avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 629 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Fiscalitate - Impozit pe profit Acesta este proiectul OUG-Masuri in domeniul politicii ...
Discuție deschisă în Fiscalitate - Impozit pe profit

Acesta este proiectul OUG-Masuri in domeniul politicii fiscale

CAPITOLUL II
Masuri in domeniul politicii fiscale

Art. 19. – Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
„Impozit pe profit minim
Art. 18. - (1) Contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizeaza aceste venituri in baza unui contract de asociere, si la care impozitul pe profit datorat pentru activitatile prevazute in acest articol este mai mic decat 5% din veniturile respective sunt obligati la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri inregistrate.
(2) Contribuabilii care desfasoara preponderent activitatile prevazute la alin.(4), cu exceptia celor prevazuti la art. 15 si la art.38, si la care impozitul pe profit este mai mic decat 0,5% din veniturile inregistrate, sunt obligati la plata unui impozit de 0,5% aplicat asupra veniturilor inregistrate, dar nu mai putin de 6.500 lei anual.
(3) In sensul alin.(2), veniturile inregistrate sunt veniturile obtinute din orice sursa, din care se scad:
a) veniturile din variatia stocurilor;
b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
c) veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor;
d) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, conform reglementarilor legale;
e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;
f) veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurare;
g) veniturile prevazute la art. 20 lit. d);
h) in perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2009 inclusiv, veniturile din tranzactionarea titlurilor de participare pe piata autorizata si supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
(4) Pentru aplicarea prevederilor alin.(2), activitatile desfasurate de contribuabili sunt urmatoarele:
a) tranzactii imobiliare;
b) activitati de inchiriere si leasing;
c) activitati de investigatii si protectie;
d) comert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor;
e) comert cu ridicata, cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete;
f) comert cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor;
g) hoteluri si alte facilitati de cazare;
h) restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie;
i) activitati de servicii in tehnologia informatiei;
j) activitati de servicii informatice;
k) activitati juridice si de contabilitate;
l) industria alimentara;
m) fabricarea bauturilor;
n) activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activitati de management si de consultanta in management;
o) activitati de arhitectura si inginerie; activitati de testari si analiza tehnica;
p) activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare si asistenta turistica;
r) activitati de secretariat, servicii suport si alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor;
s) activitati sportive, recreative si distractive;
s) transporturi rutiere;
t) alte activitati de servicii.
(5) Incadrarea in activitatile prevazute la alin.(4) este cea stabilita prin clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN.”

2. La articolul 21, litera n) a alineatului (3) se abroga.

3. La articolul 21, dupa litera s) a alineatului (4) se introduce o noua litera, lit. t), cu urmatorul cuprins:
„t) cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, inclusiv cheltuielile privind combustibilul, aferente vehiculelor rutiere motorizate care sunt in mod normal utilizate pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kilograme si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, cu exceptia situatiei in care vehiculele se inscriu in oricare din urmatoarele categorii:
a) vehiculele sunt utilizate pentru transportul cu plata de persoane, cum este de exemplu activitatea de taxi;
b) vehiculele sunt utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, instruirea de catre scolile de soferi, transmiterea folosintei in cadrul unui contract de leasing financiar sau operational.”

4. La articolul 22, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin.(51) cu urmatorul cuprins:
“(51) Prin exceptie de la prevederile alin.(5), rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe, dupa caz.”

5. La articolul 24, litera h) a alineatului (11) va avea urmatorul cuprins:
„h) amortizarea aferenta autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere si de administrare ale persoanei juridice este deductibila limitat la cel mult un singur autoturism pentru fiecare persoana fizica cu astfel de atributii.”

6. La articolul 34, dupa alineatul (14) se introduce un nou alineat, alin. (15), cu urmatorul cuprins:
“(15) Pentru anul 2009, contribuabilii prevazuti la alin.(1) lit.b) care desfasoara preponderent, activitatile prevazute la art. 18 alin.(4), in vederea declararii si platii impozitului pe profit, aplica urmatoarele reguli:
a) pentru trimestrul al II-lea, se compara impozitul pe profit datorat la sfarsitul trimestrului cu impozitul stabilit prin aplicarea cotei prevazuta la art.18 alin.(2) asupra veniturilor inregistrate in perioada 1 mai – 30 iunie 2009 si cu limita de 1.083 lei;
b) pentru trimestrele al III-lea si al IV-lea se compara impozitul pe profit datorat la sfarsitul fiecarui trimestru cu impozitul stabilit prin aplicarea cotei prevazuta la art.18 alin.(2) asupra veniturilor inregistrate in trimestrul respectiv si cu limita de 1.625 lei aferenta fiecarui trimestru.”

7. La articolul 48, dupa litera l) a alineatului (7) se introduce o noua litera, lit. l1) cu urmatorul cuprins:
„l1) cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, inclusiv cheltuielile privind combustibilul, aferente vehiculelor rutiere motorizate care sunt in mod normal utilizate pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kilograme si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, cu exceptia situatiei in care vehiculele se inscriu in oricare din urmatoarele categorii:
1. vehiculele sunt utilizate pentru transportul cu plata de persoane, cum este de exemplu activitatea de taxi;
2. vehiculele sunt utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, instruirea de catre scolile de soferi.”

8. Articolul 107 va avea urmatorul cuprins:
½Cota de impozitare
Art. 107. – (1) Cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor este: 2% in anul 2007; 2,5% in anul 2008; 3% in anul 2009.
(2) In situatia in care impozitul datorat de microintreprinderile care desfasoara preponderent activitatile prevazute la art.18 alin.(4) din Titlul II este mai mic decat 1.625 lei trimestrial, acestea sunt obligate la plata acestei sume.
(3) In aplicarea alin.(2), pentru anul 2009, se au in vedere urmatoarele reguli:
a) pentru trimestrul al II-lea, se compara impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat la sfarsitul trimestrului cu limita de 1.083 lei;
b) pentru trimestrele al III-lea si al IV-lea se compara impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat la sfarsitul fiecarui trimestru cu limita de 1.625 lei aferenta fiecarui trimestru.”

9. La articolul 145, dupa alineatul (5) se introduc sapte noi alineate, alin.(6) – (12), cu urmatorul cuprins:
“(6) Nu se deduce taxa pentru achizitiile de vehicule rutiere motorizate si pentru orice achizitii de bunuri destinate vehiculelor aflate in proprietatea sau in folosinta persoanelor impozabile, inclusiv pentru achizitia de carburanti, lubrifianti, piese de schimb si componente destinate intretinerii, reparatiilor sau modificarilor in regie proprie, cu exceptia vehiculelor care se inscriu in oricare din urmatoarele categorii:
a) vehiculele utilizate in scop comercial, respectiv in vederea revanzarii;
b) vehiculele utilizate pentru transportul cu plata de persoane, inclusiv pentru activitatea de taxi;
c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane, instruirea de catre scolile de soferi, transmiterea folosintei in cadrul unui contract de leasing financiar sau operational;
(7) Prin achizitie de vehicule, in sensul alin. (6), se intelege cumpararea unui vehicul din Romania, importul sau achizitia intracomunitara a vehiculului. Obtinerea unui vehicul in cadrul unui contract de leasing financiar, astfel cum este acesta definit la pct. 7 alin. (1) al art. 7, este considerata achizitie de bunuri in sensul aplicarii prevederilor alin. (6).
(8) Prevederile alin.(6) - (7) se aplica pentru orice vehicule rutiere motorizate, care sunt in mod normal utilizate pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kilograme si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului.
(9) Prevederile alin.(6) - (8) nu se aplica pentru avansurile care au fost achitate inainte de data de 1 mai 2009 pentru valoarea totala sau partiala a vehiculelor rutiere motorizate mentionate la alin.(6), cu caracteristicile prevazute la alin.(8), si a bunurilor destinate vehiculelor aflate in proprietatea sau in folosinta persoanelor impozabile, daca livrarea acestora intervine dupa data de 1 mai 2009 inclusiv.
(10) In cazul contractelor de leasing financiar de vehicule rutiere motorizate, in derulare la data de 1 mai 2009, se aplica prevederile alin. (6) - (8) pentru ratele de leasing si valoarea reziduala a acestora, a caror exigibilitate intervine dupa data de 1 mai 2009 inclusiv.
(11) Se limiteaza dreptul de deducere al taxei la 30% pentru cheltuielile cu serviciile legate de vehiculele rutiere motorizate prevazute la alin.(6), cu caracteristicile prevazute la alin.(8), inclusiv cheltuielile de modificare, reparare sau intretinere, chiria sau rata de leasing operational, astfel cum este definit la pct. 8 alin.(1) al art.7.
(12) In cazul contractelor de leasing operational sau a oricaror alte contracte de inchiriere sau de punere la dispozitia persoanei impozabile a unui vehicul rutier motorizat, in derulare la data de 1 mai 2009, se aplica prevederile alin. (11) pentru ratele de leasing sau chiria, a caror exigibilitate intervine dupa data de 1 mai 2009 inclusiv.”

10. La articolul 1561, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (61) si (62) cu urmatorul cuprins:
„(61) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) – (6), pentru persoana impozabila care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, perioada fiscala devine luna calendaristica incepand cu:
a) prima luna a unui trimestru calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in aceasta prima luna a respectivului trimestru;
b) a treia luna a trimestrului calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in a doua luna a respectivului trimestru. Primele doua luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioada fiscala distincta, pentru care persoana impozabila va avea obligatia depunerii unui decont de taxa conform art. 1562 alin.(1);
c) prima luna a trimestrului calendaristic urmator, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in a treia luna a unui trimestru calendaristic.
(62) Persoana impozabila care potrivit alin. (61) este obligata sa isi schimbe perioada fiscala trebuie sa depuna o declaratie de mentiuni la organul fiscal competent, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la finele lunii in care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare care genereaza aceasta obligatie si va utiliza ca perioada fiscala luna calendaristica fara a avea posibilitatea de a reveni la utilizarea trimestrului calendaristic ca perioada fiscala”.

E prima data cand aud de asa ceva, ma gandesc ca e un articol platit si nu stiau despre ce vb.
Multumesc D-na A.Lisievici,
In sfarsit am inteles: pana nu apare/se naste un tert care sa demonstreze ca are un interes(sa inchirieze el cu 2 lei), partile pot sa-si vada linistite de contractul de 1 leu.
Pe de alta parte, 1 leu fiind limita inferioara(mai mult decat neoneros) un pret de 10 lei ar putea fi demonstrat ca nu este derizoriu, fiind de 10 ori mai mare decat primul.
Ce se intampla in extrema cealalta a derizoriului, daca pretul este determinat de parti la 15.000 lei/luna ?Tertul interesat ar putea fi un inspector financiar?(desi se plateste impozit pe acasta suma?)
nucu$ a scris:
Pe de alta parte, 1 leu fiind limita inferioara(mai mult decat neoneros) un pret de 10 lei ar putea fi demonstrat ca nu este derizoriu, fiind de 10 ori mai mare decat primul.

Nu, pretul nu se raporteaza la cat de mic ar putea fi, ci la nivelul considerat serios, adica pretul pietei. Daca de ex.un apartament in zona X a orasului Y se poate cumpara la un pret ce variaza intre 1000 si 12000 de lei, atunci si 1 leu si 10 lei si 100 de lei sunt preturi derizorii.

Ce se intampla in extrema cealalta a derizoriului, daca pretul este determinat de parti la 15.000 lei/luna ?Tertul interesat ar putea fi un inspector financiar?(desi se plateste impozit pe acasta suma?)

Impozitele tot timpul se calculeaza la grile minime, pe care le au notarii si le verifica la fiecare tranzactie. E posibil ca desi pretul nu e derizoriu, el sa fie sub pragul stabilit, si atunci se impoziteaza la pragul respectiv. S-a si intamplat acest lucru la sfarsitul anului trecut (parca), deoarece valorile de impozitare nu se schimbasera desi preturile scazusera pe piata.

Si un pret prea mare poate fi atacat in instanta de un tert interesat. Un creditor al celui care s-a obligat sa plateasca pretul excesiv cu siguranta va avea acest interes. Pretul prea mare sau prea mic prezinta interes special mai ales intre societati afiliate, unde trebuie aplicate regulile de transfer pricing, dar asta deja e alta discutie.
Da, nu m-am gandit ca inchirierea masinii (ca despre asta discutam) presupune si trecerea pe la notar pentru aprobarea contractului conform grilei.
Ma las de contraziceri !(erau ,evident, cu scop scolastic pentru cititori).Morala? - In Romanica nu e loc de loc de jmecherii.Mai bine platesc forfetaru' si ma mandresc de ajutorul dezinteresat acordat bugetului atat de bine chivernisit de guvernanti=D>
Nu ma referisem la bunuri mobile, ci numai la imobile, si in plus regimul de impozitare pe operatiune singulara este aplicabil numai persoanelor fizice. Vanzarea bunurilor mobile nu necesita notar, ca regula.

Cat priveste impozitarea in cazul persoanelor juridice, ea nu se face per operatiune, ci la profitul realizat in perioada fiscala, care variaza in functie de toate incasarile si toate cheltuielile.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Propunere adresata consultantilor fiscali si expertilor contabili Ana Muntianu Ana Muntianu Avand in vedere ca pana luni proiectul OUG privind unele reglementari fiscale este supus dezbaterii publice, va propun sa sesizam organismele profesionale din ... (vezi toată discuția)
Modificare norme cod fiscal - proiect Ana Muntianu Ana Muntianu PROIECT H.G. REFERITOR O.U.G. 34/2009 VARIANTÃ DE LUCRU GUVERNUL ROMÂNIEI HOTÃRÂRE pentru modificarea şi completarea normelor ... (vezi toată discuția)
Impozitul pe profit conform oug34/14.04.2009 mihaeladobre mihaeladobre Cum e cu impozitul forfetar?Cum stim daca ne incadram in cotele alea si daca il platim numai pe acela sau si pe cel de 16%?daca se poate sa imi explicati si ... (vezi toată discuția)