avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 204 soluții astăzi
Forum Activitate MICOLIS

Activitate MICOLIS

Răspuns la discuția ATENTIE LA ACTE SI LA BUZUNAR !
Multumesc elis, mi-ai dat o idee....... si am reusit.
Să învăţăm din greşeli......
Problema cu restituirea chiriei, a fost rezolvată... La căteva ore de la primirea notificării le-au dat banii. Mai rămâne să vedem dacă putem rezolva cumva şi cu cei 1800 euro....
Le-am trimis o notificare de reziliere a contractului de închiriere în care a fost stipulat ca motivaţii: 1. nerespectarea de către proprietar a obligaţiei de înregistrare a C.Î. la organul fiscal competent în termenul legal de 15 zile (clauză stipulată în preambulul contractului) sau prezentarea unei dovezi din care să rezulte că societatea X, are dreptul să închirieze spaţiul comercial; 2. neprezentarea documentelor de provenienţă a spaţiului, fapt care a condus la nedeclararea şi neautorizarea punctului de lucru în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare; 3. neconcordanţa privind plata chiriei între cele scrise în C.Î. şi chitanţa scrisă, semnată şi ştampilată; 4. restituirea avansului plătit conform chitanţei. În încheierea notificării am scris:
În speranţa soluţionării pe cale amiabilă, aşteptăm răspunsul dvs. în termen de 3 zile cu privire la cele învederate prin prezenta notificare. În caz contrar ne vedem siliţi a vă acţiona în judecată, solicitandu-vă pe această cale restituire sumei primite ca avans chirie, plata de daune moratorii pentru încălcarea drepturilor şi intereselor noastre legitime pentru perioada cât nu am putut funcţiona în spaţiul închiriat, urmând să suportaţi cheltuieli de judecată şi toate cheltuielile ce vor fii ocazionate.
O societate în curs de constituire, pe baza rezervării denumirii, închiriază un spaţiu comercial pt. punct de lucru. Se întocmeşte şi semnează un contract de închiriere între societatea X – proprietar, reprezentată de asociatul unic şi societatea Z – chiriaş. La data semnării contractului proprietarul scrie, semnează şi ştampilează o chitanţă de mână pt. suma primită în avans pe 2 luni (suma reală), iar în contract trece o sumă mai mică ca plată lunară fără a preciza că a fost plătită chiria în avans. Societatea Z apelează la serviciile unui avocat pt. constituire, care îi anunţă că nu se poate înregistra punctul de lucru, întrucât proprietarul de drept al spaţiului închiriat, este persoana fizică Y (asociatul unic al societăţii X), caz în care trebuia să înregistreze C.Î. la Administraţia Financiară, iar spaţiul comercial care a fost închiriat este înregistrat ca punct de lucru şi sediu social al societăţii X ( o construcţie de 32 mp unde funcţionează un bar – alimentaţie publică). În realitate soc. Z, a luat anunţul de la ziar, iar la faţa locului lângă bar este o construcţie de 15 mp, (fără acte), care le-a fost prezentată ca fiind spaţiu de închiriat, de o persoană Q, care le-a pretins 1800 euro, ca “onorariu” de preluare de contract. (bineânţeles că naivii au plătit suma), iar actele de proprietate prezentate, erau de fapt pe suprafaţa de 32mp. Pentru că soc Z, nu îşi poate înregistra şi autoriza punctul de lucru, au încercat pe cale amiabilă să-şi recupereze măcar chiria plătită în avans şi să renunţe la contractul de închiriere, dar proprietara nu vrea nici să înregistreze contractul la adm.fin. (fiind vorba de un c.î., între o p.f şi o p. j.), nici să le restituie chiria, spunând că nu au nevoie de autorizaţii de funcţionare pe spaţiul lor şi că de fapt ei vor să renunţe, fapt pentru care proprietara, le mai cere chiria pe o lună că a stat cu baraca închisă, iar de persoana Q, spune că nu deţine date de identificare că a rupt contractul cu el şi că ea nu ştie nimic de preluarea de contract.......
Am marea rugăminte la cine poate să ajute cu un sfat, cu o părere, ce pot face ca să-şi recupereze banii???!!!
Mii de mulţumiri anticipate!


Eu căutam soluţii pentru greşeala şefului.............Nu am chitanţă, dar pe factură este trecut: iar card nu au făcut pentru că persoana Y (un prieten al patronului) a plecat la plimbare în Germania şi acolo a luat hotărârea să cumpere maşina. Mi-au adus actele în decembrie şi eu trebuie să le înregistrez şi să ocolesc cumva neraportarea la ONPCSB şi am făcut următoarele înregistrări:
Am încheiat un contract de împrumut cu persoana Y pentru suma de 41446 lei, fără dobândă, termen de restituire nespecificat ,dar nu mai mare de 6 luni + delegaţie + împuternicire.
1) 02.11.07-Plata către furnizor - 409=462 / 41446 lei (12500€ x 3,3157)
2) 05.11.07-Înregistrarea facturii - 213=404 / 41760 lei (12500€ x 3,3408)
3) 05.11.07-Taxarea inversă - 4426=4427 / 7934 lei ( 12500x19%x3,3408)
4) 05.11.07-Diferenţă curs valutar - 404=765 / 314 lei
5) 05.11.07-Regularizare furnizor - 404=409 / 41446 lei
6) 26.11.07-Taxă primă înmatriculare - 213=446 / 3866 lei
7) 03.12.07-Plată taxă primă înmatriculare - 446=5311 / 3866 lei
8) Din decembrie 2007 amortizare auto - 681=2813 / 1901 lei (41760+3866=45626 : 24 luni)
9) Până la acoperirea sumei de 41446 lei - 462=5311
Cred că la punctul 1 ar fii trbuit să înregistrez: 5121/5311=455; 542=5121/5311 şi 409=542, dar nu am folosit 542 pt. că soldul lui 5121 şi 5311 la data de 02.11.2007 era 2500 lei. Corect ar fii fost să crediteze asociatul firma cu cei 12500 € / 41446 lei şi să-i dea împuternicitului av. de trez., dar pt. că suma depăşeşte 10000 €, trebuia făcut anunţul conform Legii 656, care nu a fost făcut şi atunci am folosit ct. 462, considerând că persoana Y prin contractul de împrumut reprezintă un creditor divers pt. societate, iar la punctul 9 sunt evidenţiate sumele restituite creditorului. Contul 409 l-am folosit pt. că factura a fost plătită la data de 02.11.07 şi întocmită la data de 05.11.07.
Vă mulţumesc şi vă rog să mă corectaţi dacă am greşit cu ceva....
Sărbători fericite, şi un an nou plin de realizări!
Firma X, împuterniceşte o persoană Y, pt. a achiziţiona un autoturism din Germania. Persoana Y nu este asociat şi nici angajat şi plăteşte c/val. auto cash cu banii lui – 12500€. Firma Z întocmeşte factura (05.11.07) fără TVA–12500€. Firmele X (cump.) şi Z (vânz.), sunt plătitoare TVA (codul de identificare valid). Se înmatriculează maşina, se plăteşte taxă de primă înmatr. 3866 lei. Faţă de cele relatate, vin cu rugămintea să mă ajutaţi în ceea ce priveşte înregistrarea în contabilitate şi documentele justificative pe care trebuie să le întocmesc pentru:
1. plata facturii (am numai factura fără chitanţă, dar pe factură este specificat: s-au primit 12500 € în numerar la 02.11.2007);
2. cum justific banii plătiţi de împuternicitul Y; ???????
3. la ce valoare înregistrez autoturismul şi la ce curs (cel din data de 2 când a fost plătită sau cel din data de 5 când a fost întocmită factura;
4. taxa de primă înmatriculare o adaug la valoarea autoturismului;
5. care este perioada de amortizare (MAZDA-autovehicul uzat, prima înmatriculare 28.09.2005, kilometraj 39300);
6. taxarea inversă 4426 = 4427 – 2375€ sau 1995,80€ (aplicat la 12500 sau dedus din el);
7. mai sunt şi alte aspecte de care trebuie să ţin cont ?
Mulţumesc în avans pentru ajutor....
Bună ziua,
Un agajat a suferit un accident la domiciliu (şi-a crestat piciorul în timp ce tăia lemne). Societatea este obligată să-i plătească medicalul ? Dacă NU, pentru zilele în care lipseşte cum figurează pentru societate, iar dacă DA, vă rog să mă ajutaţi cu ceva sfaturi în legătură cu calculul şi înregistrările contabile şi pentru ambele cazuri dacă se poate şi baza legală.
Ajutor!!!!! vă rog mâine vine omul cu medicalul şi eu sunt în pom……..
Mulţumiri anticipate, o zi frumoasă şi o săptămână uşoară!
Răspuns la discuția Angajare cetatean mexican
Mulţumesc pentru răspuns şi dacă se poate vă rog să-mi spuneţi care este temeiul legal al acestor condiţii, pentru că astăzi am sunat la ITM şi mi-au spus că am nevoie de aceleaşi acte ca şi pentru orice angajat...........
Bună ziua, am nevoie de ajutor urgent....
Un SRL cu sediu şi punct de lucru în Bucureşti, vrea să angajeze un cetăţean mexican, cu domiciliul în Mexic şi reşedinţa în Bucureşti. Patronul îmi spune că trebuie o negaţie (de nu ştiu unde) că munca respectivă nu poate fii prestată de un român, că trebuie permis de muncă, că trebuiesc traduse toate actele personale ale angajatului .... (angajata este soţia patronului şi postul este de vânzător).
Deci care sunt condiţiile legale şi actele necesare angajării ?
Vă mulţumesc anticipat !
Răspuns la discuția FISA POSTULUI
FISA DE POST REDACTOR DE ZIAR / ZIARIST
Nr. ................. / ......................

SC …….............................……………… SRL / SA


Organizatia: SC …………...............…. SRL / SA
Denumirea postului: redactor de ziar / ziarist
Codul COR: 245113
Titularul postului:

Scopul postului ,activitati principale si responsabilitati :

Munca unui redactor de ziar, sau ziarist este aceea de a informa publicul despre evenimentele din diferite domenii cu ajutorul stirilor media. Redactorii de obicei nu sunt ei însisi autori de reportaje, ci administreaza si controleaza munca altora. Sub-redactorii pregatesc materialele altora spre publicare.

ATRIBUŢIILE POSTULUI
Ziaristii (si uneori redactorii):
- trebuie sa urmareasca informatiile despre evenimentele din domeniul politicii interne si externe, din domeniul economiei, culturii, sporturilor, vietii sociale etc., în conformitate cu specializarea redactorilor, inclusiv informatii cu privire la vizite personale în locuri unde aceste evenimente au loc si sa ia interviuri ale participantilor si martorilor la aceste evenimente
- sunt implicati în primirea de informatii prin corespondente
- monitorizeaza alte stiri din media
- sorteaza, analizeaza si prelucreaza mai departe informatiile primite
- scriu editoriale, rapoarte si comentarii pe baza evenimentelor importante
- redacteaza articole complete sau teme din diferite domenii în reviste si ziare
- cauta autori externi si colaboratori, negociaza cu privire la articole si la alte contributii din partea acestora, inclusiv cu specificarea formei, continutului, lungimii si pretentiilor autorului
- editeaza materialele puse la dispozitie de colaboratorii externi si publica manuscrisele adaptate
- negociaza cu privire la interviuri cu personalitati importante, experti, angajati competenti din domeniul administratiei de stat, persoane interesante etc., iau aceste interviuri, adapteaza textele si le dau bun de tipar
- proceseaza documentele text pentru radio si televiziune
- scriu eseuri, glose, analize si îsi aduc alte contributii cu creativitate de jurnalist, inclusiv pentru publicatii întregi (cum sunt carti care contin interviuri cu personalitati, autobiografii ale personalitatilor sportive sau artistilor etc.).

DESFASURAREA ACTIVITATII
Munca se desfasoara în diferite medii :
- de la sali de conferinta la sali de congres,
- pe strazi,
- în zone din afara oraselor,
- în locuri periculoase
- la demonstratii sau pe câmpuri de lupta, dupa cazul.

RESPONSABILITÃŢILE POSTULUI DE MUNCÃ
În raport cu aparatura şi materialele utilizate:
- reportofonul,
- microfonul
- echipament de birou uzual,
- calculator

CERINTELE POSTULUI
- facultate de jurnalism

APTITUDINI ªI DEPRINDERI NECESARE:
- abilitatea de a folosi cuvintele fluent,
- sa aveti reactii si judecata rapida,
- abilitate de a improviza,
- abilitatea de a crea,
- punctualitate,
- abilitate de a negocia cu oamenii
- o tinuta si maniere cultivate.

CONDIŢIILE POSTULUI DE MUNCÃ
Program de lucru :

Director, Titularul postului,


Data

___________________________________________________________________

Sper sa te ajute asta si restul incearca sa le soliciti pe forumul site-lui indaco.ro......
Pentru toţi cei interesaţi, vă relatez cum am rezolvat problema:
1. Trezoreria de sector pentru deschiderea unui cont – pt. cont: dosar cu copii după actele societăţii şi după convenţie + originale pt. confirmare.
2. Până la data de 25 ale lunii următoare celei pt. care se solicită subvenţia se depune la A.M.O.F.M. Bucuresti (Spătaru Preda), următoarele documente : a) statul de plată semnat şi ştampilat în original; b) declaraţie lunară la şomaj (vizată în prealabil la et. 3, cam. 34 la AMOFM) în 3 exemplare + discheta sau trimisă pe e-mail (1 exemplar + confirmarea de primire); c) foaia de pontaj semnată şi ştampilată în original; d) tabel nominal lunar în 2 exemplare, semnate şi ştampilate în original; e) copie după cererea de deschidere cont trezorerie.
Dacă nu depuneţi actele menţionate până la data de 25, pierdeţi subvenţia pe luna respectivă.
Pentru încadrări în muncă după data de 01.01.2007, subvenţia acordată este: A – 390 Ron (pt. absolvenţii ciclului inferior al liceului, ai şcolilor de artă şi meserii şi de şcoală profesională); B - 468 RON (pt. absolv.de liceu, colegiu sau postliceală); C – 585 RON (pt. absolv. de învăţământ superior). *Subvenţia acordată se deduce din contribuţia de 2 % (şomaj angajator), iar diferenţa se virează. *Firma este scutită de plata contribuţiei datorată de angajator (2%) la B.A. pt. Somaj dacă subvenţia acordată depăşeşte contribuţia angajatorului - AMOFM virează subvenţia în contul de trezorerie, urmănd în acest caz să faceţi un OP de transfer sume din trezorerie în contul dvs. curent.
Exemplu de compl. a tabelului (anexa 6 la norme conf. prev. art. 80 - L 76/ 2002) şi a decl. de şomaj în cazul unei firme care nu are nici un angajat şi la data de 01.06.2007, angajează un student (anul 1 de studii, învăţământ de zi), cu sal. de bază 550 RON, iar cererea pt. subvenţie o face la data de 13.06.2007, dată la care încheie şi convenţia cu A.M.O.F.M., conf. art. 80 din Legea 76 / 2002. TABEL NOMINAL - COL. 4 = 550 RON; COL. 5 = 104 RON (13 zile x 8 ore); COL. 6 = 290 RON (468÷168x104 / subv.÷ore lună x nr. ore efectiv lucrate); COL. 7 = 340 RON (550 ÷ 168 x 104) - C 1 = 7 RON - (2 % x total col. 7 / 340 x 2 %); TOTAL SUME CUVENITE = 297 RON (Total col. 6 + Total C1). DECLARAŢIE - Anexa 2 – Subventii, scutiri si reduceri – la rd. 1 / col. 2 = 4 RON ; col. 3 = 286 RON, iar la rd. 2 / col. 2 = 7 RON.

Sper să vă fie de folos. O săptămână frumoasă tuturor !
Am constatat că am omis câteva înregistrări în declaraţia 394. Pot face rectificativă ?
Dacă da… pe ce formular şi cănd trebuie să o depun ?

Vă mulţumesc !