăiat? Din art. se precizează că fructele din pomul vecinei mele ce cad în mod natural pe terenul meu pot să le păstrez, dar cu ramurile ce nu cad în mod natural prin uscare, ci prin tăiere deoarece mă deranjează, pot să le păstrez eu sau să i le inapoiez vecinei mele?
Daca plângerea penală a fost introdusă in termenul celor 3 luni, fiind trimisă prin serviciul poștei dar la sediul parchetului plângerea a ajuns după termenul de 3 luni, plângerea penală se ia in considerare ca fiind făcută in termenul celor 3 luni?
Partea nemultumită de decizia data in apel a introdus recurs in termenul legal, mentionând si faptul ca recursul este intemeiat pe art. 488 ncpc, fără precizarea a unui aliniat prevăzut in art. 488 ncpc.

Urmează prezentarea în fața instantei de recurs, si ca de obicei, la primul termen de judecată, instantele verifică respectarea termenelor si legalitatea căii de atac, dacă instanta este competentă să judece recursul, ș.a.m.d.

Având in vedere că partea nemultumita a introdus recursul in termen și a precizat art. 488 ncpc fără indicarea a unui alin. din art. 488 ncpc, la primul termen de judecată când instanța va verifica legalitatea recursului, consider că instanța din oficiu va ridica exceptia nulității a recursului pentru că recurentul nu a invocat un precept din art. 488 ncpc. (Nu stiu dacă așa se va intâmpla).Nedumerirea mea este dacă la primul termen se poate preciza alin. din art. 488 ncpc pe care se intemeiaza recurentul, adică ca o îndreptare în urma omisiunii precizării a unui precept (alineat) prevăzut din art. 488 ncpc.

Precizez că această nedumerire este prevazută și conform art. 489 (3) ncpc unde se prevede că ,,motivele de casare care sunt de ordine publică pot fi ridicate din oficiu de către instanţă, chiar după împlinirea termenului de motivare a recursului, fie în procedura de filtrare, fie în şedinţă publică.''

Modificarea cererii de chemare în judecată

Conform art. 204, alin.1 din NCPCP, se prevede că Reclamantul poate să-şi modifice cererea şi să propună noi dovezi, sub sancţiunea decăderii, numai până la primul termen la care acesta este legal citat.

Asadar, nu văd nicăieri ca cererea modificatoare cu privire la solicitarea respingerii cererii de modificare a recursului deoarece reclamanta nu a modificat cererea ca recursul se intemeiaza de drept pe art. 488 (4) NCPC .

Un temei legal aveți în ceea ce susțineți?
Termenul comunicarii hotararii civile se ia in considerare de la data comunicării prin poșta română, prin aplicarea ștampilei a poștei pe plic sau de când hotărârea a fost postată în baza ECRIS unde părțile au acces de a viziona actele, înscrisuri și orice act emis de instanță prin accesul la dosar folosind nr. de dosar și parola?
Reclamanta a introdus recursul conform art. 488 NCPC, dar nu a invocat nici un aliniat din art. 488 NCPC.
Parata a depus intampinare.
Reclamanta a luat cunoștință de întampinare de la dosar.
Instanta a fixat primul termen de judecata stabilind data, luna și anul.
Reclamanta a depus o cerere de modificare a cererii de chemare în judecată conf. art. 204 (1) NCPC înainte de inceperea judecătii.
In modificarea cererii de chemare in judecata, reclamanta a făcut câteva modificari, printre care și-a modificat și art. în drept, a precizat ca recursul se intemeiaza de drept pe art. 488 (4) NCPC.
Primul termen de judecata nu a început inca.

Se poate solicita respingerea recursului introdus de reclamantă respectiv, se poate solicita respingerea cererii de modificare a recursului deoarece reclamanta nu a precizat inca de la inceput la introducerea recursului ca recursul se intemeiaza de drept pe art. 488 (4) NCPC ?

Răspuns la discuția Recursul in NCPC
Ce doriti sa spuneti prin expresia ,,există posibilitatea''?

Ca ar putea fi discutabil recursul?
Sa zicem ca reclamanta ce a introdus, a introdus recursul in termenul legal, a indicat ca recursul introdus se intemeiaza pe art. 488 ncpc, a si motivat cu explicatie nemultumirea solutiei data prin sentinta ca fiind nelegala, deci in actíunea de recurs, reclamanta a explicat de ce sentinta este nelegala, invocand art. 488 ncpc dar nu a indicat litera sau nr. crt. din art. 488 ncpc.

Exista posibilitatea ca recursul sa fie admis daca in sedinta publica va indica nr. crt. si litera din art. 488 ncpc?
Dacă reclamanta a introdus recursul conform art. 488 NCPC, dar nu a invocat nici un aliniat din art. 488, se poate solicita respingerea recursului introdus de reclamantă?
Era obligată reclamanta să menționeze aliniatul din art 488 NCPC pe care s-a bazat, sau e bine și doar așa cum a facut ca a invocat recursul în casatie , invocând art. 488 NCPC fara sa indice si aliniatul din art. 488 NCPC.
Am primit hotararea instantei, cu drept de apel.
Nu am ce sa ii reprosez instantei in apel privind hotararea pe fond, dar am impotriva cheltuielilor de judecata.

Pot introduce apel cerand reexaminarea cheltuielilor de judecată?
Răspuns la discuția Amenda locala.
Da, am oprit pe un loc unde stationarea era interzisa pentru un timp de 5 minute, cat timp colega mea urma să revină, a revenit când tocmai politistul a plecat cu actele mele. Deci de unde până unde că am staționat când eu nu părăsisem autoturismul?