avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 290 soluții astăzi
Forum Activitate ContSters337354

Activitate ContSters337354

deci e valabila chitanta de mana ca si antecontract:D
SUBLINIERI CU PRIVIRE LA INVOCAREA NULITĂȚII ABSOLUTE A ACTULUI JURIDIC CIVIL PE CALE DE EXCEPȚIE SUBTANȚIALA


Nulitatea actului juridic se poate obţine nu numai pe cale de acţiune, ci şi pe cale de excepţie (mijloc de apărare de fond). EXCEPŢIA DE NULITATE ABSOLUTĂ, ca mijloc de apărare de drept substanţial (excepție substanțială /de drept material), poate fi invocată de oricare parte care justifică interes, de procuror, dar trebuie invocată şi de instanţă din oficiu.

• Distincţia dintre excepţia de drept procesual şi această excepţie de drept substanţial:

Atunci când se invocă o excepţie substanţială, chiar când este vorba de cea a nulităţii şi chiar dacă este invocată din oficiu de către instanţă, din punct de vedere tehnic, aceasta nu va proceda ca la soluţionarea excepţiilor procesuale. Astfel, instanţa va fi obligată să pună excepția de nulitate în discuţia părţilor în timpul litigiului pendinte, nu pentru a rămâne în pronunţare asupra acesteia imediat după dezbaterile contradictorii asupra acesteia, ci doar pentru a nu se încălca contradictorialitatea procesului civil (şi, implicit, dreptul la apărare), în sensul de a nu apărea pentru prima dată direct în hotărârea judecătorească acea premisă referitoare la ineficacitatea actului din cauza nerespectării condiţiilor cerute pentru valabilitatea sa.
Punerea în discuţie a excepţiei de nulitate a actului juridic, fie din oficiu, fie ca urmare a invocării sale în întâmpinare de către pârât, va fi urmată de administrarea de probe atât pe fondul cauzei, cât şi în sprijinul sau în combaterea nulităţii, după caz, întrucât, întotdeauna, instanţa urmează să pronunţe o soluţie de temeinicie sau netemeinicie pe fondul cauzei (aptă a intra în putere de lucru judecat, în măsura în care este menţinută de instanţele de control), iar nu o soluţie de anulare sau de inadmisibilitate a cererii (cum se întâmplă în cazul excepţiilor procesuale de fond).

Invocarea nulităţii actului juridic pe cale de excepţie, chiar atunci când instanţa este obligată să o invoce ex officio potrivit art. 1.247 alin. (3) NCC, nu dă dreptul instanţei să pronunţe/declare/constate nulitatea respectivului act nici în considerentele hotărârii, nici în dispozitiv, dacă în litigiul soluţionat prin respectiva hotărâre nu a existat o cerere expresă în acest sens, întrucât s-ar produce atât o încălcare a principiului disponibilităţii, prevăzut de art. 9 și art.22 NCPC, în sensul de extra petita, rezumându-se doar să respingă cererea care se întemeia pe acel act juridic, ca fiind lipsită de temei legal (ca neîntemeiată), întrucât pretenţia dedusă judecăţii are la bază un act care nu poate produce efectele juridice specifice, deoarece nu întruneşte condiţiile cerute de lege pentru încheierea sa valabilă.

• Deci: cine se prevalează de excepţie o poate face în limitele în care aceasta e valabilă din punct de vedere procesual ca apărare de fond (excepţie substanţială), iar nu ca cerere reconvenţională. Această situaţie reflectă, totodată, faptul că nu va exista putere de lucru judecat în privinţa nulităţii contractului, ci pur şi simplu va fi respinsă cererea de executare a reclamantului, pentru că excepţia e capabilă să paralizeze efectele acesteia în acelaşi mod în care o probă liberatoare (cazul fortuit, imposibilitatea prestaţiei etc.) împiedică admiterea cererii. Consecinţa logică a acestei abordări demonstrează că, pe baza simplei excepţii de nulitate, nu va putea urma nici condamnarea la restituiri (restitutio in integrum).

• Ipoteza avută în vedere de art. 1.247 alin. (3) NCC presupune existenţa unui act juridic (de regulă, a unui contract) neexecutat integral şi presupune, de asemenea, ca atât acţiunea principală, cât şi excepţia îndreptată ca mijloc de apărare împotriva acesteia, să se bazeze pe acelaşi contract. Ipoteza tipică este a celui care cere executarea contractului, iar pârâtul invocă nulitatea actului pentru a-i paraliza acţiunea.

Principiul constatării din oficiu a nulităţii este o altă consecinţă a postulatului nulitate – interes general. Este o reflexie a regulii care privează de efecte contractul nul să se manifeste pe teren judiciar. Însă judecata de nulitate permite în forme limitate constatarea ex officio din partea instanţei.
Opţiunea legiuitorului privind obligativitatea instanţei de a invoca ex officio nulitatea absolută a unui act juridic, potrivit art. 1.247 alin.(3) NCC nu trebuie confundată cu necesitatea sau posibilitatea instanţei de a se autosesiza cu o acţiune în nulitate, substituindu-se pârâtului care, deşi are interes, nu formulează cerere reconvenţională (nefiind, de altfel, obligat; mai mult, e suficient să invoce nulitatea pe cale de excepţie), după cum nu trebuie înţeleasă că instanţa ar putea să pronunţe nulitatea respectivului act în hotărârea judecătorească, deoarece s-ar încălca principiul disponibilităţii.
Deci, dreptul instanţei de a invoca nulitatea este limitat. În respectarea principiului disponibilităţii, instanţa nu va putea să intervină iura proprio, să se autosesizeze, în ideea de a şi pronunţa nulitatea acelui act, pentru că una este a nu permite actului nul să îşi producă efectele prin respingerea unei acţiuni pe fond şi alta este să se dispună direct nulitatea ex officio a actului.

Practic, în orice judecată având ca obiect aplicarea şi/sau neaplicarea unui contract, judecătorul cauzei va trebui să aprecieze întotdeauna dacă acel contract este valid sau nu pentru sistemul juridic, această operaţiune intrând în puterile naturale pe care instanţa le exercită incidental atunci când examinează speţa.

Din altă perspectivă, textul trebuie înţeles şi în sensul în care judecătorul nu poate ex officio să invoce nulitatea şi atunci când reclamantul a acţionat el însuşi pentru a obţine nulitatea contractului (deoarece invocarea din oficiu a nulităţii nu ajunge până acolo încât să priveze părţile de puterea proprie autonomă de a cere desfiinţarea contractului), deoarece atunci ar fi îndreptăţită să constate/ declare nulitatea (desigur, în măsura în care cererea în nulitate se dovedeşte întemeiată) în mod direct, prin dispozitiv, adică nu ar face altceva decât să rezolve cererea cu care a fost învestită.
În acest context, deducem că interesul urmărit de legiuitor atunci când a instituit norma imperativă a art. 1.247 alin. (3) NCC, privind obligativitatea invocării din oficiu a nulităţii absolute de către instanţă a fost acela de a împiedica realizarea (îndeplinirea, executarea) unui contract lovit de nulitate absolută, pe cale judiciară.
Mai exact, instanţa va trebui să aprecieze dacă există condiţiile acţiunii pentru a obţine executarea contractului, nu doar sub aspectul admisibilităţii acesteia (al verificării condiţiilor de exercitarea a acţiunii civile), dar şi al condiţiilor de temeinicie specifice fiecărei speţe în parte, iar dacă actul în baza căruia se pretinde executarea unor obligaţii e lovit de nulitate absolută, instanţa nu îl poate reţine drept bază legală în admiterea acţiunii şi va respinge acţiunea ca neîntemeiată, neputând să declare nul, din oficiu, contractul.

[ link extern ]


sa nu zici ca nu iubesc chelia ta :D

Promisiunea unilaterala de vanzare si antecontractul

Cuvinte cheie: antecontractul, Promisiunea unilaterala de vanzare, contract


In privinta formei pe care trebuie sa o indeplineasca promisiunea de a vinde si/sau a cumpara care anticipeaza incheierea unui contract avand ca obiect un bun imobil, s-au conturat doua teze: a) nu ar fi necesara incheierea promisiunii de vanzare sau de cumparare in forma autentica, pentru ca legea nu prevede in mod expres aceasta cerinta, cum se intampla, spre exemplu, in cazul promisiunii de donatie [art. 1014 alin. (1) C.civ.1] b) promisiunea trebuie incheiata in forma autentica daca prefigureaza incheierea unui contract avand ca obiect un bun imobil. Art. 1279 alin. (3) teza I C.civ.2– la nivel de parte generala – si art. 1669 alin. (1) teza finala C.civ.3 – la nivel de vanzare-cumparare
- justifica acest lucru. Aplicand dispozitiile art. 1279 C.civ., daca promitentul refuza sa incheie contractul promis, instanta, la cererea partii care si-a indeplinit propriile obligatii, poate sa pronunte o hotarare care sa tina loc de contract, atunci cand natura contractului o permite, iar cerintele legii pentru validitatea acestuia (in cadrul conferintei s-a relevat ca este vorba despre validitatea contractului respectiv, iar nu a antecontractului) sunt indeplinite.

Art. 1179 C.civ.4 dispune ca in masura in care legea prevede o anumita forma a contractului, aceasta trebuie respectata, sub sanctiunea prevazuta de dispozitiile legale aplicabile. Art. 1244 C.civ.5 prevede ca in afara altor cazuri prevazute de lege, trebuie sa fie incheiate prin inscris autentic, sub sanctiunea nulitatii absolute, conventiile care stramuta sau constituie drepturi reale care urmeaza a fi inscrise in cartea funciara. Deci, in cazul in care se urmarește pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de antecontract, trebuie indeplinite toate conditiile de validitate cu privire la contractul respectiv.

Astfel, pe parcursul dezbaterilor, s-a subliniat ca necesitatea indeplinirii conditiilor de validitate (forma si fond) nu este o exigenta generala pentru incheierea promisiunii de vanzare si/sau cumparare, ci se face exclusiv acolo unde legea recunoaște dreptul creditorului de a obtine o hotarare care sa tina loc de contract de vanzare-cumparare. Un antecontract incheiat sub forma unui inscris sub semnatura privata ramane valabil, insa daca se urmareste obtinerea unei hotarari care sa tina loc de contract de vanzare-cumparare, este necesar ca antecontractul sa fi fost incheiat in forma autentica. Practic, forma autentica nu este o cerinta de validitate pentru antecontract, ci o cerinta care, daca e indeplinita, permite sa se ajunga la pronuntarea hotararii care sa tina loc de contract de vanzare-cumparare.

In materia pactului de optiune s-au facut precizari in legatura cu natura juridica a acestei institutii. Astfel, desi una din parti ramane legata de propria declaratie de vointa, declaratie ce are caracterul unei oferte irevocabile, pactul de optiune are o natura contractuala. Pactul de optiune cuprinde oferta – manifestare de vointa irevocabila – asadar nu mai este nevoie decat de acceptarea din partea beneficiarului pentru incheierea contractului preconizat.

Aceste solutii si interpretari au fost enuntate la sediul Institutului National al Magistraturii, unde a avut loc anul acesta conferinta Dispozitii ale Noului Cod Civil in materia Dreptului familiei – unificarea practicii, moderata de doamna judecator dr. Cristiana Craciunescu, formator INM


[ link extern ]
Art. 1247. Nulitatea absolută

(1) Este nul contractul încheiat cu încălcarea unei dispoziţii legale instituite pentru ocrotirea unui interes general.
(2) Nulitatea absolută poate fi invocată de orice persoană interesată, pe cale de acţiune sau de excepţie.
(3) Instanţa este obligată să invoce din oficiu nulitatea absolută.
(4) Contractul lovit de nulitate absolută nu este susceptibil de confirmare decât în cazurile prevăzute de lege.

Caut golan cu clasăCaut golan cu clasă: cam asta își dorește orice femeie. Acel bărbat care să scoată și cea mai mică urmă de desfrânare din ea, fără să-și uite caracterul elegant acasă. Pentru că domnilor, ne plac golanii cu clasă! Ne plac bărbații care știu să fie gentlemani în societate și dominanți în dormitor.
Sunt femeie și jur că nu am auzit nicio femeie până acum să spună că nu mai are somn din cauza unui molâu. Ne plac mai degrabă indivizii ăia care pot sa facă orice timidă să se comporte ca o actriță premiată pentru filmele destinate adulților.


Un golan cu clasă nu înseamnă nimic altceva decât un bărbat în adevăratul sens al cuvântului! Prea romantic? Ne plictisim de moarte, chiar dacă îl citim pe Shakespeare și avem senzația că ar trebui să-i urmăm poveștile. Prea sălbatic? Fugim ca dracu de tămâie! Totuși, suntem ființe sensibile și vrem să ne simțim protejate, chiar și atunci când devenim cele mai competente corporatiste. Până la urmă și cea mai puternică femeie poartă chiloței roz din dantelă.
Femeile sunt complicate și nu e un secret pentru nimeni. Mai degrabă știm ce nu vrem, deci nu te strădui să ne înțelegi. Ne place să ne simțim dorite, dar nu suportăm acei bărbați care se aruncă asupra noastră precum un uliu asupra prăzii. Asta nu ar face decât să ne simțim forțate de dorința bărbatului, ori noi avem nevoie să venim în întâmpinarea dorințelor, nu să ne luptăm cu ele.
Golanul cu clasă nu întreabă dacă el este cel mai bun, cel mai tare și nici nu se laudă cu performanțele sale. Nu ne place să vorbim despre trecut și din cauza unora prea indiscreți, femeile ajung să mintă despre numărul de parteneri. Golanul cu clasă e bun și atât.
image: [ link extern ]
caut-golan-cu-clasaGolanul cu clasă nu renunță la postludiu: pentru femei, postludiul este la fel de important ca tot ce se întâmplă până atunci. Suntem ciudate și dacă nu știi să te apropii după ce ai transpirat juma de oră, o să ne simțim folosite. Și când o femeie se simte folosită, ai dat de naiba!
Un golan cu clasă nu sforăie imediat când o femeie se cuibărește lângă el. Avem nevoie de mângâieri și după, mai mult decât înainte!
Un golan cu clasă nu întreabă o femeie dacă s-a simțim bine lângă el. El simte și atât.
Un golan cu clasă nu vorbește despre altele când își ține femeia în brațe, chiar dacă sunt mici bârfe despre mamă, verișoară, colegă sau șefă.
Nicio femeie pe lumea asta NU vrea să audă despre alte femei în momentul dedicat ei.
Un golan cu clasă nu-i cere de mâncare după. Dacă tu n-ai chef să-ți pregătești ceva, crezi că femeile vor să facă pe gospodinele?
Nu te grăbi (nu ne place să oferim premii dacă terminați în 5 minute și nu vă așteptați la cuvinte de laudă, ar fi ipocrite).
Femeile nu știu sau nu au curaj să ceară, așa că, oricât de mult ți-ai dori să o tăvălești prin toată casa când ai ajuns de la birou, du-te și fă-ți un duș. Noi avem zeci de produse de îngrijire pentru ca tu să te bucuri de o piele catifelată și frumos mirositoare, așa că investește și tu într-un duș de cel puțin 5 minute. Te vei bucura de o femeie nestânjenită de mirosurile tale.
Nu ne plac privirile tâmpe, urmate de o tandrețe bruscă și atingeri insistente, așa că s-ar putea să primești un refuz sau o partidă forțată. Și dacă ți-ai uitat eleganța la ușă și vei începe să trântești și să bufnești, nu te mira când femeia se va simți măgulită de cel care știe aceste reguli.
Femeile au nevoie să fie curtate pe întreaga durată a relației, nu doar la început!
Despre bărbații neîngrijiți mai este cazul să discutăm? Dacă noi stăm cu orele la epilat, coafat, masaje anticelulitice și tot felul de măști, crezi că ne încântă în vreun fel un bărbat care nu se uită deloc în oglindă?
Golanul cu clasă trebuie doar să se bucure, să-și savureze femeie și să o lase să facă același lucru, să o descopere și să o iubească, iar abia atunci totul va curge de la sine. Pentru că înseamnă că ai înțeles femeia!

P.S. Nu uita să fii un gentleman și să-i mai oferi câte o floare, fără să fie vreo ocazie specială. Probabil că acum te întrebi ce oferim noi. Este altă poveste și da, ai dreptate. Femeile cer multe și uneori oferă prea puține.


[ link extern ]

B-)
I pe drept material opinia mea este:
1. legea regelementeaza si obliga la o anumita conduita, respectiv autentificarea antecontractelor
2. principiul conversiei actului juridic a fost inlaturat in materia antecontractelor privind imobile
3. in noul cod nulitatea absoluta poate fi confirmata:D
4. themis zice de niste reglementari care vizau strict cartea funciara si opozabilitatea ( :D adica obligatoriu ca actele autentice ca sa fie inscrise in cf si sa devina opozabile tre sa fie autentice)

II pe procedura:
1. inadmisibilitatile sunt vreo patru parca: a. legea nu prevede ( recursul la recurs) b. ceri constatarea desi ai la indemana realizarea..c omiso medio..d. ce zice themis:hm:
2. invocati ceva pe conditiile exercitiu a actiunii civile ( exceptia lipsei calitatii/ a dreptului) intemeiat pe imrejurarea ca dreptul la demersul reclamantului se naste/dobandeste la momentul autentificarii bla bla..ca aspect distinct de scadenta
Răspuns la discuția Mosteniri
daaa

nu inteleg cum poate face o cerere in baza unui titlu la care a renuntat
eu va inteleg..
insa succesul dvs depinde de ce ati cerut in actiune
Răspuns la discuția Charlie Hebdo
u.b.i.k. a scris:

avocat_lascoschi@yahoo.com a scris:

Teoria Darwinista e nula...
Si nu are sens sa discutam de nulitati...


Pe mine nu mai supara astfel defel astfel de naivitati. E dreptul fiecaruia sa creada in ce doreste el.
eu am prins un loc la facultate pe genetica si teoria darwinista in conditii de 60-12/loc

sigur ca ma intreb si eu ..si ma si mir pe unde mai ajung.. si filmeaza hubble si altii

care-i limita: este o limita si cine o decide? si mai ales ce-I dincolo de limita controlabila:(

Răspuns la discuția Partaj fara divort
1. eu am inteles din postare ca oamenii au un ap dobandit in devalmasie
2. nu puteti face partajul potrivit vechiului cod
Răspuns la discuția Prescriptia creditului
gi-jane2 a scris:nnCand s-a cerut si obtinut in 2012 incuviintare, s-a intrerupt termenul de prescriptie, pe parcursul procesului de contestatie e suspendat,

eu va rog..
sa aveti si decenta si acuratete