avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 220 soluții astăzi
Forum Activitate Ovidiu Slimac

Activitate Ovidiu Slimac

Nu reușesc să găsesc din Categoria Juridice, rubrica Achiziții Publice.
Cu tot respectul cuvenit, vă adresez întrebările : De când nu mai există și de ce ?

În perspectiva că rubrica încă mai există și eu nu am aflat-o datorită inabilităților mele, vă rog să ignorați întrebările de mai sus și vă rog, doar să mă îndrumați cum aș putea posta ceva în această rubrică : Achiziții publice.

Vă mulțumesc.

Cu deosebit respect,
OS
Discuție RUSALII
Sarbatoarea Rusaliilor este cunoscuta si sub denumirea de Duminica Cincizecimii sau a Pogorarii Sfantului Duh.

Anul acesta este praznuita pe 27 mai.

[ link extern ]


A fost numita "Rusalii" de la sarbatoarea trandafirilor din lumea romana "Rosalia", consacrata cultului mortilor.

Nu intamplator, sambata dinaintea Rusaliilor este destinata pomenirii celor morti, zi cunoscuta si sub denumirea de Mosii de vara.

Denumirea de Cincizecime vine de la faptul ca se praznuieste la cincizeci de zile dupa Pasti.

In duminica de astazi, numita Duminica Rusaliilor (Duminica Mare) sau Duminica Cincizecimii, praznuim minunea Pogorarii Duhului Sfant peste Apostolii Domnului si, de asemenea, ziua intemeierii Bisericii crestine in lume.

Inainte de inaltarea Sa la cer, Mantuitorul a poruncit ucenicilor Sai sa nu se desparta de Ierusalim, ci sa astepte implinirea fagaduintei Tatalui ceresc, adica primirea Duhului Sfant. Si li s-a spus ca atunci vor fi imbracati cu putere de sus, vor fi luminati si intariti sa predice Evanghelia in toata lumea, sa invete toate neamurile si sa le boteze in numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh si astfel sa-I fie martori pana la marginea pamantului (Fapte 1, 8) si pana la sfarsitul veacului.

Fagaduinta s-a implinit in Duminica Cincizecimii, cand, intr-adevar, S-a coborat Duhul Sfant peste Sfintii Apostoli "ca o suflare" de vant, sub chipul limbilor "ca de foc", si a revarsat in ei o putere noua, necunoscuta lumii pana atunci, care a facut din pescarii simpli si fricosi, de pana atunci, cei mai devotati Apostoli si cei mai neinfricati misionari, cum n-a mai avut lumea niciodata.
Astazi, 21 Mai, tuturor celor care Sarbatoresc purtarea acestor nume sfinte ortodoxiei, va urez sa aveti parte de Liniste, Bogatie (interioara sau exterioara dupa cum poftiti si credeti ca aveti nevoie) si Noroc !

Stiut fiind ca si cei de pe Titanic cu Sanatatea au stat, unii, foarte bine.

[ link extern ]

Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus (27 februarie 272 – 22 mai 337), cunoscut și sub numele de Constantin I, sau în cadrul Bisericii Ortodoxe sub titulatura de Sfântul Constantin cel Mare, a fost un împărat roman, proclamat Augustus de către trupele sale în data de 25 iulie 306 d.Hr. și care a condus Imperiul Roman până la moartea sa, survenită în anul 337.

Sfântul Constantin a rămas cunoscut până în timpurile noastre mai ales pentru Edictul de la Milano din anul 313, care marchează intrarea în legalitate a religiei creștine pe întreg cuprinsul imperiului, pentru prima oară în istorie, precum și pentru organizarea Primului Sinod Ecumenic de la Niceea în anul 325.

Aceste acțiuni sunt considerate factori majori ai răspândirii religiei creștine.
Reputația sa de primul împărat creștin a fost recunoscută de către istorici, începând cu Lactanțiu și Eusebiu de Cezareea, până în timpurile noastre, deși în mediile neortodoxe încă mai există dispute cu privire la sinceritatea convingerilor sale religioase.

Acestea ar fi fost alimentate de sprijinul pe care l-a arătat în continuare zeităților păgâne, precum și de faptul că s-a botezat abia spre sfârșitul vieții.

Biserica îl cinstește în rândul sfinților, în ceata drepților, prăznuindu-l împreună cu mama sa, sfânta împărăteasă Elena, pe 21 mai, fiind numiți „Sfinții Mari Împărați, întocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa Elena”.
Răspuns la discuția Raspuns Noitficare Prealabila
Oricare din date pentru care este confirmare de primire (dovada primirii).
Toate notificările şi actele procedurale se transmit prin poştă, fax şi/sau mijloace electronice, cu confirmare de primire.
- Art. 16, alin. (5) din L 101/2016

Macar ca idee, daca practic raspunsul nu va mai ajuta ...
Răspuns la discuția ACHIZITIE PAZA PENTRU BUGETARI
Desi date furnizate sunt insuficiente, ma hazardez in emiterea unui raspuns in baza unor supozitii ... neverificate (probabil vremea ravasitor de frumoasa de afara ma imbie ...) si zic :
Sigur ca se poate (a putea cu a fi legal nu este exact acelasi lucru, prin urmare va rog sa cititi in aceasta cheie afirmatia inceputului acesta de paragraf) iar eu consider ca nu este legala si principiala abordarea dumneavoastra.

Stiti ca legiuitorul stipuleaza undeva si citez din memorie :
" ... printr-o actiune sau inactiune a autoritatii contractante ... "

Adicatelea sa nu astept sa pice drobul de sare ...

ART. 7 din Legea nr. 98 / 2016, privind achizitiile publice
(1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplică în cazul atribuirii
contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:
...
c) 3.334.050 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de servicii care au ca
obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2.


In cazul in care valoarea achizitiei este sub pragul de la art.7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, potrivit legislatiei in vigoare (art. 101 alin. (2) din Hotararea nr. 395/2016), serviciile respective se pot achizitiona prin proceduri simplificate proprii cu respectarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) din lege.

Citam din clasici :
În primul rând, precizăm că în situația în care autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze servicii de pază, aceasta are obligația de a estima valoarea contractului/acordului-cadru în conformitate cu regulile de estimare prevăzute la art.17 alin. (1) și (2) din H.G. nr. 395/2016, mai exact să stabilească procedura /modalitatea de atribuire în funcție de valoarea estimată a acestor servicii la nivel de an bugetar. Astfel, autoritatea contractantă poate organiza o procedură unică sau proceduri succesive în scopul achiziționării serviciilor necesare, însă alegerea modalității de atribuire se va realiza în baza valorii estimate cumulate a serviciilor similare (indiferent dacă se atribuie un singur contract pentru acestea sau se atribuie mai multe contracte distincte pe parcursul anului), prin comparare cu pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016. Având în vedere că, în perioada în care procedurile pentru atribuirea contractului de servicii de pază erau în derulare, s-a realizat o achiziție directă din catalogul electronic în valoare de 132.240 lei, fără TVA, facem precizarea că aplicarea achiziției directe într-o astfel de situație conduce la încălcarea dispozițiilor art. 11 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, care interzic în mod clar divizarea unui contract de achiziție publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire, cu excepția situației în care au fost îndeplinite în mod cumulativ condițiile și s-au aplicat prevederile art. 19 din Legea nr. 98/2016.

Totodată, precizăm că serviciile de pază se regăsesc în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016, servicii pentru care achiziția se face în următoarele condiții: – în situația în care valoarea serviciilor în cauză este egală sau mai mare decăt pragul valoric prevazut de art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, se aplică procedurile de atribuire reglementate de art. 68 lit. a)-g) din respectiva lege, în circumstanțele specifice și cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (6), art. 111 și art. 112 din aceeași lege; – în situația în care valoarea serviciilor în cauză este mai mică decât pragul valoric prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, se poate aplica procedura simplificată sau se poate organiza propria procedură simplificată de atribuire (fără a se utiliza platforma SEAP) în conformitate cu art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. În concluzie, autoritatea contractantă poate achiziționa serviciile de pază a căror valoare estimată, la nivelul întregului an bugetar, este sub pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, fără aplicarea procedurilor de achiziție menționațe la art. 68 din aceeași lege, utilizând o procedură simplificată proprie a cărei modalitate de organizare și desfășurare se stabilește de autoritatea contractantă prin norme procedurale interne elaborate pentru valori estimate sub pragul menționat mai sus și cu respectarea principiilor statuate de lege.

Cu toate acestea, autoritatea contractantă nu a aplicat o procedură simplificată proprie pentru atribuirea contractului de servicii de pază, ci procedura simplificată prevăzută de art. 68 din Legea nr. 68/2016.

În acest context, precizăm că, în situația în care se depune o contestație, autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după comunicarea deciziei Consiliului privind soluţionarea contestaţiei şi cu respectarea termenului de aşteptare prevăzut pentru încheierea lui, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Legea nr. 101/2016. Totodată, în conformitate cu prevederile alin. (5) al aceluiași articol, contractul încheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (4) este lovit de nulitate absolută.

Prin urmare, autoritatea contractantă trebuie să aștepte emiterea deciziei CNSC, decizie pe care o va pune în aplicare fiind obligatorie pentru părțile cauzei conform art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016, organizarea unei alte proceduri de atribuire care să aibă același obiect cu cel al procedurii aflate în derulare nefiind posibilă.
Detalii aici : [ link extern ] /

Apropo, art. 9, din Legea nr. 101 din 19.05.2016, privind remediile si caile de atac ..., cu modficarile si completarile ulterioare, spune :
ART. 9
(1) După primirea contestaţiei, autoritatea contractantă poate adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contestaţiei. Măsurile adoptate trebuie comunicate contestatorului, celorlalţi operatori economici implicaţi în procedura de atribuire, precum şi Consiliului, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la data adoptării lor. Pentru a fi aduse la cunoştinţa operatorilor economici interesaţi, măsurile adoptate înainte de data-limită de depunere a solicitărilor de participare sau, după caz, a ofertelor, se publică în SEAP.
(2) În cazul procedurilor a căror iniţiere nu se realizează prin publicare în SEAP, prevederile art. 6 alin. (7) şi (8) se aplică în mod corespunzător.
(3) În situaţia în care contestatorul consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta trimite Consiliului şi autorităţii contractante o cerere de renunţare la contestaţie. În acest caz, autoritatea contractantă nu mai are obligaţia de a comunica punctul său de vedere asupra contestaţiei şi celelalte documente necesare soluţionării contestaţiei.
(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după comunicarea deciziei Consiliului privind soluţionarea contestaţiei şi cu respectarea termenului de aşteptare prevăzut pentru încheierea lui.
(5) Contractul încheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (4) este lovit de nulitate absolută. Încheierea contractului anterior/ulterior formulării contestaţiei nu împiedică soluţionarea acesteia de către Consiliu.
(6) În cazul în care, în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, autoritatea contractantă achiziţionează produse, servicii sau lucrări defalcate pe loturi, măsurile de remediere adoptate potrivit alin. (1) privesc numai loturile pentru care s-a depus contestaţie.

Răspuns la discuția ACHIZITIE PAZA PENTRU BUGETARI
Desi date furnizate sunt insuficiente, ma hazardez in emiterea unui raspuns in baza unor supozitii ... neverificate (probabil vremea ravasitor de frumoasa de afar ma imbie ...) si zic :
Sigur ca se poate dar eu consider ca nu este legala si principiala abordarea dumneavoastra. Stiti ca legiuitorul stipuleaza undeva si citez din memorie :
" ... printr-o actiune sau inactiune a autoritatii contractante ... "
ART. 81 din Legea 100 / 2016 specifica :
(1) Entităţile contractante exclud din procedura de atribuire a contractului de concesiune orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situaţii:
a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 38, iar entitatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii;

ART. 38
În executarea contractelor de concesiune, operatorii economici sunt ţinuţi să respecte obligaţiile aplicabile în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, prin legislaţia naţională, prin contracte colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii.


b) împotriva operatorului economic s-a deschis procedura de insolvenţă, potrivit dispoziţiilor legale, cu excepţia situaţiei în care operatorul economic se află în reorganizare judiciară;
c) a comis o abatere profesională gravă, care îi pune în discuţie integritatea, iar entitatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
d) entitatea contractantă are suficiente indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) se află într-un conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;
f) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce îi reveneau în cadrul unui contract de concesiune sau contract anterior încheiat cu o entitate contractantă, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
g) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea entităţii contractante, în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi de selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;
h) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al entităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii ori a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor entităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de concesiune către respectivul operator economic;
i) au comis în conduita lor profesională greşeli grave demonstrate prin orice mijloace pe care entitatea contractantă le poate justifica, inclusiv ale instanţelor judecătoreşti, ale Băncii Europene de Investiţii şi ale organizaţiilor internaţionale.
(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) lit. b), entitatea contractantă nu exclude din procedura de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvenţă atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de operatorul economic, stabileşte că acesta are capacitatea de a executa contractul de concesiune. Aceasta presupune că respectivul operator economic fie se află în faza de observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii curente, fie este în cadrul procesului de reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanţă.
(3) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesională gravă se înţelege orice abatere comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel, care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă.
(4) Dispoziţiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile şi în situaţia în care operatorul economic sau una dintre persoanele prevăzute la art. 79 alin. (2) este supusă unei proceduri judiciare de investigaţie în legătură cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art. 79 alin. (1).

§ 4. Motive de excludere
ART. 79
(1) Entităţile contractante menţionate la art. 10 alin. (1) lit. a) exclud de la participarea la o procedură de atribuire orice operator economic cu privire la care au stabilit, în urma analizei informaţiilor şi documentelor prezentate de acesta, sau despre care au luat cunoştinţă în orice alt mod că a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10 - 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1 - 18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism prevăzute de art. 32 - 35, art. 37 şi 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul art. 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene - combaterea fraudei.
(2) Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, potrivit prevederilor alin. (1), se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.
(3) Entităţile contractante, altele decât cele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), pot exclude de la participarea la o procedură de atribuire un operator economic, în cazul în care acestea au cunoştinţă de faptul că operatorul economic respectiv a făcut obiectul unei condamnări pronunţate printr-o hotărâre definitivă, pentru unul dintre motivele enumerate la alin. (1).

(5) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), se consideră că autoritatea contractantă are suficiente indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în următoarele situaţii, reglementate cu titlu exemplificativ:
a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici participanţi la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punctul de vedere al conţinutului documentelor nestandardizate, potrivit documentaţiei de atribuire;
b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau a mai multor operatori economici participanţi la procedura de atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară sau economică ori de orice altă natură.
(6) Înainte de excluderea unui operator economic potrivit prevederilor alin. (1) lit. d), entitatea contractantă solicită în scris Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la indiciile identificate care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura de atribuire în cauză.
(7) Entitatea contractantă are obligaţia furnizării tuturor informaţiilor solicitate de Consiliul Concurenţei, în vederea formulării punctului de vedere, conform dispoziţiilor alin. (6).
(8) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. f), se consideră încălcări grave ale obligaţiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea obligaţiilor privind livrarea produselor sau serviciilor, livrarea unor produse sau servicii care prezintă neconformităţi majore, care le fac improprii utilizării, conform destinaţiei avute în vedere de entitatea contractantă sau un comportament necorespunzător, care creează îndoieli serioase cu privire la credibilitatea operatorului economic.
(9) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabileşte modalitatea de constituire a unei baze de date cu operatorii economici care se află ori s-au aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), lit. c), lit. f) şi lit. i), listă valabilă timp de 5 ani, dacă prin decizia unei instanţe judecătoreşti nu se anulează înscrierea. Lista se publică pe site-ul ANAP şi se actualizează lunar.

Sublinierea art. 81, alin. 1, lit. g, pare sa fie singura posibilitate in cazul in care prin documentatia de atribuire au fost stabilite aceste cerinte ca fiind de indeplinit.

In cele descrise mai sus se regasesc motivele de excludere stipulate de legiuitor. Acestea in intregimea lor sunt prezentate in cadrul Sectiunii § 4. Motive de excludere, art. 79 - 84 din Legea 100 / 2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii.

Evident fara a cunoaste intreaga situatie va rog considerati cele de mai sus doar ca titlu informativ si sa solicitati o consultatie de specialitate.
Răspuns la discuția SEAP
Da.
In urma aparitiei urmatoarelor acte normative :
– Nota CCR aprobată prin Hotărârea 92/2018
– Notificarea ANAP din 5.02.2018
– Minuta întâlnirilor din cadrul ANAP din 30 martie și 2 aprilie 2018
– Actele normative aplicabile (Lg 98/2016, HG 395/2016, Lg 99/2016, HG 394/2016, OUG 79/2017, HG 846/2017, OUG 3/2018)

Iata primele reactii
Detalii aici : [ link extern ] /
Ministerul Finanțelor Publice prin Agenția Națională pentru Achiziții Publice a pus în dezbatere publică pachetul de simplificare a legilor privind achizițiile publice, precum și două proiecte de acte normative de înființare a Unității de Achiziții Centralizate.

Cele două pachete legislative cuprind patru proiecte de acte normative :

1. Ordonanța de Urgență a Guvernului privind modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice;

2. Ordonanța de Urgență a Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate ca unitate de achiziții centralizate;

3. Hotărârea de Guvern privind modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice;

4. Hotărârea de Guvern privind normele de aplicare a Ordonanței privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate.

Detalii aici : [ link extern ] /

Precizez ca acest Pachet de Legi are impact si va aduce modificari si actualizari inclusiv in domeniile financiar, juridic, comercial, contencios administrativ si altele conexe Legislatiei din domeniul Achizitiilor Publice.